Personkort bilde

Nilsen, Fredrik

Førsteamanuensis Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Mine interesser er først og fremst knyttet til filosofiens historie fra antikkens Hellas og frem til det 20. århundrets Tyskland. Mer spesifikt interesserer jeg meg særlig for etikkens historie og den feministiske filosofiens historie.

FIL-0700 Examen Philosophicum

Underviser til examen philosophicum. Forsker på viljebegrepets forhistorie, opphav og utvikling gjennom filosofiens historie, særlig hos Aristoteles, Augustin, Kant, Fichte, Nietzsche og Sartre. Arbeider også med å synliggjøre kvinnelige tenkere i filosofiens historie, fremfor alt Elisabeth av Böhmen, Sofie av Hannover og Anne Conway.

 • Nilsen, Fredrik. Sofie av Hannover og Sinn-Kropp-Problemet. Norsk Filosofisk tidsskrift 2021; Volum 56 (1). ISSN 0029-1943.s 46 - 58.s doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2901-2021-01-05.

 • Nilsen, Fredrik. Kan kvinner handle moralsk? - Om kjønnsdimensjonen i Kants etikk. Filosofisk supplement 2019. ISSN 0809-8220.

 • Nilsen, Fredrik. Elisabeth av Böhmen og Sinn-Kropp-Problemet. Norsk Filosofisk tidsskrift 2018; Volum 53 (02-03). ISSN 0029-1943.s 79 - 91.s doi: 10.18261/ISSN.1504-2901-2018-02-03-04.

 • Nilsen, Fredrik. Kvinnens Overflødighet hos Platon. Nordlit 2014; Volum 33. ISSN 0809-1668.s 99 - 115.s doi: 10.7557/13.3182.

 • Nilsen, Fredrik. Wille og Willkür - Et forsvar for Allisons interpretasjon av forholdet mellom vilje og frihet i Kants etikk. Unipub forlag 2010 ISBN 978-82-303-1614-6.s 19 - 42.

 • Aspaas, Per Pippin; Albert, Sigrides; Nilsen, Fredrik. Rara avis in Ultima Thule: Libellus festivus Sunnivae des Bouvrie dedicatus / Festschrift for Synnøve des Bouvrie. 2014 (33) ISBN 978-82-8244-125-4. ISSN 0809-1668.s 321 - 328.

 • Dybdal, Lone; Nilsen, Fredrik. Festskrift til Hjørdis Nerheim i anledning 70-årsdagen. Unipub forlag 2010 ISBN 978-82-303-1614-6.s 19 - 42.

 • Nilsen, Fredrik; Antonsen, Trine. Anne Conway og Revitalisering av Naturen. Kjønnsforskning Nå 2021 2021-05-27 - 2021-05-28 2021.

 • Nilsen, Fredrik; Antonsen, Trine. Anne Conway og Revitalisering av Naturen. Naturen og det Naturlige på 1700-tallet 2021-02-03 - 2021-02-05 2021.

 • Nilsen, Fredrik. Anne Conway og sinn-kropp-problemet. Intern Workshop FemPhil 2020-06-17 - 2020-06-17 2020.

 • Nilsen, Fredrik. Hvorfor bør Kvinnelige Tenkere Inkluderes i den Filosofiske Kanon?. Filosofisk supplement 2020; Volum 16 (4). ISSN 0809-8220.s 6 - 13.

 • Nilsen, Fredrik. Ikke-vestlig Filosofi: Eksempelet Zera Yaqob. Filosofiske Samtaler 2020-10-31 - 2020-10-31 2020.

 • Nilsen, Fredrik. Den frie viljens opphav. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Kan kvinner handle moralsk?. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Kvinner i filosofihistorien: Eksempelet Elisabeth av Böhmen. Filosofiske Samtaler 2019-10-05 - 2019-10-05 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Can an Aristotelian woman be happy?. Conference on Greek Philosophy: The Possibility of Eudaimonia in the World today 2019-07-12 - 2019-09-15 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Har mennesket fri vilje?. Filosofiske Samtaler 2019-05-11 - 2019-05-11 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Lou Andreas-Salomé. Workshop i feministisk filosofi 2019-05-09 - 2019-05-09 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Sofie av Hannover og sinn-kropp-problemet. Workshop i feministisk filosofi 2019-05-09 - 2019-05-09 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Elisabeth av Böhmen og sinn-kropp-problemet. Forskningsseminar IFF, UiT 2018-01-31 - 2018-01-31 2018.

