Senter for kvinne- og kjønnsforskning


               

Kvinne- og kjønnsforskning ved UiT

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er universitetets enhet for kompetansebygging innen kjønnsforskning og kjønnsperspektiver i utdanning. Vi er organisatorisk knyttet til Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, men har hele UiT som vårt arbeidsområde. Vi jobber for at studenter og ansatte ved UiT skal få øynene opp for kjønnstematikk i sine fagfelt og, på tvers av faggrenser, for å styrke universitetets samlede forskningsvirksomhet på vårt kompetanseområde.

Stipender og nettverksmidler

Vårt mandat og strategi

 
SKK 25 år
2021 er jubileumsår ved SKK, og vi setter et ekstra fokus på den varierte, viktige og interessante kvinne- og kjønnsforskningen som foregår ved UiT Norges arktiske universitet gjennom hele dette året.
Følg med her for siste nytt, tips og oppdateringer!
Ta gjerne kontakt om du ønsker å bidra eller har innspill til oss om dagsaktuell forskning med et kjønnsperspektiv!
 
Åse Hiorth Lerviks priser
Senter for kvinne- og kjønnsforskning deler ut Åse Hiorth Lerviks priser til beste masteroppgave med kjønnsrelatert tema og beste masteroppgave med et kjønnsteoretisk perspektiv skrevet ved UiT Norges arktiske universitet. Prisene er på kr 25 000,- og skal bidra til kandidatenes videre faglige utvikling. Nominasjonsfrist er hvert år 1. juni.

Ansatte ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning:

[Loading...]


Arrangementer


Senter for kvinne- og kjønnsforskning 25 år

23. november     09:00     Aud. Nedre Lysthus- UiT     Tromsø