Personkort bilde

Janne Evertsen

Universitets lærer/mentor i De Utrolige Årene Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Opplæring, veiledning og sertifisering av fagfolk innen De Utrolige Årene.

 

De Utrolige Årene (DUÅ) er en behandlingstilnærming for barn med atferds- og sosiale vansker i alderen 0 til 12 år, og består av ulike programmer rettet mot foreldre, barn og ansatte i barnehage, skole og SFO (AKS). Les mer: http://dua.uit.no/  

De Utrolige Årenes kontor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU-Nord) (se hjemmeside), Universitetet i Tromsø står ansvarlig for implementering og drift av DUÅ i Norge.

 • Johnsen, Anne-Kari; Evertsen, Janne. Barnesamtalen / Samtale med barn. Fagdag for barneverntjenesten 2019-09-02 - 2019-09-03 2019.

 • Johnsen, Anne-Kari; Evertsen, Janne. Fagdager for barneverntjenestene. Fagdager for barneverntjenestene 2019-11-18 - 2019-11-19 2019.

 • Evertsen, Janne; Johnsen, Anne-Kari. Fagdager for barenverntjenestene. Fagdager for barneverntjenestene 2019-10-15 - 2019-10-16 2019.

 • Aasheim, Merete; Evertsen, Janne. Hvordan forebygge utvikling av problematferd og styrke sosiale- og emosjonelle ferdigheter hos barn?. Fagdag barnehage 2018-10-04 - 2018-10-04 2018.

 • Evertsen, Janne. Barn med sterk temprament. Under visning 2017-04-03 - 2017-04-03 2017.

 • Evertsen, Janne. Problemløsning med barn. Undervisning for foresatte med barna med autisme 2017-09-08 - 2017-09-08 2017.

 • Evertsen, Janne. Forelesning om samspill, atferdsvansker. Undervisning for SFO personel på 5 enheter 2017-10-06 - 2017-10-06 2017.

 • Mortensen, Hilde; Evertsen, Janne. DUÅ. Hvordan møte aggresive foreldre. Forelesning 2017-10-26 - 2017-10-26 2017.

 • Evertsen, Janne; Mortensen, Hilde. DUÅ Agresive foreldre. forelesning 2017-10-26 - 2017-10-26 2017.

 • Johnsen, Anne-Kari; Evertsen, Janne. Barnesamtalen / Samtale med barn. Fagdag for barneverntjenesten 2019-09-02 - 2019-09-03 2019.

 • Johnsen, Anne-Kari; Evertsen, Janne. Fagdager for barneverntjenestene. Fagdager for barneverntjenestene 2019-11-18 - 2019-11-19 2019.

 • Evertsen, Janne; Johnsen, Anne-Kari. Fagdager for barenverntjenestene. Fagdager for barneverntjenestene 2019-10-15 - 2019-10-16 2019.

 • Aasheim, Merete; Evertsen, Janne. Hvordan forebygge utvikling av problematferd og styrke sosiale- og emosjonelle ferdigheter hos barn?. Fagdag barnehage 2018-10-04 - 2018-10-04 2018.

 • Evertsen, Janne. Barn med sterk temprament. Under visning 2017-04-03 - 2017-04-03 2017.

 • Evertsen, Janne. Problemløsning med barn. Undervisning for foresatte med barna med autisme 2017-09-08 - 2017-09-08 2017.

 • Evertsen, Janne. Forelesning om samspill, atferdsvansker. Undervisning for SFO personel på 5 enheter 2017-10-06 - 2017-10-06 2017.

 • Mortensen, Hilde; Evertsen, Janne. DUÅ. Hvordan møte aggresive foreldre. Forelesning 2017-10-26 - 2017-10-26 2017.

 • Evertsen, Janne; Mortensen, Hilde. DUÅ Agresive foreldre. forelesning 2017-10-26 - 2017-10-26 2017.

 • [Loading...]