Gerrard, Siri

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning