Barnehagefaglig forskningsnettverk

Barnehagefaglig forskningsnettverk har som mål å samle vitenskapelig tilsatte som jobber med forskning knyttet til barnehagefeltet eller barnehagelærerutdanningen. Nettverket skal være en felles plattform der medlemmene kan utvikle og legge frem egen forskning med tanke på barnehagefaglig drøfting og for teoretiske diskusjoner. Et annet formål er å løfte, synliggjøre og styrke barnehagefaglig forskning ved ILP.

Temaer vi jobber med: 

  • Digitalisering
  • Internasjonalisering
  • Bærekraft
  • Professional development

Medlemmer


Our projectsLogg inn / Login