Bilde av Kiil, Mona
Bilde av Kiil, Mona
Senter for kvinne- og kjønnsforskning mak033@post.uit.no +47 482 11351 Tromsø

Mona Kiil


Postdoktor

Stillingsbeskrivelse

Postdoktor ved Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress(NKVTS) i prosjektet Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i samiske samfunn.

Kontorsted hos Senter for kvinne-og kjønnsforskning, UiT Norges arktiske universitet.


 • Mona Kiil :
  "It belongs to the house" domestic violence and sexual abuse as everyday life in a coastal community in Northern Norway
  Routledge 2023 DOI
 • Berit D. Thorslund, Mona Kiil :
  Ut av edderkoppnettet med to tomme hender: Kvinners møte med hjelpetjenestene etter vold i nære relasjoner i samiske samfunn
  Forskning og forandring 2022 ARKIV / DOI
 • Trine Stub, Mona Kiil, Birgit Lie, Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Thomas Weiss, Jill Angela Hervik m.fl.:
  Combining psychotherapy with craniosacral therapy for severe traumatized patients: A qualitative study from an outpatient clinic in Norway
  Complementary Therapies in Medicine 2020 ARKIV / DOI
 • Mona Kiil :
  Mellom kaffe og Gud: Psykisk helse og emosjonelle landskap i Nord-Troms
  Universitetsforlaget 2019
 • Anita Salamonsen, Mona Anita Kiil, Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Trine Stub, Gro Karine Rosvold Berntsen :
  "My cancer is not my deepest concern": life course disruption influencing patient pathways  and health care needs among persons living with  colorectal cancer
  Patient Preference and Adherence 2016 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Mona Anita Kiil :
  A room with a view:navigating continuity and rupture within the traditional healing repertoire of Northern Troms
  Routledge 2016
 • Mona Anita Kiil :
  The Paradox of Home: Understanding Northern Troms as a Therapeutic Landscape
  2015
 • Mona Kiil, Margunn Bjørnholt :
  Lost in translation and relations? Domestic violence and sexual abuse in Sami communities in Norway
  2023
 • Mona Kiil :
  It belongs to the house: Domestic violence and sexual abuse as everyday life in a coastal community in Northern Norway
  2022
 • Magne Kveseth, Berit Dahle Thorslund, Mona Kiil :
  Fra vondt til verre i hjelpeapparatet
  13. oktober 2022 FULLTEKST
 • Mona Kiil :
  Verdensanskuelse, kultur og kunnskapsforståelse. Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis.
  2020
 • Mona Kiil :
  Menneskesinnet-Hva skjer med verdiene våre og psyken vår? Samfunnsmessige ringvirkninger av Covid-19
  08. mai 2020
 • Mona Kiil :
  Kultur og helse
  2020
 • Mona Kiil :
  Thoughts on health innovation and user participation in a global perspective: examples from mental health care in Northern Norway
  2019
 • Mona Kiil :
  An introduction to Health innovation and user participation in a global perspective
  2019
 • Mona Kiil :
  “Cultural identity and modes of understanding common mental health problems – how can this be reflected in professional development, education and practice?”
  2019
 • Mona Kiil, Turid Austin Wæhler :
  Richard Horton. En æresdoktor for fremtiden
  2019
 • Mona Kiil, Ingvill Konradsen :
  Gullgravere i Colombia:Fred gjennom helse-helse gjennom fred
  2019
 • Mona Kiil :
  In Home we trust. An ethnographic study of mental health and the use of traditional medicine in a North Norwegian community
  UiT Norges arktiske universitet 2019
 • Mona Kiil :
  Forståelser av smerte og lidelse i andre kulturer, tradisjoner og livssyn
  2018
 • Mona Kiil :
  Migrasjonshelse.
  2018
 • Mona Kiil :
  Hva skjer med solidaritetsuniversitetet i nord?
  uit.no 24. april 2018 FULLTEKST
 • Turid Austin Wæhler, Mona Kiil :
  Global helse kjenner ikke landegrenser
  uit.no 07. februar 2018 FULLTEKST
 • Mona Kiil, Turid Austin Wæhler :
  Helsefak styrker utdanningssamarbeid med Russland: Politiske utfordringer til tross-UiT satser på økt samarbeid med Russland.
  12. mars 2018
 • Turid Austin Wæhler, Mona Kiil :
  Arctic Collaboration between East and West:Cooperation between UiT/UNN and Russia
  2018
 • Mona Kiil, Turid Austin Wæhler :
  Senter for arktisk og global helse(SAG)
  2018
 • Mona Kiil, Turid Austin Wæhler :
  Hva skjer med solidaritetsuniversitetet i nord?
  Nordlys 23. mars 2018 FULLTEKST
 • Mona Kiil :
  Gruppeleder for Kvalitativ Metode, 2.års- studenter i medisin, odontologi og ernæring.
  2018
 • Mona Kiil :
  Øst-Vest samarbeid med utgangspunkt i prosjekter ved Senter for arktisk og global helse
  2018
 • Mona Kiil :
  Kulturelle perspektiver på sykdomsforståelse
  2018
 • Mona Kiil :
  Norsk-russiske samarbeidsprosjekter innen psykiatri, kardiologi, kirurgi- og intensivmedisin
  2018
 • Turid Austin Wæhler, Mona Kiil, Jon Øyvind Odland :
  Universitetssamarbeid med Russland viktigere enn noen gang
  Nordlys 17. oktober 2018 DATA
 • Turid Austin Wæhler, Mona Kiil, Jon Øyvind Odland :
  Universitetssamarbeid med Russland viktigere enn noen gang
  Bladet Vesterålen 19. oktober 2018
 • Mona Kiil :
  Psykiatrien i møte med samisk kultur
  2017
 • Mona Kiil, Turid Austin Wæhler, Elisabeth Øvreberg :
  Tlrettelegging for fysisk aktivitet tjenes raskt inn i helsekroner
  29. mai 2017
 • Mona Kiil, Turid Austin Wæhler :
  Norsk-russisk samarbeid om folkehelse
  18. mai 2017
 • Mona Kiil :
  Et blikk innover: Samer,identitet og stigmatisering
  2017
 • Mona Kiil :
  UiT bekjemper antibiotikaresistens i Afrika
  09. mars 2017
 • Mona Kiil, Kristine Lindebø :
  Her lever fortsatt den gamle troa
  10. august 2017
 • Mona Kiil :
  Foredrag med Mona Kiil i Tromsø og Trondheim
  02. mai 2017
 • Mona Anita Kiil, Werner Wilh. Dallawara :
  Ønsker både legehjelp og bibelvers
  23. februar 2016
 • Mona Anita Kiil :
  I lys av Margreth Olins dokumentar "Mannen fra Snåsa": Pasientmøtet ved bruk av tradisjonell helbredelse og alternativ behandling blant kreftsyke i Nord-Norge
  2016
 • Mona Anita Kiil, Johanne Røe Mathisen :
  Psykolog og bibelvers. Velger du tradisjonell eller alternativ behandling når du er syk?- Ja, takk, begge deler, svarer mange
  16. februar 2016
 • Mona Anita Kiil :
  Presentation of the chapter The Paradox of Home:Understanding Northern Troms as a Therapeutic landscape
  2016
 • Mona Anita Kiil, Ida Kvittingen :
  Hallusinasjoner eller åndelige opplevelser?
  26. september 2016
 • Mona Anita Kiil, Bjørg Aftret :
  Ny Viten.Fjernhealing:Helbredende behandling er langt mer enn det Snåsamannen driver med. Men kan bibelvers lindre?
  26. mars 2016
 • Mona Kiil :
  Going global in the Arctic!
  2016
 • Mona Kiil, Turid Austin Wæhler :
  Go Global! Kommunikasjon, kultur og nettverksbygging
  2016
 • Mona Kiil, Turid Austin Wæhler, Johanne Røe Mathisen :
  Suksessfullt seminar om global helse.
  16. november 2016
 • Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Trine Stub, Anita Salamonsen, Mona Anita Kiil :
  Use of traditional folk medicine among cancer patients in Northern Norway
  2015 ARKIV

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Identitetsprosesser og tilhørighetsdynamikker:post-kolonialitet, modernitet, etnisitet, urfolkstematikk, kjønn, religion, ritualer, etnografi, narrativer. Medisinsk antropologi: folkemedisin, psykisk helse, alternativ og komplementær medisin, global helse, kroppserfaringer/kroppsliggjøring, diagnose/diagnostisk kultur. 

  Undervisning

  Kultur- og sykdomsforståelse og medisinsk antropologi for bachelor- og master ved sykepleieutdanningen ved UiT Norges Arktiske Universitet.

  Kvalitativ metode for 2.års-studenter i Medisin, Odontologi og Ernæring, UiT Norges arktiske universitet.

  Migrasjonshelse, ved videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse/Post bachelor program in Professional Competence in Migration, UiT Norges arktiske universitet, Campus Harstad.

  Verdensanskuelse, kultur og kunnskapsforståelse. Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis. SEPREPTU. VID Vitenskapelig Høyskole.

  Kultur og helse. MED-2520. UiT Norges arktiske universitet.


  Medlem i forskningsgruppe


  CV