Klevjer, Kristoffer

Stipendiat
Human Factor in High Risk Environments
Det helsevitenskapelige fakultet

Hovem, Finn Kristoffer


Human Factor in High Risk Environments
Det helsevitenskapelige fakultet

Hetland, Audun

Førsteamanuensis
Human Factor in High Risk Environments
Det helsevitenskapelige fakultet

Schulze, Christin


Human Factor in High Risk Environments
Det helsevitenskapelige fakultet

Lassila, Outi

Vit. assistent
Human Factor in High Risk Environments
Det helsevitenskapelige fakultet

Ekman, Karen Emilia

Vit. assistent
Human Factor in High Risk Environments
Det helsevitenskapelige fakultet

Pfuhl, Gerit

Professor
Human Factor in High Risk Environments
Det helsevitenskapelige fakultet

Mækelæ, Martin Jensen

Stipendiat
Human Factor in High Risk Environments
Det helsevitenskapelige fakultet

Dassler, Tim

Stipendiat
Human Factor in High Risk Environments
Det helsevitenskapelige fakultet