Bilde av Vangen, Marie
Bilde av Vangen, Marie
Det juridiske fakultet marie.vangen@uit.no +4777644557 +47 99520015 Her finner du meg

Marie Vangen


Førsteamanuensis


 • Marie Vangen :
  Kystvaktloven, lovkommentarer
  Karnov lovkommentarer 2023
 • Marie Vangen :
  Kommentar til dom HR-2020-1340-A «Fremmedkrigersaken»
  Juridika Innsikt 2021
 • Marie Vangen :
  Tidligere dommer frikjente russer for droneflyging: Tror Yakunin-saken i Høyesterett er åpen
  13. juni 2023
 • Marie Vangen :
  Droneflyging i Høyesterett
  13. juni 2023
 • Marie Vangen :
  Høyesterett behandler Yakunin-saken
  13. juni 2023
 • Marie Vangen :
  "Unødvendig strengt reaksjonsnivå, virker ikke lurt"
  07. juli 2022
 • Marie Vangen :
  Ekspert på strafferettslig jurisdiksjon går kraftig ut mot Høyesteretts tolkning av folkeretten
  2021
 • Marie Vangen :
  Muntlighet i undervisningen på masterstudiet i rettsvitenskap
  2021
 • Marie Vangen :
  Høyesterett knesetter norsk universaljurisdiksjon i terrorsaker
  01. juli 2020
 • Marie Vangen :
  Et viktig skritt i folkerettmessig retning - og et snublesteg tilbake
  Rett 24 2020
 • Kristine Helen Korsnes, Jorun I Rui, Marie Vangen :
  Høringsuttalelse – forslag til midlertidig lov om endringer i rettens sammensetning mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19
  2020 ARKIV
 • Marie Vangen :
  Universaljurisdiksjon og norsk rett
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Strafferett, straffeprosess, statsrett, folkerett.

  Undervisning

  Straffeprosess, juridisk metode.


  Medlem i forskningsgruppe