Lill Sverresdatter Larsen


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Lill Sverresdatter Larsen underviser på institutt for helse og omsorgsfag på emner relatert til eldreomsorg, psykisk helse og rus, vitenskapsteori og metode, samt bacheloroppgaven for sykepleierutdanningen. Hennes hovedinteresser innen forskning er kvalitative studier, etnisk tilhørighet, kommunale helsetjenester og utfordringer knyttet til personer med demens, deres pårørende og samhandling med lokale helsetjenester. Larsen er også delaktig i kvantitative studier tilknyttet Tromsøundersøkelsen.

 


 • Ida Marie Opdal, Lill Sverresdatter Larsen, Laila Arnesdatter Hopstock, Henrik Schirmer, Geir F Lorem :
  A prospective study on the effect of selfreported health and leisure time physical activity on mortality among an ageing population: results from the Tromsø study
  BMC Public Health 29. april 2020 ARKIV / DOI
 • Berit Evenstad, Lill Sverresdatter Larsen, Kirsten Midttun Gravningen :
  Barrierer mot etterlevelse av retningslinjer for helsepersonell i sykehus
  Sykepleien Forskning 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Lill Sverresdatter Larsen, Jill-Marit Moholt, Torunn Hamran, Nils Oddbjørn Henriksen, Bodil Hansen Blix :
  Erfaringer med deltakelse på kommunale pårørendeskoler
  Tidsskrift for omsorgsforskning 25. mars 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Lill Sverresdatter Larsen, Torunn Hamran :
  Samhandling i hjemmetjenestens demensomsorg
  Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2019
 • June Rondestvedt, Helle Kise Hjertstrøm, Lill Sverresdatter Larsen :
  Pårørendeinvolvering i planlegging og gjennomføring av helsehjelp til personer med frontotemporal demens
  Ergoterapeuten 01. desember 2019 ARKIV / FULLTEKST
 • Lill Sverresdatter Larsen, Bodil Hansen Blix, Torunn Hamran :
  Family caregivers’ involvement in decision-making processes regarding admission of persons with dementia to nursing homes
  Dementia 23. november 2018 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Oda Brevik, Sigrid Husøy Larsen, Steinar Kristoffersen, Lill Sverresdatter Larsen, Mari Aandahl Kippernes :
  Nyhetsmorgen : siste nytt
  23. juni 2023 FULLTEKST
 • Elin Mordal, Trine Bruseth Sevaldsen, Lill Sverresdatter Larsen :
  Hadde 127 plasser – bare 42 møtte opp
  26. august 2023
 • Lill Sverresdatter Larsen, Silje Naustvik, Bodil Hansen Blix :
  Sykepleierpodden episode 41: Sykepleie, sykepleiere og forskning
  12. april 2022 FULLTEKST
 • Ida Marie Opdal, Lill Sverresdatter Larsen, Laila Arnesdatter Hopstock, Henrik Schirmer, Geir F Lorem :
  Correction to: A prospective study on the effect of self-reported health and leisure time physical activity on mortality among an ageing population: results from the Tromsø study
  BMC Public Health 2021 DOI
 • Trond Geir Jenssen, Beryll Kristensen, Inger Uglenes, Lill Sverresdatter Larsen, Bjørnar Allgot :
  Primærhelseteam med diabetessykepleier er en løsning
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2021 DOI
 • Lill Sverresdatter Larsen, Silje Naustvik, Olaf Jacobsen :
  Aksidentell hypotermi - drukning. Arbeidsoppgaver, og om ro i en hjelpesituasjon.
  2020
 • Aud Obstfelder, Bente Norbye, Lill Sverresdatter Larsen :
  Det er tid for å legge vekk den historiske tvangstrøyen!
  Dagens medisin 18. april 2020
 • Edda Aslaug Johansen, Lill Sverresdatter Larsen, Ellen Wesenberg Larsen, Annelie Johansson :
  Helsevesenets akilleshæl
  nrk.no/ytring 2020 FULLTEKST
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Sykepleiere - still til verv
  Tidsskriftet sykepleien 28. august 2019 DATA
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Observatory on Full-time Employment of Nurses in Norway
  2019
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Gjør vi sykepleiere eller utfører vi helsepolitikk og økonomisk styring
  2019 OMTALE
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Sykepleiere krever mer enn lønn og heltid
  Nordlys 06. september 2019 DATA
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Pårørende til personer med demens sine erfaringer med pårørendeskole
  2019 OMTALE
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Pårørende til hjemmeboende personer med demens sine erfaringer med deltakelse på kommunale pårørendeskoler
