#
#
Human Factor in High Risk Environments audun.hetland@uit.no +4777646368 +4793041612 Tromsø TEO-H5 5.455

Audun Hetland


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Forsker i CARE (Center for Avalanche Research and Education) og leder forskningsgruppen Human Factor in High Risk Environments / IPS 


 • Genswein, Manuel; Macias, Darryl; McIntosh, Scott; Reiweger, Ingrid; Hetland, Audun; Paal, Peter. AvaLife—A New Multi-Disciplinary Approach Supported by Accident and Field Test Data to Optimize Survival Chances in Rescue and First Aid of Avalanche Patients. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2022; Volum 19 (9). ISSN 1661-7827.s doi: 10.3390/ijerph19095257.
 • Hetland, Audun. Feeling and Thinking about It Are Two Different Things: How to Capture Momentary Emotions of Extreme Sports in the Field. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2022; Volum 19 (3). ISSN 1661-7827.s doi: 10.3390/ijerph19031290.
 • Stephensen, Matthew; Schulze, Christin; Landrø, Markus; Hendrikx, Jordy; Hetland, Audun. Should I Judge Safety or Danger? Perceived Risk Depends on the Question Frame. (data) (fulltekst) Journal of experimental psychology. Applied 2021. ISSN 1076-898X.s doi: 10.1037/xap0000354.
 • Mannberg, Andrea; Hendrikx, Jordy; Johnson, Jerry; Hetland, Audun. Powder fever and its impact on decision-making in avalanche terrain. (data) International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2021; Volum 18 (18). ISSN 1661-7827.s doi: 10.3390/ijerph18189496.
 • Landrø, Markus; Hetland, Audun; Engeset, Rune; Pfuhl, Gerit. Avalanche decision-making frameworks: Factors and methods used by experts. Cold Regions Science and Technology 2020; Volum 169. ISSN 0165-232X.s doi: 10.1016/j.coldregions.2019.102897.
 • Johnson, Jerry; Mannberg, Andrea; Hendrikx, Jordy; Hetland, Audun; Stephensen, Matthew. Rethinking the Heuristic Traps Paradigm in Avalanche Education: Past, Present and Future. (fulltekst) Cogent Social Sciences 2020; Volum 6 (1). ISSN 2331-1886.s doi: 10.1080/23311886.2020.1807111.
 • Landrø, Markus; Pfuhl, Gerit; Engeset, Rune; Jackson, Miriam; Hetland, Audun. Avalanche decision-making frameworks: Classification and description of underlying factors. Cold Regions Science and Technology 2019; Volum 169:102903. ISSN 0165-232X.s doi: 10.1016/j.coldregions.2019.102903.
 • Hetland, Audun; Kjelstrup, Eirik Refsnes; Mittner, Matthias; Vittersø, Joar. The thrill of speedy descents: A pilot study on differences in facially expressed online emotions and retrospective measures of emotions during a downhill mountain-bike descent. Frontiers in Psychology 2019; Volum 10. ISSN 1664-1078.s doi: 10.3389/fpsyg.2019.00566.
 • Hetland, Audun; Vittersø, Joar; Bø Wie, Simen Oscar; Kjelstrup, Eirik Refsnes; Mittner, Matthias; Dahl, Tove Irene. Skiing and thinking about it: Moment-to-moment and retrospective analysis of emotions in an extreme sport. Frontiers in Psychology 2018; Volum 9. ISSN 1664-1078.s doi: 10.3389/fpsyg.2018.00971.
 • Engeset, Rune; Pfuhl, Gerit; Landrø, Markus; Mannberg, Andrea; Hetland, Audun. Communicating public avalanche warnings – what works?. Natural Hazards and Earth System Sciences 2018; Volum 18 (9). ISSN 1561-8633.s 2537 - 2559.s doi: 10.5194/nhess-18-2537-2018.
 • Vittersø, Joar; Prebensen, Nina Katrine; Hetland, Audun; Dahl, Tove Irene. The emotional traveler: Happiness and engagement as predictors of behavioral intentions among tourists in northern Norway. Advances in Hospitality And Leisure 2017; Volum 13. ISSN 1745-3542.s 3 - 16.s doi: 10.1108/S1745-354220170000013001.
 • Hetland, Audun; Vittersø, Joar; Fagermo, Kenneth; Øvervoll, Morten; Dahl, Tove Irene. Visual excitement: analyzing the effects of three Norwegian tourism films on emotions and behavioral intentions. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2016; Volum 16 (4). ISSN 1502-2250.s 528 - 547.s doi: 10.1080/15022250.2015.1116405.
 • Hetland, Audun; Vittersø, Joar. The feelings of extreme risk: exploring emotional quality and variability in skydiving and BASE jumping. Journal of Sport Behavior 2012; Volum 35 (2). ISSN 0162-7341.s 154 - 180.
 • Vittersø, Joar; Søholt, Yngvil; Hetland, Audun; Thoresen, Irina Aleksejeva; Røysamb, Espen. Was Hercules happy? Some answers from a functional model of human well-being. Social Indicators Research 2010; Volum 95 (1). ISSN 0303-8300.s 1 - 18.s doi: 10.1007/s11205-009-9447-4.
 • Horgen, André; Hetland, Audun. Skredpodden S2 EP4 - Intuisjon, hva er det og har det en rolle i skredvurdering. 2022.
 • Hetland, Audun. Flere omkomne i snøskred i Lyngen. (fulltekst) 2022.
 • Hetland, Audun. Stor skredfare. 2022.
 • Hetland, Audun. Stor snøskredfare. 2022.
 • Hetland, Audun. Flere strømmer til fjellet, men farevarselet øker. (fulltekst) 2022.
 • Hetland, Audun. Flere omkomnme i snøskred i Lyngen. (fulltekst) 2022.
 • Hetland, Audun. Flere omkomne i snøskred i Lyngen. 2022.
 • Hetland, Audun. Skredulykken i Lyngen. (fulltekst) 2022.
 • Hetland, Audun. Skredulykken i Lyngen. (fulltekst) 2022.
 • Hetland, Audun. Skredfare over hele landet. (fulltekst) 2022.
 • Hetland, Audun. Snøskred i ferievikarene. (fulltekst) 2022.
 • Hetland, Audun. Snøskred og turisme. (fulltekst) 2022.
 • Hetland, Audun. Kjipt at mange dør, men jeg skjønner ikke sinnet i kommentarfeltene. (fulltekst) 2022.
 • Hetland, Audun. Skredfare Påske med Jørn og Madde. (fulltekst) 2022.
 • Hetland, Audun. Troms og Finnmark har flest skredulykker i landet. (fulltekst) 2022.
 • Hetland, Audun. Følelsen av å bli tatt i snøskred setter seg veldig dypt. (fulltekst) 2022.
 • Hetland, Audun. Snøskred og beslutninger. 2021.
 • Mannberg, Andrea; Hetland, Audun. How Decision Making is Critical for Back Country Skiers and Sex - Behavioral Grooves podcast. (fulltekst) 2021.
 • Mannberg, Andrea; Hetland, Audun. Skredpodden EP9 Fornuft og Følelser. 2021.
 • Stephensen, Matthew; Schulze, Christin; Landrø, Markus; Hendrikx, Jordy; Hetland, Audun. Should I Judge Safety or Danger? Framing Perceived Risk in Avalanche Terrain. Norwegian Avalanche Association (Norsk skredfaglig forening) webinar (fulltekst) 2021-01-15 - 2021.
 • Hetland, Audun. Intervju om vurderinger av skredfare. 2021.
 • Hetland, Audun. Skred er ikke et snøproblem, men et menneskeproblem. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Skred er ikke et snøproblem men et menneskeproblem. 2021.
 • Hetland, Audun. Enorm interesse for toppturar, men skredkurs blir avlyste. – Det er ein dårleg kombinasjon. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Enorm interesse men skredkurs blir avlyste. 2021.
 • Hetland, Audun. Skredeksperter og redningsmannskaper advarer. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Hvorfor jobber folk frivillig? En podkast om frivillighet. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Tro det eller ei - vi kan vente oss en sesong med mange, store snøskred. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Skredpodden EP 10 Skifilm og risiko, hva gjør det med den som ser?. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Skredpodden EP 11 Å være gruppe på tur. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Skredpodden EP 12 Skredvarslingen, hvordan er den organisert og hvordan bidrar den til trygge valg. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Skredpodden EP 13 En hverdagskriger om skifilm, risiko og beslutningstaaking. Asbjørn Eggebø Næss. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Skredpodden EP 14 Førstehjelp i fjellet. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Skredpodden EP 15 Førstehjelp og risikovurdering. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Skredpodden EP 16 Den profesjonelle redningstjenesten. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Skredpodden EP 17 Vedvarende svake lag, hva er det?. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Skredpodden EP 18 Snøskred og vei. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Min vei inn i psykologien. Psykologiforum 2021-03-18 - 2021-03-18 2021.
 • Hetland, Audun. Programleder for psykologiforum. Psykologiforum 2021-03-18 - 2021-03-18 2021.
 • Mannberg, Andrea; Hetland, Audun. Skredpodden EP 11 - Å være gruppe på tur. (fulltekst) 2021.
 • Wien, Charlotte; Rosenbaum, Sarah Ellen; Røislien, Jo; Hetland, Audun; WÆrÅs, torgunn; Gjengedal, Julie Utler; Brøndbo, Stig; Schøning, Bente Evjen; Sandanger, Torkjel M. Disseminating Public Health Knowledge through novel science communication Novel Science communication – how to build public health knowledge across the social gradient. The Healthy Choices Project (WP5).. Arctic Frontiers Science 2021 2021-02-01 - 2021-02-04 2021.
 • Pfuhl, Gerit; Hetland, Audun. Are you taking more risk during physical activity?. Nordic conference about avalanches and outdoor activities 2021-11-04 - 2021-11-07 2021.
 • Mannberg, Andrea; Hetland, Audun. Care Panelen - Derfor må vi følge 10 000 mennesker over 10 år. Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv 2021-11-05 - 2021-11-07 2021.
 • Mannberg, Andrea; Pfuhl, Gerit; Hetland, Audun; Hendrikx, Jordy; Johnson, Jerry. Social signalling matters. Nationell lavinkonferens (data) 2021-11-20 - 2021-11-20 2021.
 • Hetland, Audun; Flaten, Gøril Eide; Aslaksen, Per M; Vittersø, Joar. Hjernen gjennom livet. Digitalt tilbakeblikk. 2021.
 • Hetland, Audun. Skredpodden S2 EP1 Å forske på menneskelig faktor er viktig og vanskelig. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Skredpodden S2 EP2 Risiko, hva er nå det?. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Skredpodden S2 EP3 - Risiko, hva er det? En panelsamtale?. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Skredpodden S2 EP5 Doktorgrad i beslutningstaking i skredterreng. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Skredpodden S2 EP6 Krister Kopola - det går fort i bratte renner på snowboard. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Film - Skredpodden S2 EP6 Kristoffer Kopola - Det går fort i bratte rnner på snowboard. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Film: Skredpodden S2 EP3 Risiko - en panelsamtale. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Film: Skredpodden S2 EP 2 Risiko hva er nå det?. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Film: Skredpodden S2 EP1 Menneskelig faktor - viktig men vanskelig forskning. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Behind the Scenes of WAVY - LIVE Q&A with Nikolai Schirmer and Audun Hetland. Webinar online 2021-12-21 - 2021-12-21 2021.
 • Hetland, Audun. I samme båt - samarbeid og motivasjon. Seminar 2021-04-01 - 2021-04-01 2021.
 • Hetland, Audun. Martin-28-og-Robin-26-omkom-i-snøskredet. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Snøskred på Helgemorgen. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Snøskred i Helgemorgen. 2021.
 • Hetland, Audun. Skal stupe fra 27 meter. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Ubehaget i toppturen. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Slik en forsker ser det. Foredrag for NRK Tromsø. Seminar 2021-05-28 - 2021-05-28 2021.
 • Hetland, Audun. Søker deltagere til stort forskningsprosjekt. 2021.
 • Hetland, Audun. Reddet turkompisen ut av skred. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Tro det eller ei - vi kan vente oss en sesong med mange, store snøskred. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Tro det eller ei - vi kan vente oss en sesong med mange, store snøskred. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. - Ikke et snøproblem, men et menneskeproblem • UiTs skredsenter setter i gang stor studie. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Setter i gang stor studie: - Skred er ikke et snøproblem, men et menneskeproblem. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. - Skred er ikke et snøproblem, men et menneskeproblem. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Foreslår dynamitt for å skredsikre fjell. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Foreslår dynamitt for å skredsikre fjell. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Trygt til topps. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Skredeksperter og redningsmannskap advarer: - Har aldri sett snødekket så ille. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. - Har aldri sett snødekket så ille. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Advarer mot skredfare. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. NVE legger pilotprosjekt til Tromsø: - Håper å bekrefte at skredvarslinga påvirker hvor folk går på tur. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. NVE legger pilotprosjekt til Tromsø: - Håper å bekrefte at skredvarslinga påvirker hvor folk går på tur. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Audun Hetland hoppet etter basehopperne for å samle data til doktorgraden. Nå mener han at ekstremsport og forskerlivet har mye til felles.. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Hvordan kan skredforskning lære oss om hvordan vi tar beslutninger?. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Spår pudder i 2050. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Snøskred vei og teknologi. (fulltekst) 2021.
 • Hetland, Audun. Intervju om snøskred og skredpodden. (fulltekst) 2020.
 • Hetland, Audun. I dag kan du høyra første episode i skredpodden. (fulltekst) 2020.
 • Hetland, Audun. Menneskelig faktor i skredterreng. Skredseminar 2020-02-06 - 2020-02-06 2020.
 • Hetland, Audun. Langserte podkast om snøskred. (fulltekst) 2020.
 • Hetland, Audun. Samarbeid i storm og stille - film. (fulltekst) 2020.
 • Hetland, Audun. I samme båt - motivasjon og samarbeid. fagdag 2020-10-17 - 2020-10-17 2020.
 • Hetland, Audun. Samarbeid i storm og stille. fagdag 2020-12-17 - 2020-12-17 2020.
 • Hetland, Audun. Skredpodden EP 9 Fornuft og følelser. (fulltekst) 2020.
 • Hetland, Audun. Skredpodden EP 8 Skifilm og risiko med Nikolai Schirmer del 2. (fulltekst) 2020.
 • Hetland, Audun. Skredpodden EP 7 Skifilm og risiko. (fulltekst) 2020.
 • Hetland, Audun. Skredpodden EP 6 Snøskuter og snøskred. (fulltekst) 2020.
 • Hetland, Audun. Skredpodden EP 5 Utstyr til kammeratredning. (fulltekst) 2020.
 • Hetland, Audun. Skredpooden EP 4 Kammeratredning i snøskred. (fulltekst) 2020.
 • Hetland, Audun. Skredpodden AKTUEL: Snødekkeoppdatering. (fulltekst) 2020.
 • Hetland, Audun; Landrø, Markus. Skredpodden EP 3 Skredvarselet, hva er det og hvordan bruker vi det?. (fulltekst) 2020.
