Dummy personkort bilde

Tønnessen, Sigurd

Førsteamanuensis Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Vitenskapsfilosofi, vitenskapshistorie, Model-based reasoning, teorier om teoriutvikling, Johannes Kepler, utviklingen av klassisk fysikk

PhD kurs i vitenskapsfilosofi og etikk, Examen Philosophicum

 • Tønnessen, Sigurd. Kepler's Analysis of the Dynamics of Planetary Motion. 2010; Volum 10 (1) ISBN 978-80-7037-193-0.s 24 - 32.

 • Tønnesen, Sigurd. On the Case Study Method. Unipub forlag 2008 ISBN 978-82-303-1179-0.s 455 - 466.

 • Tønnessen, Sigurd. Vitenskapsteori og etikk for samfunnsvitenskap og humaniora: Tekstsamling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215035093.

 • Tønnessen, Sigurd. Natursyn og Vitenskap. Universitetsforlaget 2013 ISBN 9788215021874.s 195 - 259.

 • Tønnessen, Sigurd. Niva snakket usant om sparket fisker. 2012.

 • Tønnessen, Sigurd. The Birth of Mathematical Physics - Kepler's Proof of the Planets' Elliptical Orbits from Causal Hypotheses. 2012 ISBN 978-82-8244-070-7.

 • Tønnesen, Sigurd. Kepler's dynamics analysis of planetary motion. Kepler's Heritage in the Space Age - 400 Anniversary of the publication of Kepler's Astronomia Nova 2009-08-24 - 2009-08-27 2009.

 • Tønnessen, Sigurd. Powers are not alone. Causation and Reductionism 2009-06-15 - 2009-06-15 2009.

 • Tønnessen, Sigurd. Causation in the beginning of classical physics. Rethinking Causation 2007-04-25 - 2007-04-27 2007.

 • Tønnesen, Sigurd. Grunnlaget for en Ny Astronomi - presentasjon av første kapittel i doktorgradsavhandling. Forskningsseminar 2006-11-09 - 2006-11-09 2006.

 • Tønnesen, Sigurd. Vitenskapshistoriens rolle for vitenskapsteorien. Internseminar 2005-05-25 - 2005-05-25 2005.

 • Tønnesen, Sigurd. Models as Epistemic Devices in Kepler's Abductive Arguments. First Nordic Workshop Abduction and Model-Based Reasoning 2005-10-20 - 2005-10-21 2005.

 • Tønnesen, Sigurd. Creating Physics: Kepler's Analysis and Synthesis of Geometry, Kinematics and Dynamics. History of Science Society Philosophy of Science Association Joint Meeting 2004-11-18 - 2004-11-24 2004.

 • Tønnesen, Sigurd. Presentasjon av doktorgradsprosjekt. Internseminar 2004-05-06 - 2004-05-06 2004.

 • Tønnesen, Sigurd. Creating Physics. Internseminar 2004-10-28 - 2004-10-28 2004.

 • Tønnesen, Sigurd. Creating Theory: The Rationality of Paradigmatic Change in Kepler's Astronomia Nova. Model-Based Reasoning in Science and Engineering. Abduction, Visualization, Simulation. 2004-12-16 - 2004-12-18 2004.

 • Tønnessen, Sigurd. Kepler's Analysis and Synthesis of Geometry, Kinematics and Dynamics. Internseminar 2004-10-25 - 2004-10-25 2004.

 • Tønnessen, Sigurd. Natursyn og Vitenskap. Universitetsforlaget 2013 ISBN 9788215021874.s 195 - 259.

 • Tønnessen, Sigurd. Niva snakket usant om sparket fisker. 2012.

 • Tønnessen, Sigurd. The Birth of Mathematical Physics - Kepler's Proof of the Planets' Elliptical Orbits from Causal Hypotheses. 2012 ISBN 978-82-8244-070-7.

 • Tønnesen, Sigurd. Kepler's dynamics analysis of planetary motion. Kepler's Heritage in the Space Age - 400 Anniversary of the publication of Kepler's Astronomia Nova 2009-08-24 - 2009-08-27 2009.

 • Tønnessen, Sigurd. Powers are not alone. Causation and Reductionism 2009-06-15 - 2009-06-15 2009.

 • Tønnessen, Sigurd. Causation in the beginning of classical physics. Rethinking Causation 2007-04-25 - 2007-04-27 2007.

 • Tønnesen, Sigurd. Grunnlaget for en Ny Astronomi - presentasjon av første kapittel i doktorgradsavhandling. Forskningsseminar 2006-11-09 - 2006-11-09 2006.

 • Tønnesen, Sigurd. Vitenskapshistoriens rolle for vitenskapsteorien. Internseminar 2005-05-25 - 2005-05-25 2005.

 • Tønnesen, Sigurd. Models as Epistemic Devices in Kepler's Abductive Arguments. First Nordic Workshop Abduction and Model-Based Reasoning 2005-10-20 - 2005-10-21 2005.

 • Tønnesen, Sigurd. Creating Physics: Kepler's Analysis and Synthesis of Geometry, Kinematics and Dynamics. History of Science Society Philosophy of Science Association Joint Meeting 2004-11-18 - 2004-11-24 2004.

 • Tønnesen, Sigurd. Presentasjon av doktorgradsprosjekt. Internseminar 2004-05-06 - 2004-05-06 2004.

 • Tønnesen, Sigurd. Creating Physics. Internseminar 2004-10-28 - 2004-10-28 2004.

 • Tønnesen, Sigurd. Creating Theory: The Rationality of Paradigmatic Change in Kepler's Astronomia Nova. Model-Based Reasoning in Science and Engineering. Abduction, Visualization, Simulation. 2004-12-16 - 2004-12-18 2004.

 • Tønnessen, Sigurd. Kepler's Analysis and Synthesis of Geometry, Kinematics and Dynamics. Internseminar 2004-10-25 - 2004-10-25 2004.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe