Bilde av Martnes, Mona
Bilde av Martnes, Mona
Det juridiske fakultet mona.martnes@uit.no +4777620864 Tromsø TEO-H4 4.512

Mona Martnes


Postdoktor


 • Mona Martnes :
  Ufrivillig skolefravær hos autistiske barn. Er bestemmelsene i opplæringslova egnet til å ivareta retten til inkluderende utdanning?
  Kritisk juss 2022 ARKIV / DOI
 • Mona Martnes :
  Barns autonomi og barnevaksinasjonsprogrammet - menneskerettslige perspektiv
  Universitetsforlaget 2022
 • Mona Martnes :
  The child’s right to information on sensitive topics – Ensuring a child-rights approach by balancing the right to information and the best interests of the child
  Nordisk socialrättslig tidskrift 2022 ARKIV
 • Mona Martnes :
  Har myndighetene plikt til å hjelpe norske barn i Syria til Norge?
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2020 DOI
 • Mona Martnes :
  Fengsling av barn i spenningen mellom allmennprevensjon og barnets beste
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2015
 • Mona Martnes :
  Barnets beste Rettighetens innhold i saker om opphold på humanitært grunnlag og utvisning
  Universitetsforlaget 2021 FULLTEKST
 • Mona Martnes :
  Ufrivillig skolefravær. Rettslige perspektiv
  2023
 • Mona Martnes :
  Vulnerability and the role of primary and lower secondary school in Norway
  2022
 • Mona Martnes :
  Ufrivillig skolefravær
  2022
 • Mona Martnes, Trude Haugli :
  Vi støtter opp om Kajas syn
  Svalbardposten 2022
 • Mona Martnes :
  Barns rett til informasjon
  2022
 • Trude Haugli, Mona Martnes :
  Covid-19 og barns rettigheter
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2021 DOI
 • Mona Martnes :
  Barns rett til psykisk helse, presentasjon av prosjekt
  2021
 • Mona Martnes :
  Retten til informasjon
  2021
 • Mona Martnes, Trude Haugli :
  Covid-19 og barns rettigheter
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2021 DOI
 • Trude Haugli, Mona Martnes :
  Covid-19 og barns rettigheter
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2021 DOI
 • Trude Haugli, Mona Martnes :
  Vaksinering av barn mot covid-19 – juridiske og etiske sider
  Nordlys 2021
 • Mona Martnes :
  Når mamma blir utvist - Hvordan vurderes barnets beste i utvisningssaker?
  2020
 • Mona Martnes :
  Barnets beste i utlendingsrettslige saker. Barnerettslig veileder for vedtak om opphold og utvisning
  2020
 • Mona Martnes, Christina Kloster, Solgunn Flatebø Solberg :
  Barnets beste
  05. oktober 2020
 • Mona Martnes :
  Barnets beste i utlendingssaker. Fremskritt og utfordringer
  2020
 • Mona Martnes :
  Barnets beste. Rettighetens innhold i saker om opphold på humanitært grunnlag og utvisning
  2019
 • Mona Martnes, Trude Haugli :
  Høyesterett, barnets beste og politiske hensyn
  Rett 24 23. desember 2019
 • Mona Martnes :
  Barnets beste i utlendingssaker
  2019
 • Mona Martnes :
  Har norske myndigheter plikt til å bistå norske barn i interneringsleirer i Syria med å komme til Norge?
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →  TEO-H4 4.512

  Klikk for større kart