 • Nilsen, Fredrik. Fra Prohairesis til Wille og Willkür: En historisk og kritisk studie av fri vilje hos Aristoteles, Augustin og Kant. (Fulltekst: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/14278/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y 2018.

 • Nilsen, Fredrik. Elisabeth of Bohemia and The Mind-Body Problem. Elisabeth of Bohemia – Life and Legacy 2018-05-17 - 2018-05-20 2018.

 • Nilsen, Fredrik. Kan kvinner handle moralsk? - Om kjønnsdimensjonen i Kants pliktetikk. Kjønnsforskning NÅ 2017-06-08 - 2017-06-09 2017.

 • Nilsen, Fredrik. Elisabeth av Böhmen og Artikuleringen av Sinn-Kropp-Problemet. Workshop Feminist Philosophy Research Group 2017-12-15 - 2017-12-15 2017.

 • Nilsen, Fredrik. Fri Vilje: Tre kriterier for et Plausbibelt Begrep om Fri Vilje. Workshop Ethics Research Group 2017-11-11 - 2017-11-11 2017.

 • Nilsen, Fredrik. Fri vilje: Duns Scotus og tradisjonen mellom Augustin og Kant. Workshop Ethics Research Group 2017-09-20 - 2017-09-20 2017.

 • Nilsen, Fredrik. Kants Rousseauistiske Revolusjon. Mellom reformasjon og revolusjon: 1700-talets kulturelle og politiske konfliktar 2017-08-31 - 2017-09-02 2017.

 • Nilsen, Fredrik. Aristotle's "Humean" Explanation of Akratic Behavior. 29th International Conference of Philosophy: Greek Moral and Political Philosophy 2017-07-07 - 2017-07-11 2017.

 • Nilsen, Fredrik. Prohairesis-begrepet hos Aristoteles. Forskningsseminar 2016-04-25 - 2016-04-25 2016.

 • Nilsen, Fredrik. Kant's "Rousseauistic Revolution". Workshop on Moral Realism and Constructivism 2016-12-06 - 2016-12-06 2016.

 • Nilsen, Fredrik. Aristotle on Free Will. The Philosophy of Aristotle - World Congress in Philosophy 2016-07-14 - 2016-07-14 2016.

 • Nilsen, Fredrik. Kan kvinner handle moralsk? - Om kjønnsdimensjonen i Kants pliktetikk. Forskningsseimnar 2016-09-07 - 2016-09-07 2016.

 • Nilsen, Fredrik. Kant as the first philosopher of free will. Thinking through the Ages 2015-10-16 - 2015-10-16 2015.

 • Nilsen, Fredrik. Augustin og fri vilje. Intern workshop - Ethics Research Group 2015-04-17 - 2015-04-17 2015.

 • Nilsen, Fredrik. Greske tragediers moralske funksjon - En aristotelisk interpretasjon av Sofokles' Kong Oidipous. Forskningsseminar 2015-09-30 - 2015-09-30 2015.

 • Nilsen, Fredrik. Kvinnens overflødighet hos Platon. Forelesning for studentene på årsstudiet i kjønnsstudier 2014-10-23 - 2014-10-23 2014.

 • Nilsen, Fredrik. Plato´s white horse. Thinking through the Ages 2014-12-08 - 2014-12-10 2014.

 • Aspaas, Per Pippin; Albert, Sigrides; Nilsen, Fredrik. Rara avis in Ultima Thule: Preface. Nordlit 2014 (33). ISSN 0809-1668.s ix - xvii.

 • Aspaas, Per Pippin; Albert, Sigrides; Nilsen, Fredrik. Rara avis in Ultima Thule: Praefatio. Nordlit 2014 (33). ISSN 0809-1668.s viii - xvi.

 • Nilsen, Fredrik. Kvinnens overflødighet hos Platon. Forskningsseminar IFF, UiT 2014-10-01 - 2014-10-01 2014.

 • Nilsen, Fredrik. Symbol- og Intuisjonsbegrepes mangfoldighet - Anmeldelse av: Symbol and Intuition: Comparative Studies in Kantian and Romantic-Period Aesthetics. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2013. ISSN 1652-4772.s 221 - 222.

