Bilde av Evertsen, Janne
Bilde av Evertsen, Janne
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) janne.evertsen@uit.no +4777649250 +4791143652 Her finner du meg

Janne Evertsen


Universitetslærer/ mentor i De Utrolige Årene

Stillingsbeskrivelse

Opplæring, veiledning og sertifisering av fagfolk innen De Utrolige Årene.

 

De Utrolige Årene (DUÅ) er en behandlingstilnærming for barn med atferds- og sosiale vansker i alderen 0 til 12 år, og består av ulike programmer rettet mot foreldre, barn og ansatte i barnehage, skole og SFO (AKS). Les mer: http://dua.uit.no/  

De Utrolige Årenes kontor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU-Nord) (se hjemmeside), Universitetet i Tromsø står ansvarlig for implementering og drift av DUÅ i Norge.


 • Anne-Kari Johnsen, Janne Evertsen :
  Fagdager for barneverntjenestene
  2019
 • Anne-Kari Johnsen, Janne Evertsen :
  Barnesamtalen / Samtale med barn
  2019
 • Janne Evertsen, Anne-Kari Johnsen :
  Fagdager for barenverntjenestene
  2019
 • Merete Aasheim, Janne Evertsen :
  Hvordan forebygge utvikling av problematferd og styrke sosiale- og emosjonelle ferdigheter hos barn?
  2018
 • Janne Evertsen :
  Problemløsning med barn
  2017
 • Janne Evertsen :
  Forelesning om samspill, atferdsvansker
  2017
 • Janne Evertsen :
  Barn med sterk temprament
  2017
 • Janne Evertsen, Hilde Mortensen :
  DUÅ Agresive foreldre
  2017
 • Hilde Mortensen, Janne Evertsen :
  DUÅ. Hvordan møte aggresive foreldre
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →