Bilde av Douglas Aranibar, Marcela
Bilde av Douglas Aranibar, Marcela
Senter for fredsstudier (CPS) marcela.douglas@uit.no +4777646471 Tromsø NLYST

Douglas Aranibar, Marcela


instituttleder


 • Joshua Patras, Merete Saus, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæter, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  Parenting interventions for families with refugee backgrounds: a randomized factorial, mixed-methods design study protocol
  Trials 2021 ARKIV / DOI
 • Marcela Douglas, Aina Aune Kane :
  NAVs brukermøter med flyktninger og unge voksne
  Orkana Forlag 2021 DOI
 • Aina Aune Kane, Even Nerskogen, Marcela Douglas :
  Tverrprofesjonell kompetanseutvikling i NAVs arbeidsrettede bistand
  Orkana Forlag 2021 DOI
 • Marcela Douglas :
  Smerte på flukt - fortelling fra en tysk menighet i Chile etter krigen
  Universitetsforlaget 2019
 • Marcela Douglas, Merete Saus :
  Invisible Differentness in Sámi Child Protection Services
  Child Care in Practice 2019 ARKIV / DOI
 • Marcela Douglas Aranibar :
  så ble det stille
  26. oktober 2022
 • Marcela Douglas Aranibar :
  Svekket tillit er en stor trussel mot samfunnssikkerheten, mener forsker
  01. november 2022
 • Marcela Douglas Aranibar :
  Ukjent Facebook-profil avslører: Spionsiktede bygget opp falsk ID i Malaysia
  01. november 2022
 • Marcela Douglas Aranibar :
  På dette kontoret jobbet den spionmistenkte mannen. Slik ble han tatt inn i varmen.
  26. oktober 2022
 • Marcela Douglas Aranibar :
  Ble oppsøkt av spionmistenkt: − Han var interessert i mitt arbeid
  25. oktober 2022
 • Marcela Douglas Aranibar :
  Nikoline (23) måtte hive seg på bussen hjem
  20. april 2022
 • Marcela Douglas Aranibar :
  Dette vet vi om den spionmistenkte mannen
  25. oktober 2022
 • Marcela Douglas Aranibar :
  De blir nesten aldri tatt. På syv måneder har Europa avslørt to mulige superspioner.
  26. oktober 2022
 • Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes m.fl.:
  Challenges for Children Growing Up in a New Country - A Norwegian Perspective
  2022
 • Tatiana Wara, Marcela Douglas Aranibar, Tove Beate Jensen :
  Undervisning om demokrati og medborgerskap. Tverrfaglig samarbeid
  2022
 • Merete Saus, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Therese Halvorsen m.fl.:
  Forskningsbasert kunnskap. Gruppeledersamling PIRM
  2022
 • Tatiana Wara, Marcela Douglas Aranibar, Tove Beate Jensen :
  Ubehagets pedagogikk i undervisning om «Demokrati og medborgerskap"
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar m.fl.:
  PIRM-studien
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Ida Mari Haug, Joshua Patras m.fl.:
  Foreldreveiledning for flyktningfamilier: Barns erfaringer og perspektiver
  2022
 • Marcela Douglas, Tatiana Wara, Tove Beate Jensen :
  Film og menneskerettigheter
  2021
 • Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Marcela Douglas, Merete Saus, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  Foreldreveiledning for flykninger - et mulig forskningsamarbeid med Stavanger kommune
  2021
 • Ragnhild Bjørknes, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Tuva Øktedalen, Siri Gammelsæter, Marcela Douglas m.fl.:
  Vi søker kommuner som ønsker å bidra til kunnskapsbaserte tiltak for flyktningfamilier
  Fontene 25. mars 2021
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer m.fl.:
  På labben med PIRM – Bli med på vår datainnsamling
  2021
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Therese Halvorsen, Merete Saus, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Marcela Douglas m.fl.:
  MittEcho app - can feedback with the MittEcho app improve parenting
  2020
 • Joshua Patras, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæther, Ragnhild Risholm, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  Presenting PIRM, An Evaluation of Interventions for Parents with Refugee Backgrounds
  2020
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes, Ida Mari Haug, Therese Halvorsen, Merete Saus m.fl.:
  Implementation - Challenges with recruitment and delivery of parent interventions for refugee families
  2020
 • Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ida Mari Haug, Ragnhild Bjørknes m.fl.:
  Experience with Parent Programs
  2020
 • Hermina Gunntorsdottir, Marcela Douglas, Merete Saus, Gry Paulgaard :
  RE approaches and strategies in Northern Europe
  2020 DATA
 • Hermina Gunntorsdottir, Marcela Douglas, Merete Saus, Gry Paulgaard :
  Introduction and rationale: An overview of refugee education Europe
  2020
 • Aina Aune Kane, Even Nerskogen, Marcela Douglas :
  Work inclusion - as a multi-disciplinary and cross-Professional qualification within Norwegian Labour- and Welfare Services
  2020
 • Rita Sørly, Marcela Douglas, Gunhild Hoogensen Gjørv :
  Justice and qualitative inquiry
  2020
 • Joshua Patras, Merete Saus, Marcela Douglas, Simon-Peter Neumer, Siri Gammelsæther, Therese Halvorsen :
  NOK 12.3 million to the research project “Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities”
  08. januar 2019
 • Merete Saus, Anita Salamonsen, Marcela Douglas, Ketil Lenert Hansen :
  Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter. En studie blant samer, innvandrere og nasjonale minoriteter
  2019
 • Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Marcela Douglas, Merete Saus :
  Foreldreveiledning for familier med flyktningbakgrunn. Et mulig samarbeidsprosjekt med Fjell kommune
  2019
 • Merete Saus, Oddbjørn Løndal, Marcela Douglas, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes m.fl.:
  Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families - PIRM
  2019
 • Merete Saus, Merete Aasheim, Joshua Patras, Ragnhild Bjørknes, Simon-Peter Neumer, Marcela Douglas :
  Presentasjon av PIRM Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families og De utrolige årene (DUÅ)
  2019
 • Joshua Patras, Merete Saus, Siri Gammelsæther, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Simon-Peter Neumer :
  Presenting an evaluation of Parenting Interventions for Families with Refugee Background - The PIRM Study
  2019
 • Joshua Patras, Ragnhild Bjørknes, Simon-Peter Neumer, Marcela Douglas, Merete Saus :
  Overview of the PIRM Project
  2019
 • Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Siri Gammelsæther, Merete Saus, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes m.fl.:
  Parenting interventions families with refugee and minority backgrounds
  2019
 • Merete Saus, Marcela Douglas, Ketil Lenert Hansen, Anita Salamonsen :
  Hva kan barnevernet gjøre for å øke sin kompetanse om den romske minoriteten og andre minoriteter
  2019
 • Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæther, Merete Saus, Marcela Douglas, Joshua Patras :
  Foreldreveiledning for familier med flyktningebakgrunn. Et mulig samarbeidsprosjekt med Bydel Gamle Oslo.
  2019
 • Marcela Douglas :
  Fortellinger fra NAV veiledere i møte med utsatte grupper i overgangsfaser; ungdom og flyktninger
  2019
 • Joshua Patras, Merete Saus, Siri Gammelsæther, Simon-Peter Neumer, Marcela Douglas :
  Using parenting interventions to help refugee families in Norway: An introduction to immigration
  2019
 • Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæther, Merete Saus :
  Using Scientific Inquiry to Assess Experiences of Refugee Families Receiving Parent Training
  2019
 • Merete Saus, Marcela Douglas, Frode Adolfsen, Joshua Patras, Oddbjørn Løndal :
  25 millioner til forskning på barn og unges psykiske helse
  28. januar 2019
 • Joshua Patras, Siri Gammelsæther, Merete Saus, Ragnhild Bjørknes, Marcela Douglas, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  Supported Parenting Interventions for Families with Refugee Background: Feedback from the EIY Group
  2019
 • Simon-Peter Neumer, Joshua Patras, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæther, Merete Saus :
  Foreldreveiledning for familier med flyktningbakgrunn. Et mulig samarbeidsprosjekt med Bydel Gamle Oslo
  2019
 • Marcela Douglas :
  Forebyggende gruppetilbud EXIT
  2018
 • Marcela Douglas, Oddny Igland :
  Forebyggende gruppetilbud for barn og unge – EXIT «Expressive arts in transition» i nord. Erfaringer fra implementering
  2018
 • Merete Saus, Anita Salamonsen, Marcela Douglas, Ketil Lenert Hansen, Sunniva Katharina Thode :
  Hvordan omsette kulturell kompetanse til praktisk barnevernsarbeid?
  2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  - politisk vold og kollektiv trauma

  - totalitære samfunn

  - hvordan formidle om konflikt, krig og brudd på menneskerettigheter

  - minoritetsforskning

  - visuell formidling og forskning

  - narrativ teori og metode

  - Latin-amerika

  - praksisnær forskning

   

  PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKTER: 

  Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities - medforsker; forskningsstøtte fra Kavlifondet

  Handlings- og løsningsdyktige NAV-kontor - forståelser av lokalt handlingsrom og ansvar ved arbeidsrettet bistand - - medforsker

   


  Medlem i forskningsgruppe
  NLYST