Bilde av Evertsen, Janne
Bilde av Evertsen, Janne
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) janne.evertsen@uit.no +4777649250 +4791143652 Her finner du meg

Janne Evertsen


Universitetslærer/ mentor i De Utrolige Årene

Stillingsbeskrivelse

Opplæring, veiledning og sertifisering av fagfolk innen De Utrolige Årene.

 

De Utrolige Årene (DUÅ) er en behandlingstilnærming for barn med atferds- og sosiale vansker i alderen 0 til 12 år, og består av ulike programmer rettet mot foreldre, barn og ansatte i barnehage, skole og SFO (AKS). Les mer: http://dua.uit.no/  

De Utrolige Årenes kontor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU-Nord) (se hjemmeside), Universitetet i Tromsø står ansvarlig for implementering og drift av DUÅ i Norge.


  • Anne-Kari Johnsen, Janne Evertsen :
    Fagdager for barneverntjenestene
    2019
  • Anne-Kari Johnsen, Janne Evertsen :
    Barnesamtalen / Samtale med barn
    2019
  • Janne Evertsen, Anne-Kari Johnsen :
    Fagdager for barenverntjenestene
    2019
  • Merete Aasheim, Janne Evertsen :
    Hvordan forebygge utvikling av problematferd og styrke sosiale- og emosjonelle ferdigheter hos barn?
    2018
  • Janne Evertsen :
    Problemløsning med barn
    2017
  • Janne Evertsen :
    Forelesning om samspill, atferdsvansker
    2017
  • Janne Evertsen :
    Barn med sterk temprament
    2017
  • Janne Evertsen, Hilde Mortensen :
    DUÅ Agresive foreldre
    2017
  • Hilde Mortensen, Janne Evertsen :
    DUÅ. Hvordan møte aggresive foreldre
    2017

  • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →