Marie Vangen

Stipendiat Det juridiske fakultet
Flag icon Flag icon

Strafferett, straffeprosess, statsrett, folkerett.

Straffeprosess, juridisk metode.

  • Vangen, Marie. Universaljurisdiksjon og norsk rett. Seminar med Rettsavdelingen i UD 2019-11-25 - 2019-11-25 2019.

  • Vangen, Marie. Universaljurisdiksjon og norsk rett. Seminar med Rettsavdelingen i UD 2019-11-25 - 2019-11-25 2019.

  • [Loading...]