Bilde av Dardanou, Maria
Bilde av Dardanou, Maria
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk maria.dardanou@uit.no +4777660404 Tromsø ILP 5.016

Dardanou, Maria


Associate professor Early Childhood Teacher Education/Førstelektor, barnehagelærerutdanning


 • Bente Anita Karlsen, Maria Dardanou :
  Noe om sansing og danning gjennom å forme i uterommet
  Universitetsforlaget 2022
 • Sarika Kewalramani, Ioanna Palaiologou, Maria Dardanou, Kelly-Ann Allen, Sivanes Phillipson :
  Using robotic toys in early childhood education to support children’s social and emotional competencies
  Australasian Journal of Early Childhood 2021 DOI
 • Maria Dardanou, Eirin Gamst-Nergård :
  The role of the kindergarten in children’s well-being and resilience: the case of Norway
  Routledge 2021
 • Anja Maria Pesch, Maria Dardanou, Hilde Sollid :
  Kindergartens in Northern Norway as semiotic landscapes
  Linguistic Landscape 2021 ARKIV / DATA / DOI
 • Ioanna Palaiologou, Sarika Kewalramani, Maria Dardanou :
  Make-believe play with the Internet of Toys: A case for multimodal playscapes
  British Journal of Educational Technology (BJET) 2021 DOI
 • Bente Anita Karlsen, Maria Dardanou :
  Å samles og formes i uteområdet
  Universitetsforlaget 2020
 • Maria Dardanou, Torstein Unstad, Rita Brito, Patricia Dias, Olga Fotakopoulou, Yoko Sakata m.fl.:
  Use of touchscreen technology by 0–3-year-old children: Parents’ practices and perspectives in Norway, Portugal and Japan
  Journal of Early Childhood Literacy 05. juli 2020 ARKIV / DOI
 • Maria Dardanou, Anja Maria Pesch :
  Se på min samlingsstund! Perspektiver fra Norge, Tyskland og Hellas
  Universitetsforlaget 2020
 • Olga Fotakopoulou, Maria Hatzigianni, Maria Dardanou, Torstein Unstad, Jane O'Connor :
  A cross-cultural exploration of early childhood educators’ beliefs and experiences around the use of touchscreen technologies with children under 3 years of age
  European Early Childhood Education Research Journal 2020 ARKIV / FULLTEKST / DATA / DOI
 • Sarika Kewalramani, Ioanna Palaiologou, Lorna Arnott, Maria Dardanou :
  The integration of the Internet of Toys in early childhood education: A platform for multi-layered interactions
  European Early Childhood Education Research Journal 2020 ARKIV / FULLTEKST / DATA / DOI
 • Sarika Kewalramani, Lorna Arnott, Maria Dardanou :
  Technology integrated pedagogical practices: A look into Evidence-based teaching and coherent learning for young children
  European Early Childhood Education Research Journal 2020 ARKIV / DOI
 • Lorna Arnott, Sarika Kewalramani, Collete Gray, Maria Dardanou :
  Role-play and technologies in early childhood
  Routledge 2020 DOI
 • Sarika Kewalramani, Ioanna Palaiologou, Maria Dardanou :
  Children’s Engineering Design Thinking Processes: The Magic of the ROBOTS and the Power of BLOCKS (Electronics)
  EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education 2020 ARKIV / DOI
 • Maria Dardanou :
  From foot to pencil, from pencil to finger: Children as digital wayfarers
  Global Studies of Childhood 2019 FULLTEKST / DOI
 • Maria Dardanou, Trine Kofoed :
  It is not only about the tools! Professional digital competence
  Sage Publications 2019
 • Maria Dardanou, Maria Mossin Solberg, Elin Simensen Dybdal :
  Barnehagens digitale arenaer
  Universitetsforlaget 2021
 • Maria Dardanou :
  Digital technology in Early Childhood Education
  2022
 • Maria Dardanou, Anja Maria Pesch :
  Kindergarten’s circle time:Perspectives from Norway, Germany and Greece
  2022
 • Maria Dardanou, Maria Hatzigianni, Sarika Kewalramani, Ioanna Palaiologou :
  Digital competencies and professional development in ECE: A systematic literature review
  2022
 • Maria Dardanou, Olga Fotakopoulou, Maria Hatzigianni, Torstein Unstad, Chuanmei Dong, Patricia Dias m.fl.:
  Our youngest learners have something to teach us: new perspectives and dilemmas arising from the growing use of digital technologies
  2022
 • Torstein Unstad, Marianne Undheim, Maria Dardanou, Natalia Kucirkova :
  Challenges and opportunities of digital technology use in Norwegian ECEC settings
  2022
 • Henriette Ludvigsen, Torstein Unstad, Betty Steinsvik, Siri Sollied Madsen, Sidsel Boldermo, Pernille Elisabeth Bartnæs m.fl.:
  Om fargelegging, relasjoner og etikk i barnehage og skole
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022
 • Maria Dardanou, Bente Karlsen, Miriam Wiik :
  Children`s play and affordances with local history and traditions in children`s museum
  2022
 • Maria Dardanou :
  Hva er en verdier? Barnehagens verdigrunnlag
  2022
