Bilde av Rebni, Nina Merete
Bilde av Rebni, Nina Merete
Seksjon for studieadministrasjon nina.m.rebni@uit.no +4777646437 Her finner du meg

Nina Merete Rebni


Eksamenstjenesten UiT

Stillingsbeskrivelse

  • Prosessutvikling og kvalitetssikring
  • Systemutvikling
  • Eksamensadministrasjon
  • Wiseflow/Ouriginal
  • Informasjon
  • Bakvakt eksamen