 • Nilsen, Fredrik. Ytringsfrihetens statskonstituerende betydning - Om Kants kritikk av Hobbes´ politiske filosofi. Persistenser 2011-10-28 - 2011-10-28 2011.

 • Nilsen, Fredrik. Indre konflikt versus indre harmoni - En diskusjon av forholdet mellom Kants pliktetikk og Aristoteles´ dygdsetikk. Forskningsseminar 2010-03-08 - 2010-03-08 2010.

 • Nilsen, Fredrik. Wille og Willkür - Et forsvar for Allisons interpretasjon av forholdet mellom vilje og frihet i Kants etikk. Den andre nasjonale fagkonferansen i etikk 2010-11-29 - 2010-11-29 2010.

 • Nilsen, Fredrik. Wille og Willkür - Et forsvar for Allisons interpretasjon av forholdet mellom vilje og frihet i Kants etikk. Forskningsseminar 2010-10-06 - 2010-10-06 2010.

 • Nilsen, Fredrik. Kants Viljesorienterte Etikk. 2009.

 • Nilsen, Fredrik. Ulrich Beck om det kosmopolitiske blikk. Forskningsseminar 2008-05-15 - 2008-05-15 2008.

 • Nilsen, Fredrik; Antonsen, Trine. Anne Conway og Revitalisering av Naturen. Kjønnsforskning Nå 2021 2021-05-27 - 2021-05-28 2021.

 • Nilsen, Fredrik; Antonsen, Trine. Anne Conway og Revitalisering av Naturen. Naturen og det Naturlige på 1700-tallet 2021-02-03 - 2021-02-05 2021.

 • Nilsen, Fredrik. Anne Conway og sinn-kropp-problemet. Intern Workshop FemPhil 2020-06-17 - 2020-06-17 2020.

 • Nilsen, Fredrik. Hvorfor bør Kvinnelige Tenkere Inkluderes i den Filosofiske Kanon?. Filosofisk supplement 2020; Volum 16 (4). ISSN 0809-8220.s 6 - 13.

 • Nilsen, Fredrik. Ikke-vestlig Filosofi: Eksempelet Zera Yaqob. Filosofiske Samtaler 2020-10-31 - 2020-10-31 2020.

 • Nilsen, Fredrik. Den frie viljens opphav. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Kan kvinner handle moralsk?. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Kvinner i filosofihistorien: Eksempelet Elisabeth av Böhmen. Filosofiske Samtaler 2019-10-05 - 2019-10-05 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Can an Aristotelian woman be happy?. Conference on Greek Philosophy: The Possibility of Eudaimonia in the World today 2019-07-12 - 2019-09-15 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Har mennesket fri vilje?. Filosofiske Samtaler 2019-05-11 - 2019-05-11 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Lou Andreas-Salomé. Workshop i feministisk filosofi 2019-05-09 - 2019-05-09 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Sofie av Hannover og sinn-kropp-problemet. Workshop i feministisk filosofi 2019-05-09 - 2019-05-09 2019.

 • Nilsen, Fredrik. Elisabeth av Böhmen og sinn-kropp-problemet. Forskningsseminar IFF, UiT 2018-01-31 - 2018-01-31 2018.

 • Nilsen, Fredrik. Fra Prohairesis til Wille og Willkür: En historisk og kritisk studie av fri vilje hos Aristoteles, Augustin og Kant. (Fulltekst: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/14278/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y 2018.

 • Nilsen, Fredrik. Elisabeth of Bohemia and The Mind-Body Problem. Elisabeth of Bohemia – Life and Legacy 2018-05-17 - 2018-05-20 2018.

 • Nilsen, Fredrik. Kan kvinner handle moralsk? - Om kjønnsdimensjonen i Kants pliktetikk. Kjønnsforskning NÅ 2017-06-08 - 2017-06-09 2017.

 • Nilsen, Fredrik. Elisabeth av Böhmen og Artikuleringen av Sinn-Kropp-Problemet. Workshop Feminist Philosophy Research Group 2017-12-15 - 2017-12-15 2017.

 • Nilsen, Fredrik. Fri Vilje: Tre kriterier for et Plausbibelt Begrep om Fri Vilje. Workshop Ethics Research Group 2017-11-11 - 2017-11-11 2017.