  2019 OMTALE
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Appell: Tid for tverrfaglig helsepolitisk strategi som står seg over tid
  2019
 • Lill Sverresdatter Larsen, Bodil Hansen Blix, Torunn Hamran :
  Seven positions to help understand family caregivers dilemmas
  2019 DATA
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Hva er egentlig sykepleie?
  2019
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Sykepleiearbeid gjort synlig gjennom Davina Allens praksisbaserte teori
  2019
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Mener det usynlige arbeidet må beskrives bedre
  Tidsskriftet sykepleien 06. februar 2019
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Seven positions to help understand family caregivers' dilemma
  2019
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt, Lill Sverresdatter Larsen, Nils Oddbjørn Henriksen, Torunn Hamran :
  Pårørende til personer med demens bidrar mye og lenge
  www.nordnorskdebatt.no 10. september 2019 FULLTEKST
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Sykepleiere krever mer enn lønn og heltid
  Tidsskriftet sykepleien 06. september 2019 DATA
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Lill Sverresdatter Larsen er ny lederkandidat til NSF – og årets første
  25. juni 2019 DATA
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Ansvar for rolleforståelse i samhandling med pasient og pårørende?
  2019 OMTALE
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Man behandler ikke intensivsykepleiere slik!
  Tidsskriftet sykepleien 18. juli 2019 DATA
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Mener kunnskapsministeren at det er best om sykepleiere ikke tar master?
  Tidsskriftet sykepleien 22. august 2019 DATA
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt, Lill Sverresdatter Larsen, Nils Oddbjørn Henriksen, Torunn Hamran :
  Pårørende til personer med demens bidrar mye og lenge
  iTromsø 11. september 2019 FULLTEKST
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Kvinner opplært til å være ydmyk
  08. mars 2019
 • Davina Allen, Lill Sverresdatter Larsen :
  Sykepleiernes usynlige arbeid. Organisering av sykehus og pasientomsorg
  Fagbokforlaget 2019
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Å snakke på vegne av personer med demens
  2018
 • Jill-Marit Moholt, Lill Sverresdatter Larsen :
  Pårørendeskolen - et nyttig, men lite kjent tilbud
  2018 DATA
 • Jill-Marit Moholt, Lill Sverresdatter Larsen :
  Pårørendeskolen- et nyttig, men lite kjent tilbud
  Nordlys 15. september 2018
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  En helt nødvendig bok – om det vage og problematiske i rollen som pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2018 DOI
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Når blodige babyer skaper livredde mammaer
  Tidsskriftet sykepleien 03. april 2018 DATA
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Samhandling om demensomsorg i kommunale hjemmetjenester
  2018
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Pårørendes involvering ved beslutninger om sykehjemsplass
  2018
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Seriøst NHO?
  Nordlys 19. november 2018 FULLTEKST
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  NHO tar ikke sykepleiere seriøst
  Nordlys 30. oktober 2018 FULLTEKST
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Det som virkelig betyr noe
  Tidsskriftet sykepleien 06. november 2018 FULLTEKST
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Har streiket i snart to uker: – Vi savner å være på jobb
  07. november 2018 FULLTEKST
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Her streiker de for likelønn
  25. oktober 2018 FULLTEKST
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Streikebryteri på Kurbadet
  02. november 2018 FULLTEKST
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Anklager Kurbadet for streikebryteri
  30. oktober 2018 FULLTEKST
 • Lill Sverresdatter Larsen :
  Fagdag Økt samhandling, brukermedvirkning og likeverdige tjenester i demensomsorgen – Men hvordan gjør vi det da?
  2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Undervisning

  Larsen har godkjent universitetspedagogisk basiskompetanse. Den pedagogiske mappen finnes her.