Foto: Reinholds Nulle, Mostphotos

Senter for kvinne- og kjønnsforskning


            English flag   

Kvinne- og kjønnsforskning ved UiT

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er universitetets enhet for kompetansebygging innen kjønnsforskning og kjønnsperspektiver i utdanning. Vi er organisatorisk knyttet til Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, men har hele UiT som vårt arbeidsområde. Vi jobber for at studenter og ansatte ved UiT skal få øynene opp for kjønnstematikk i sine fagfelt og, på tvers av faggrenser, for å styrke universitetets samlede forskningsvirksomhet på vårt kompetanseområde.

Stipender og nettverksmidler

Vårt mandat og strategi

Historie til Kvinne- og kjønnsforskning ved UiT

Årstudium Likestilling og kjønn

 
SKK 25 år
Senter for kvinne- og kjønnsforskning fyller 25 år i 2021. Vi feirer med 17 kortfilmer der forskere fra ulike fagfelt deler refleksjoner og funn fra forskningen sin. Felles for dem alle er at de har et kjønnsperspektiv på forskningen. Hver uke fram til kvinnedagen 8. mars publiserer vi en ny film. Følg med!
 
Åse Hiorth Lerviks priser
Senter for kvinne- og kjønnsforskning deler ut Åse Hiorth Lerviks priser til beste masteroppgave med kjønnsrelatert tema og beste masteroppgave med et kjønnsteoretisk perspektiv skrevet ved UiT Norges arktiske universitet. Prisene er på kr 25 000,- og skal bidra til kandidatenes videre faglige utvikling. Nominasjonsfrist er hvert år 1. juni.

Ansatte ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning:
[Loading...]