 • Nilsen, Fredrik. Fri vilje: Duns Scotus og tradisjonen mellom Augustin og Kant. Workshop Ethics Research Group 2017-09-20 - 2017-09-20 2017.

 • Nilsen, Fredrik. Kants Rousseauistiske Revolusjon. Mellom reformasjon og revolusjon: 1700-talets kulturelle og politiske konfliktar 2017-08-31 - 2017-09-02 2017.

 • Nilsen, Fredrik. Aristotle's "Humean" Explanation of Akratic Behavior. 29th International Conference of Philosophy: Greek Moral and Political Philosophy 2017-07-07 - 2017-07-11 2017.

 • Nilsen, Fredrik. Prohairesis-begrepet hos Aristoteles. Forskningsseminar 2016-04-25 - 2016-04-25 2016.

 • Nilsen, Fredrik. Kant's "Rousseauistic Revolution". Workshop on Moral Realism and Constructivism 2016-12-06 - 2016-12-06 2016.

 • Nilsen, Fredrik. Aristotle on Free Will. The Philosophy of Aristotle - World Congress in Philosophy 2016-07-14 - 2016-07-14 2016.

 • Nilsen, Fredrik. Kan kvinner handle moralsk? - Om kjønnsdimensjonen i Kants pliktetikk. Forskningsseimnar 2016-09-07 - 2016-09-07 2016.

 • Nilsen, Fredrik. Kant as the first philosopher of free will. Thinking through the Ages 2015-10-16 - 2015-10-16 2015.

 • Nilsen, Fredrik. Augustin og fri vilje. Intern workshop - Ethics Research Group 2015-04-17 - 2015-04-17 2015.

 • Nilsen, Fredrik. Greske tragediers moralske funksjon - En aristotelisk interpretasjon av Sofokles' Kong Oidipous. Forskningsseminar 2015-09-30 - 2015-09-30 2015.

 • Nilsen, Fredrik. Kvinnens overflødighet hos Platon. Forelesning for studentene på årsstudiet i kjønnsstudier 2014-10-23 - 2014-10-23 2014.

 • Nilsen, Fredrik. Plato´s white horse. Thinking through the Ages 2014-12-08 - 2014-12-10 2014.

 • Aspaas, Per Pippin; Albert, Sigrides; Nilsen, Fredrik. Rara avis in Ultima Thule: Preface. Nordlit 2014 (33). ISSN 0809-1668.s ix - xvii.

 • Aspaas, Per Pippin; Albert, Sigrides; Nilsen, Fredrik. Rara avis in Ultima Thule: Praefatio. Nordlit 2014 (33). ISSN 0809-1668.s viii - xvi.

 • Nilsen, Fredrik. Kvinnens overflødighet hos Platon. Forskningsseminar IFF, UiT 2014-10-01 - 2014-10-01 2014.

 • Nilsen, Fredrik. Symbol- og Intuisjonsbegrepes mangfoldighet - Anmeldelse av: Symbol and Intuition: Comparative Studies in Kantian and Romantic-Period Aesthetics. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2013. ISSN 1652-4772.s 221 - 222.

 • Nilsen, Fredrik. Ytringsfrihetens statskonstituerende betydning - Om Kants kritikk av Hobbes´ politiske filosofi. Persistenser 2011-10-28 - 2011-10-28 2011.

 • Nilsen, Fredrik. Indre konflikt versus indre harmoni - En diskusjon av forholdet mellom Kants pliktetikk og Aristoteles´ dygdsetikk. Forskningsseminar 2010-03-08 - 2010-03-08 2010.

 • Nilsen, Fredrik. Wille og Willkür - Et forsvar for Allisons interpretasjon av forholdet mellom vilje og frihet i Kants etikk. Den andre nasjonale fagkonferansen i etikk 2010-11-29 - 2010-11-29 2010.

 • Nilsen, Fredrik. Wille og Willkür - Et forsvar for Allisons interpretasjon av forholdet mellom vilje og frihet i Kants etikk. Forskningsseminar 2010-10-06 - 2010-10-06 2010.

 • Nilsen, Fredrik. Kants Viljesorienterte Etikk. 2009.

 • Nilsen, Fredrik. Ulrich Beck om det kosmopolitiske blikk. Forskningsseminar 2008-05-15 - 2008-05-15 2008.

 • [Loading...]