 • Hetland, Audun; Landrø, Markus. Skredpodden EP 2 Skredterreng hva er det?. (fulltekst) 2020.
 • Hetland, Audun; Landrø, Markus. Skredpodden EP 1 Sesongstart, hva bør jeg tenke på?. (fulltekst) 2020.
 • Hetland, Audun. Nå starter skredsesongen. 2020.
 • Hetland, Audun. Hvorfor skjer skredulykker og hvordan hindre dem? Dette er ekspertenes svar. (fulltekst) 2020.
 • Hetland, Audun. – Jeg ser på det med hjertet i halsen og klump i magen. (fulltekst) 2020.
 • Hetland, Audun; Vittersø, Joar; Aslaksen, Per M; Flaten, Gøril Eide. Hjernen gjennom livet. Forskernatt i Tromsø 2020-09-25 - 2020-09-25 2020.
 • Hetland, Audun. NRK Troms ettermiddagssendingen - skredforskningen starter opp. 2020.
 • Løken, Einar; Hetland, Audun. Skredpodden EP5 - Utstyr til kameratredning. 2020.
 • Løken, Einar; Hetland, Audun. Skredpodden EP4 - Kameratredning i snøskred. 2020.
 • Stephensen, Matthew; Schulze, Christin; Landrø, Markus; Hendrikx, Jordy; Hetland, Audun. Should I Judge Safety or Danger? Perceived Risk Depends on the Question Frame. The 21st Norwegian Conference on Social Psychology and Community Psychology 2020-11-20 - 2020.
 • Hetland, Audun; Flaten, Gøril Eide; Vittersø, Joar; Aslaksen, Per M. Hjernen. Forskernatt 2020 2020-09-25 - 2020-09-25 2020.
 • Stephensen, Matthew; Schulze, Christin; Landrø, Markus; Hendrikx, Jordy; Hetland, Audun. Should I Judge Safety or Danger? Framing Perceived Risk in Avalanche Terrain. Center for Adaptive Rationality research seminar 2020-10-15 - 2020.
 • Stephensen, Matthew; Schulze, Christin; Landrø, Markus; Hendrikx, Jordy; Hetland, Audun. Should I Judge Safety or Danger? Perceived Risk in Avalanche Terrain Depends on the Question Frame. Virtual Snow Science Workshop 2020-10-04 - 2020-10-06 2020.
 • Hendrikx, Jordy; Mannberg, Andrea; Johnson, Jerry; Hetland, Audun; Lee, Emily. Powder Arousal and the White Heat Projec. 5th Annual Montana State University Snow and Avalanche Workshop (MSU-SAW) 2019-10-09 - 2019-10-09 2019.
 • Hetland, Audun. Skredseminar: Hvordan unngå ulykker som Tamokdalen. Skredseminar 2019-03-05 - 2019-03-05 2019.
 • Hetland, Audun; Mannberg, Andrea. Er du Einstein eller Homer: Hvem havner i snøskred?. Skredseminar 2019-02-26 - 2019-02-26 2019.
 • Hetland, Audun. Tamokdalen: Hvordan unngår vi slike ulykker i fremtiden.. Skredforedrag 2019-03-05 - 2019-03-05 2019.
 • Hetland, Audun. Snøskred: Halvparten av de som er totalt begravd av snøskred, mister livet. (fulltekst) 2019.
 • Hetland, Audun. Livredd, men ikke i livsfare. I livsfare, men ikke livredd. Tale til HMS kong Harald på UiT 50 års jubileum. UiT 50 års jubileum 2019-09-20 - 2019-09-20 2019.
 • Hendrikx, Jordy; Mannberg, Andrea; Johnson, Jerry; Hetland, Audun; Lee, Emily. Powder Arousal and the White Heat Project. 13th Annual Northwest Snow and Avalanche Workshop (NSAW) 2019-10-21 - 2019-10-21 2019.
 • Johnson, Jerry; Mannberg, Andrea; Hendrikx, Jordy; Hetland, Audun; Lee, Emily. Powder Arousal and the White Heat Project. Southcentral Alaska Avalanche Workshop (SAAW) 2019-11-08 - 2019-11-08 2019.
 • Mannberg, Andrea; Hetland, Audun; Hendrikx, Jordy; Johnson, Jerry. Powder arousal and decision-making. Nordisk Skredkonferanse i Voss 2019 2019-10-31 - 2019-11-02 2019.
 • Mannberg, Andrea; Hetland, Audun; Pfuhl, Gerit. I'm on top of things, you are not - Backcountry riders evaluation of own and other's risk-taking behavior. 20th Conference on Social Psychology and Community Psychology 2019-10-24 - 2019-10-25 2019.
 • Hetland, Audun. Samarbeid og motivasjon. Seminar 2019-06-04 - 2019-06-04 2019.
 • Hetland, Audun. Vanskelig å ta lærdom om skred. 2019.
 • Hetland, Audun. Skader blant skuter og ATV kjørere. 2019.
 • Hetland, Audun. Skader blandt skuter og ATV. 2019.
 • Hetland, Audun. Hvorfor blir folk tatt i snøskred?. 2019.
 • Hetland, Audun. Downhill riders don't enjoy themselves. (fulltekst) 2019.
 • Hetland, Audun. Downhill-mountain bikers dont actually look like they enjoy says study. (fulltekst) 2019.
 • Hetland, Audun. Film fra skredseminaret om Tamokdalen. 2019.
 • Hetland, Audun. Tamokdalen - Hvordan unngår vi slike ulykker?. (fulltekst) 2019.
 • Hetland, Audun. Ådne var nylig tilbake på Blåbærtind. Det var sterkt og godt.. (fulltekst) 2019.
 • Hetland, Audun. De som er i dårlig form må være ekstra forsiktige når de ferdes i fjellet. (fulltekst) 2019.
 • Hetland, Audun. Åpent møte om skredforebygging. Seminar 2019-01-24 - 2019-01-24 2019.
 • Hetland, Audun. Blir man tatt er man som regel død etter 15 minutter. (fulltekst) 2019.
 • Hetland, Audun. Hvordan unngå å bli tatt av snøskred. (fulltekst) 2019.
 • Hetland, Audun. Eksperter etterlyser fleire snøskredtiltak. (fulltekst) 2019.
 • Hetland, Audun. Sammen om rike og trygge turopplevelser. (fulltekst) 2019.
 • Hetland, Audun. Smart while ascending? Decision-making in avalanche terrain. skredseminar 2019-05-02 - 2019-05-02 2019.
 • Hetland, Audun. På død og liv - norsk fjellredning gjennom 30 år. Seminar 2019-04-10 - 2019-04-10 2019.
 • Hetland, Audun. Snø og innovasjon. skredseminar 2019-03-25 - 2019-03-25 2019.
 • Hetland, Audun. Skredseminar: Hvorfor havner vi i snøskred?. skredseminar 2019-02-26 - 2019-02-26 2019.
 • Hetland, Audun. Vær og snøskred. skredseminar 2019-01-30 - 2019-01-30 2019.
 • Hetland, Audun. Skredseminaret etter Tamokdalen. 2019.
 • Hetland, Audun. Snøskredet i Tamodalen. (fulltekst) 2019.
 • Hetland, Audun. Snøskred og reiselivet. (fulltekst) 2019.
 • Hetland, Audun. Snøskred og reiselivet. (fulltekst) 2019.
 • Hetland, Audun. Er det tilfeldig at det bare er turister som har omkommet i skred de siste årene?. (fulltekst) 2019.
 • Hetland, Audun. Vi lærer lite av nestenulykker. (fulltekst) 2018.
 • Hetland, Audun. Film til skredseminar "Know your shit" På CARE facebook side. 2018.
 • Hetland, Audun. Film fra skredseminar på Chateu Neuf - på CAREs facebook. 2018.
 • Hetland, Audun. Samarbeid og Motivasjon. Psykologiseminar 2018-11-07 - 2018-11-07 2018.
 • Hetland, Audun. Samarbeid og Motivasjon. Seminar 2018-10-24 - 2018-10-24 2018.
 • Hetland, Audun. Fagseminar: In it together. Psykologiseminar 2018-10-05 - 2018-10-05 2018.
 • Hetland, Audun. Fagseminar: Følelser og fornuft. Psykologiseminar 2018-05-24 - 2018-05-24 2018.
 • Hetland, Audun. Fagseminar: Samarbeid i storm og stille. Psykologiseminar 2018-02-27 - 2018-02-27 2018.
 • Hetland, Audun. Skredseminar: Know your shit. Skredforedrag 2018-12-04 - 2018-12-04 2018.
 • Hetland, Audun. Skredseminar: Klar for vinteren?. Skredforedrag 2018-11-20 - 2018-11-20 2018.
 • Hetland, Audun. Skredseminar: Når ulykken er ute. Skredforedrag 2018-11-13 - 2018-11-13 2018.
 • Hetland, Audun. Skredseminar: Klar for vinteren?. Skredforedrag 2018-11-08 - 2018-11-08 2018.
 • Hetland, Audun. Skredseminar med Jenny Roghall. Skredforedrag 2018-10-23 - 2018-10-23 2018.
 • Hetland, Audun. Skredseminar med to av Europas ledende eksperter. Skredforedrag 2018-05-23 - 2018-05-23 2018.
 • Hetland, Audun. Skredforedrag: Skifilm og Pizza. Skredforedrag 2018-03-21 - 2018-03-21 2018.
 • Hetland, Audun. Skredforelesning: Skifilm og Pizza. Skredforedrag 2018-03-20 - 2018-03-20 2018.
 • Hetland, Audun. Skredseminar: Skredaktivitet og teknologi. Skredforedrag 2018-03-13 - 2018-03-13 2018.
 • Hetland, Audun. Skredseminar: Snøforholdene i Tromsø. Skredforedrag 2018-02-27 - 2018-02-27 2018.
 • Hetland, Audun. Skredseminar i Narvik. Skredforedrag 2018-02-08 - 2018-02-08 2018.
 • Hetland, Audun. Skredseminar i Harstad. Seminar 2018-02-07 - 2018-02-07 2018.
 • Hetland, Audun. Været betyr mindre for humøret og livskvaliteten din enn du tror. (fulltekst) 2018.
 • Hetland, Audun. Vær så snill — vær varsomme!. (fulltekst) 2018.
 • Hetland, Audun. Hva er det som driver oss? UiTs 50 - podcast. (fulltekst) 2018.
 • Hetland, Audun. Gå bak ei jente og hold kjeft. (fulltekst) 2018.
 • Hetland, Audun. Vi lærer lite av nestenulykker. (fulltekst) 2018.
 • Hetland, Audun; Pfuhl, Gerit; Herding, Maia; Guttormsen, Fred Inge; Nordby, August; Mækelæ, Martin Jensen; Mannberg, Andrea. Are you sharp while ascending?. International Snow Science Workshop 2018-10-07 - 2018-10-12 2018.
 • Hetland, Audun. Torben Rognmo jakter den livsfarlige snøen. 2018.
 • Hetland, Audun; Pfuhl, Gerit; Mannberg, Andrea. Sharp while ascending? How high arousal impact cognitive performance. ISSW 2018-10-07 - 2018-10-12 2018.
 • Mannberg, Andrea; Hetland, Audun; Landrø, Markus; Svarstad, Marit; Engeset, Rune. Klar for vinteren?. Skredseminar 2018-11-20 - 2018-11-20 2018.
 • Hetland, Audun. Samisk reindrift. (data) 2017.
 • Røising, Hanne Schou; Sæle, Rannveig Grøm; Hetland, Audun. Markedsføringsfilm til tjenesten DelRett. (data) 2017.
 • Herding, Maia; Pfuhl, Gerit; Hetland, Audun; Mannberg, Andrea. Are you sharp while ascending? An empirical investigation of the relation between physical activity and cognitive function. Avalanche conference 2017-11-02 - 2017-11-05 2017.
 • Hetland, Audun. Hvorfor driver vi med ekstremsport. (fulltekst) 2016.
 • Prebensen, Nina Katrine; Vittersø, Joar; Dahl, Tove Irene; Hetland, Audun. The Emotional Traveller. EMAC 2016-05-25 - 2016-05-28 2016.
 • Hetland, Audun. Den gode følelsen av mestring. 2016.
 • Rolland, Carsten Gade; Hetland, Audun; Engeset, Rune; Nordahl, Espen; Michaelsen, Bjørn; Andersen, Sigmund; Landrø, Markus; Andrea, Mannberg. CARE - Center for Avalanche Research and Education – the Science Programme. International Snow Science Workshop (data) 2016-10-03 - 2016-10-07 2016.
 • Espen, Nordahl; Rolland, Carsten Gade; Engeset, Rune; Hetland, Audun; Andersen, Sigmund; Michaelsen, Bjørn; Landrø, Markus. The Norwegian Avalanche Science Center - fokus on Human Factors. International Snow Science Workshop (data) 2016-10-03 - 2016-10-07 2016.
 • Hetland, Audun. Jakten på de store opplevelsene - Jeg skulle bare forske på dem, men endte opp som BASE hopper. (omtale) Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-42894-5.s 167 - 180.
 • Hetland, Audun. Motivasjon og Idrett. Klubbsamling 2015-11-12 - 2015-11-12 2015.
 • Hetland, Audun. Samarbeid og motivasjon. Internseminar 2015-11-11 - 2015-11-11 2015.
 • Hetland, Audun. Samarbeid, motivasjon og kommunikasjon. Fagdag Stavanger 2015-10-30 - 2015-10-30 2015.
 • Hetland, Audun. Motivasjon og samarbeid. Fagdag Tau 2015-10-14 - 2015-10-14 2015.
 • Hetland, Audun. Ski, risiko og motivasjon. Skisamling 2015-10-17 - 2015-10-17 2015.
 • Hetland, Audun. Communication and presentation. Seminar CCTC Tromsø + videolink Oslo 2015-10-08 - 2015-10-08 2015.
 • Hetland, Audun. "in worst case we will learn something". 2015.
 • Hetland, Audun. Et liv i friluft. (fulltekst) 2015.
 • Hetland, Audun. Samarbeid i storm og stille. Høstmøte 2014-10-08 - 2014-10-08 2014.
 • Hetland, Audun. Ekstremsport, kaos, mestring og sikkerhet. Idrettsmedisinsk høstkongress 2014-10-08 - 2014-10-08 2014.
 • Hetland, Audun. Samarbeid i storm og stille. Najonalt studieveilederseminar 2014-10-03 - 2014-10-03 2014.
 • Hetland, Audun. Motivasjon, kaos og mestring. Lederseminar PULS 2014-11-06 - 2014-11-06 2014.
 • Hetland, Audun. Samarbeid i storm og stille. Fagseminar 2014-10-30 - 2014-10-30 2014.
 • Hetland, Audun. Motivasjon, kaos og mestring. Fagdag 2014-09-24 - 2014-09-24 2014.
 • Hetland, Audun. Formidling, kommunikasjon og presentasjon. Fagdag 2014-09-23 - 2014-09-23 2014.
 • Hetland, Audun. Samarbeid i storm og stille. Fagseminar 2014-09-20 - 2014-09-20 2014.
 • Hetland, Audun. Formidling, kommunikasjon og presentasjon. Fagdag 2014-09-05 - 2014-09-05 2014.
 • Hetland, Audun. In it together. Fagseminar 2014-08-22 - 2014-08-22 2014.
 • Hetland, Audun. Samarbeid, kommunikasjon og motivasjon. Fagseminar 2014-08-21 - 2014-08-21 2014.
 • Hetland, Audun. Samarbeid, kommunikasjon og motivasjon. Fagdag 2014-08-20 - 2014-08-20 2014.
 • Hetland, Audun. Himmel og Helvete. (fulltekst) 2014.
 • Hetland, Audun. Motivasjon, kaos og mestring. fagseminar Stavanger 2014-06-12 - 2014-06-12 2014.
 • Dahl, Tove Irene; Vittersø, Joar; Hetland, Audun. Co-organizers. The psychology of experience in theory and use 2014-01-14 - 2014-01-15 2014.
 • Hetland, Audun. Fikk skredtips fra turlegende. (fulltekst) 2014.
 • Hetland, Audun. Risikovurdering i skredterreng. (fulltekst) 2014.
 • Hetland, Audun. Underveis - på kanten av livet. (fulltekst) 2014.
 • Karlsen, Pål Johan; Dalsklev, Madeleine Mahin; Eimot, Karen; Hetland, Audun. Likestill psykologistudentene. Dagbladet 2013. ISSN 0805-3766.s 49 - 49.
 • Karlsen, Pål Johan; Dalsklev, Madeleine Mahin; Eimot, Karen; Hetland, Audun. Psykologer - mer enn terapeuter. Dagbladet 2013. ISSN 0805-3766.s 60 - 60.
 • Hetland, Audun. Samarbeid i storm og stille. Landsmøte verneombud 2013-05-23 - 2013-05-23 2013.
 • Hetland, Audun. In it together. Tromsø friluftsfestival 2013-05-03 - 2013-05-03 2013.
 • Hetland, Audun. I samme båt - samarbeid og kommunikasjon. Høydepunkt 2013-06-30 - 2013-06-30 2013.
 • Hetland, Audun. Kommunikasjon og samarbeid. fagdag 2013-05-26 - 2013-05-26 2013.
 • Hetland, Audun. Samarbeid og motivasjon. Fagdag 2013-05-22 - 2013-05-22 2013.
 • Hetland, Audun. Motivation and interest. Seminar 2013-03-13 - 2013-03-13 2013.
 • Hetland, Audun. In it together. Fagsamling 2013-02-26 - 2013-02-26 2013.
 • Hetland, Audun. Motivasjon og samarbeid. fagsamling 2013-01-26 - 2013-01-26 2013.
 • Hetland, Audun. Hvordan fange interessen. seminar for iho 2013-01-21 - 2013-01-21 2013.
 • Hetland, Audun. Hvordan jeg ble BASE-hopper. Ottar 2013. ISSN 0030-6703.
 • Hetland, Audun. Lykkelig Vemork-hopp. 2013.
 • Hetland, Audun. Prosjekt Perfekt "Lykke". (fulltekst) 2013.
 • Hetland, Audun. Stakk av med seieren i Forsker Grand Prix. 2013.
 • Hetland, Audun. Tittelen. 2013.
 • Hetland, Audun. Bergtatt. 2013.
 • Hetland, Audun. Psykologer mer enn terapauter. 2013.
 • Hetland, Audun. I fritt fall for forskningen. 2013.
 • Hetland, Audun. Likestill psykologistudentene (kronikk). 2013.
 • Hetland, Audun. Livet etterpå. 2013.
 • Hetland, Audun. Med livet i gave. (fulltekst) 2013.
 • Hetland, Audun. Eg bryr meg ikkje om eg krasjar i et tre. 2013.
 • Hetland, Audun. Vi kan lære noe av drivkraften til utøverne. 2013.
 • Hetland, Audun. Jakten på frykten og friheten. 2013.
 • Hetland, Audun. Joda du greier å motstå fristelsene. 2013.
 • Hetland, Audun. Uit offers courses that no one else has. 2013.
 • Hetland, Audun. Uit's little secret - The high North Academy. 2013.
 • Hetland, Audun; Vangberg, H.C.B.; Terum, Jens Andreas. Hvorfor blir folk tatt av snøskred?. Møte om skred med Schødt Pedersen 2013-04-10 - 2013-04-10 2013.
 • Hetland, Audun. Hvorfor blir folk tatt av snøskred. 2013.
 • Hetland, Audun. Ny runde av Forsker Grand Prix. 2013.
 • Hetland, Audun. Klar for Forsker Grand Prix - et skikkelig springbrett. 2013.
 • Hetland, Audun. Skal lære forskere og formidle i Forsker Grand Prix. 2013.
 • Hetland, Audun. - Bør forske på skredulykkene. 2013.
 • Hetland, Audun. Vil forske mer på skred. 2013.
 • Hetland, Audun. Vil sette mer fokus på skred. 2013.
 • Hetland, Audun. Forsker på motivasjonen til å gå topptur. 2013.
 • Hetland, Audun. Forsker på topptur motivasjonen. 2013.
 • Hetland, Audun. De nye skikongene. 2013.
 • Hetland, Audun. Håper på økt bevisthet om farene. 2013.
 • Hetland, Audun. Hva er det som driver dem?. (fulltekst) 2013.
 • Hetland, Audun. Forsker på ekstremkjøring. 2013.
 • Hetland, Audun. Hva driver folk til ekstremsport. (fulltekst) 2013.
 • Hetland, Audun. Hva driver folk til ekstremsport. 2013.
 • Hetland, Audun. En urban skitur blant rekkverk, trapper og hus. 2013.
 • Hetland, Audun; Vittersø, Joar; Dahl, Tove Irene. Excitement for sale: a study of ski experiences and the measure of emotions with self-report and facial measures. The 22nd Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research 2013-09-24 - 2013-09-27 2013.
 • Hetland, Audun. Forsker Grand Prix. 2012.
 • Hetland, Audun. Hva driver deg?. 2012.
 • Hetland, Audun. Why are they playing with death? http://sciencenordic.com/why-are-they-playing-death. 2012.
 • Hetland, Audun. How to make and hold a good presentation. EPINOR PhD symposium 2012-12-05 - 2012-12-05 2012.
 • Hetland, Audun. Experience of Extreme sport and Adveture tourism. Seminar 2012-10-19 - 2012-10-19 2012.
 • Hetland, Audun. På feil fest. 2012.
 • Hetland, Audun. Schrødingers katt. 2012.
 • Hetland, Audun. Samarbeid i storm og stille. Fagseminar 2012-02-10 - 2012-02-11 2012.
 • Hetland, Audun. In it together - on motivation. Fagseminar 2012-06-12 - 2012-06-12 2012.
 • Hetland, Audun. In it together. fagseminar 2012-08-30 - 2012-08-30 2012.
 • Hetland, Audun. Samarbeid i storm og stille. Årssamling 2012-09-14 - 2012-09-14 2012.
 • Hetland, Audun. In it together. Fagsamling 2012-06-04 - 2012-06-05 2012.
 • Hetland, Audun. In it together - what motivates us?. Fagsamling 2012-06-08 - 2012-06-08 2012.
 • Hetland, Audun. BOK: På Kanten Eskil Rønningsbakken - nordmannen som ble verdens beste balansekunstner. 2012.
 • Hetland, Audun. Ekstremsportsforeldrene. 2012.
 • Hetland, Audun; Møllersen, Kajsa. Do something meaningful. 2012.
 • Hetland, Audun; Forsberg, June Thorvaldsen. Science it's a girl thing. 2012.
 • Hetland, Audun; Dahl, Tove Irene. Curiosity is fantastic. 2012.
 • Hetland, Audun. Publikum i si hole hand. 2012.
 • Hetland, Audun. Drivkraft - et forskningsprosjekt av Audun Hetland. 2012.
 • Hetland, Audun. How to hold a good presentation. PhD symposium 2012-11-01 - 2012-11-01 2012.
 • Hetland, Audun. Hvorfor leker de med døden?. 2012.
 • Hetland, Audun. Skrekkblandet fryd. 2012.
 • Hetland, Audun. Her hopper han fra 38950 meters høyde. 2012.
 • Hetland, Audun. Trenger risikoen. 2012.
 • Hetland, Audun. A world of questions. 2012.
 • Hetland, Audun. Verdensdagen for psykisk helse. 2012.
 • Hetland, Audun. Samarbeid i storm og stille. Verdensdagen for psykisk helse 2012-10-14 - 2012-10-14 2012.
 • Hetland, Audun. Why?. 2012.
 • Hetland, Audun. Nær livet opplevelser: Følelser på kanten av stupet. Idrettsmedisinsk høstkongress 2012-11-09 - 2012-11-11 2012.
 • Hetland, Audun. Fem om inovasjon og pasjon. 2012.
 • Hetland, Audun. Lindmo. 2012.
 • Hetland, Audun. Ekstremt barske glæder. 2012.
 • Hetland, Audun. Følelser på kanten av stupet. Forskningsrådets Næringslivsdag 2012-04-24 - 2012-04-24 2012.
 • Hetland, Audun. Normal Galskap. 2012.
 • Hetland, Audun. Min doktorgrad. 2012.
 • Lie, Kari; Hetland, Audun. NRK ukeslutt om ekstremsport. 2012.
 • Marit, Garfjeld; Flaten, Magne Arve; Hetland, Audun; Vittersø, Joar. Audun Hetland vant Forskar Grand Prix. 2011.
 • Hetland, Audun. Et liv på kanten. (fulltekst) 2011.
 • Hetland, Audun. Et liv på kanten. (fulltekst) 2011.
 • Hetland, Audun. Dr i sterke naturopplevelser. 2011.
 • Hetland, Audun. Hvorfor utfordrer de døden?. 2011.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  1. Hetland, A & Vittersø, J. The Feelings of Extreme Risks: Emotional Variability Among Skydivers and BASE Jumpers. (2012)
  2. Vittersø, J., Søholt, Y., Hetland, A., Thoresen, I.A. & Røysamb E. (2010). Was Hercules Happy? Some Answers from a Functional Model of Human Well-Being. Social Indicators Research, 95, 1-18.
  3. Hetland, A. (2009) Master thesis. Feeling the extreme: An exploratory study of experienced emotions during extreme sport.
  4. Vittersø, J., Søholt, Y., Hetland, A. (2006) Paper presented at the 7th Conference of the International Society for Quality of Life Studies, Grahamstown, South Africa, 17 –20 July, 2006

  Et utvalg andre publikasjoner

  1. Hetland, A. & Gregersen R. Eventyrlig seilas tre år til verdens utposter. (2006) Bok. Orion forlag
  2. Hetland, A. & Gregersen REventyrlig seilas til Antarktis (submitted) Bok manus.
  3. Hetland, A. (2010) Isbjørn på klosshold. Seilas nr 3 105 årgang
  4. Hetland, A. (2010) Ville vakre Svalbard. Seilas nr 2 105 årgan
  5. Gregersen, R & Hetland A. (2008) Snakk om Sydentur. Seilas 103 årgang
  6. Hetland, A. & Gregersen R. (2006) Sejlads til verdens navle. Bådmagasinet nr 1 15 årgang

   

   

   


  Forskningsinteresser

  Beslutningstaking, Emosjoner og motivasjon, Opplevd sikkerhet, ekstremsport, friluftsliv, adventuretourism

  Undervisning

  Emneansvarlig for:

  PSY-2026 Forskningsformidling og psykologien bak

  PSY-3022 Forskningsformidling med bruk av film

   

  Underviser også i:

  PSY-1001 Emosjoner og Motivasjon

  PSY-3021 Psychology of Experiences

  BIO-8007 Manage media


  Medlem i forskningsgruppe


  CV

  Navn:               Audun Hetland

  Født:                1979

  Sivilstatus:        Gift med Rebecca Hetland

  Najonalitet:       Norsk

  Stilling:             Forsker ved CARE (Center for Avalanche Research and Education) og leder forskningsgruppen  "Human factors in High Risk Environments" ved IPS

  Jobbadresse:     Universitetet i Tromsø
  N-9037 Tromsø

  Utdanning

  PhD           Psykologi ved UiT Norges arktiske universitet   2016

  M.A.           Psykologi ved Universitetet i Tromsø                 2009

  B.A.            Psykologi ved Universitetet i Tromsø                 2006

  Årsstudie friluftsliv ved Høgskolen i Finnmark                       2002

   

  Relevant erfaring

   

  • Forskningsgruppeleder i CARE Center for Avalanche Research and Education at UiT Norges arktiske universitet
  • Tok en PhD i prosjektete opplevelser i nord. Veiledere er Tove Dahl og Joar Vittersø.

   

  2016

  2011 –  2015

  • Erfaring med datainnsamling fra ulike miljøer eks; BASE hopping, fallskjermhopping og friluftsliv (Norge), seiling (Antarktis), reaksjonstidsstudie (Italia).
  • Var med på å starte ReCO (Research Communication and Outreach) som jobber for å fremme forskningsformidling på alle nivå.
  • Driver egen bedrift med foredrag for næringslivet, produksjon av film og tv, bøker og artikler. Se under publikasjoner
  • Har produsert 7 TV-dokumentarer i samarbeid med Applaus Film og TV og TMM produksjon AS.
  • Nominert til Gullruten for beste dokumentarseri

   

  2004 – i dag

   

  01.02.2011 – i dag

  01.04.2011

  01.10 2006 – i dag

   

  2005 – 2009

  2008

  • Stor erfaring med reise, ekspedisjoner og friluftsliv fra hele verden. Seilas til Antarktis (2008), klatreekspedisjon i Canada (2007), Tre års seilas rundt Stillehavet (2002-2005), på ski over Grønland (2001)

   

  2006-2009

   

  Presentasjoner

  Har holdt over 200 foredrag for alt fra små grupper til større forsamlinger (1000 prs). Eksempel på forskjellige arenaer er: Forskningsrådets næringslivsdag, Forsker grand prix, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Bedrifter; Statoil-Hydro, Adecco, SR-bank. Skoler/høyskoler; BI Stavanger, Høgskolen i Volda, Nordfjord-, Lofoten-, Øytun- og Voss folkehøgskole. Private for publikum; I de fleste større og mange mindre norske byer og tettsteder.


  TEO-H5 5.455

  Klikk for større kart