Ansatte – Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Tilbake til enheten

Ansatte – Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Fjørtoft, Kjersti

Senterleder
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Kiil, Mona

Postdoktor
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Losleben, Lisa Katrin

Professor
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Lotherington, Ann Therese

Professor
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Lukic, Dragana

Stipendiat
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Mikalsen, Paula Ryggvik

Postdoktor, Arctic Auditories
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Mittner, Lilli

Førsteamanuensis
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Musubika, Sarah

PhD Fellow
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Ryall, Anka

Professor emerita
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

+4777646417

Özugurlu, Aynur

Førsteamanuensis
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning