Ansatte – Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Tilbake til enheten

Ansatte – Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Gerrard, Siri

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Forskningsinteresser:

Min forskningsinteresse har vært konsentrert rundt fiskerisamfunn med særlig vekt på kulturelle og kjønnsrelasjonelle aspekter i forhold til lønna og ulønna arbeid og til politikk. Utgangspunktet mitt har vært forskning på steder i kyst-Finnmark og ved store innsjøer i Tanzania og Nord Kamerun.


Andreassen, Hege Kristin

Senterleder
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Wigstøl, Oda Nigist


Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Mittner, Lilli

Forsker
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Forskningsinteresser:

With a background in musicology, cultural studies, and media and communication studies, I work on and with feminist theories. Together with my colleagues, I am currently developing situated art intervention as a scholarly approach to understand and simultaneously change cultural practices and social structures.

#artsbasedresearch #inter/multi/trans/post-disciplinarity #cocreativity #openresearch

Artful Dementia Research Lab

RESCAPE

Prestige. Gender Balance in Research Leadership (RCN 2018-2021/282862)

Gender Balance in Art Education (RCN 2015-2018/245487) 

 


Bockwoldt, Juliane C

Stipendiat i medie- og dokumentasjonsvitenskap
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Forskningsinteresser:

-          Kulturelt minne

-          Museologi

-          Dokumentarfilm, dokumentarfilmhistorie

-          Andre Verdenskrig, særlig slagskipet Tirpitz

-          Internasjonal komparativ kulturvitenskap

-          Polarhistorie


Ryall, Anka

Professor emerita
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Forskningsinteresser:

Jeg er litteraturforsker innenfor faget Engelsk og professor i humanistisk kjønnsforskning. Mine forskningsinteresser er konsentrert rundt to poler: for det første, reiselitteratur med vekt på kjønn og det nordlige; for det andre, kjønn og modernisme, med fokus på Virginia Woolfs forfatterskap. I perioden 2013–16 ledet jeg et internasjonalt forskningsprosjekt med tittelen Arctic Modernities, finansiert av NFRs Polarforskningsprogram. I tillegg til HSL-fakultetets kjernegruppe besto prosjektet av en gruppe nasjonale og internasjonale forskere, to i Norge og sju internasjonale (fra Danmark, Sverige, Finland, Canada, Tyskland og USA).

Prosjektet har bl.a. utgitt temanumre av Nordlit 35 (2015) og Acta Borealia 33,2 (2016).

Sammen med professor Beatrice Halsaa, Universitetet i Oslo, er jeg i perioden 2016–18 hovedredaktør for tidsskriftet NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research.


Rönnblom, Anna Malin

Professor II
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Jensen, Ellen Marie

Gjesteforsker
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Musubika, Sarah

Researcher
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Lukic, Dragana

Stipendiat
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

1-10 av 13 | Siste 3