 • Maria Dardanou, Bente Karlsen, Miriam Wiik :
  Play and exploration in Children`s Museum
  2022
 • Marianne Undheim, Natalia Kucirkova, Torstein Unstad, Maria Dardanou :
  PUST prosjektet - en oppsummering (workshop i Stavanger)
  2022
 • Elin Eriksen Ødegaard, Maria Dardanou :
  Forskerkarrierer i barnehageforskningsfeltet Kort om fremveksten av barnehageforskning som tverrfaglig forskningsfelt, internasjonalt og i Norge, med eksempler fra to lokale forskerkarrier.
  2021
 • Maria Dardanou :
  An Exploration of the Internet of Toys in Early Childhood Everyday Life
  2021
 • Marianne Undheim, Maria Dardanou :
  Digital dømmekraft (workshop i Stavanger)
  2021
 • Marianne Undheim, Torstein Unstad, Maria Dardanou, Natalia Kucirkova :
  Developing Norwegian kindergarten teachers’ digital competence through a national learning network
  2021 FULLTEKST
 • Maria Dardanou, Eirin Gamst-Nergård :
  Følgeforskning desentralisert BLU
  2021
 • Sarika Kewalramani, Ioanna Palaiologou, John Siraj-Blatchford, Maria Dardanou :
  Can robots support social and emotional development?
  STEM|ED Magazine 12. juni 2021 DATA
 • Torstein Unstad, Olga Fotakopoulou, Maria Dardanou, Maria Hatzigianni, Jane O'Connor :
  Home and Kindergarten, two sides of young children’s use of touch-screen technology: An exploration using multiple methodological approaches
  2021
 • Maria Dardanou, Bente Anita Karlsen :
  Children’s participation in documentation processes in local places
  2021
 • Marianne Undheim, Natalia Kucirkova, Torstein Unstad, Maria Dardanou :
  Digital kompetanse og forskningsperspektiver (workshop i Stavanger)
  2021
 • Natalia Kucirkova, Torstein Unstad, Marianne Undheim, Maria Dardanou :
  Profesjonell faglige utvikling med digital teknologi hos barnehagepersonalet gjennom workshop
  2021
 • Sarika Kewalramani, Maria Dardanou, Ioanna Palaiologou :
  How playing with robotic toys helps children build social–emotional competencies.
  2021
 • Bente Anita Karlsen, Maria Dardanou :
  Å samles og formes i barnehagens nærmiljø
  2020
 • Maria Dardanou, Eirin Gamst-Nergård :
  The role of the kindergarten in children's well-being and resilience: the case of Norway
  2020
 • Bente Anita Karlsen, Maria Dardanou :
  Barns stedlige og estetiske opplevelser i barnehagens nærmiljø
  2020
 • Torstein Unstad, Olga Fotakopoulou, Maria Hatzigianni, Maria Dardanou, Jane O'Connor :
  Early childhood educators' insights in how to integrate the use of touchscreen technologies with children under three years of age in the UK, Norway, Australia and Greece
  2019
 • Maria Dardanou, Bente Anita Karlsen :
  Children's local places and environmental art
  2019
 • Torstein Unstad, Maria Dardanou, Helle Olsen Olsen, Renate Sandvoll :
  Barnehagens digitale praksis
  2019
 • Maria Dardanou, Anja Maria Pesch :
  Flerspråklighet og hvordan jobbe systematisk med språk i barnehage
  2019
 • Maria Dardanou, Torstein Unstad :
  Use of touchscreen technology by 0-3 year old children: Parents’ and Early Childhood educators’ views, practices and perspectives in Norway
  2019
 • Sarika Kewalramani, Ioanna Palaiologou, Lorna Arnott, Maria Dardanou :
  Teachers as designers to support young children's technologically assisted experiential learning using IoToys
  2019
 • Maria Dardanou :
  Digital Literacy and young children: towards better understandings of the benefits and challenges of digital technologies in homes and early years settings
  2018 DATA
 • Maria Dardanou, Georgia Gessiou, Maria Sakellariou :
  Undergraduate students’ views and perspectives on outdoor learning and play in kindergarten: The case of Greece and Norway
  2018
 • Julia Gillen, Lorna Arnott, Jackie Marsh, Adriana Bus, Teresa Sofia Castro, Maria Dardanou m.fl.:
  Digital Literacy and young children: towards better understandings of the benefits and challenges of digital technologies in homes and early years settings. Policy briefing of DigiLitEY COST Action IS1410 and the Digital Childhoods SIG of the European Early Childhood Research Association. 31st August
  2018 DATA
 • Anja Maria Pesch, Maria Dardanou :
  Involvement of multilingual parents in Norwegian ECEC practices
  2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=582967

   

  Undervisning

  • BLU- 2013: Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen
  • BLU-1208 og 1218: Samfunn, religion, livssyn og etikk
  • Veileder av bacheloroppgaver
  • Rekomp: 1. Nettverket ReTro: Digital praksis – bruk av det digitale som ett av de 100 språk. 2. Region Nord-Troms: Inkluderende miljø for omsorg , lek, læring og danning