Kristin-Bjørndal
Kristin-Bjørndal
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk kristin.e.bjorndal@uit.no +4777644274 45054699 Tromsø MV.110 B 319

Kristin Emilie W Bjørndal


Førsteamanuensis i pedagogikk


 • Sørensen, Yvonne; Bjørndal, Kristin Emilie W. Sentrale områder i praksisopplæringen for lærerstudenters profesjonelle utvikling – en systematisk forskningsgjennomgang (2005–2020). Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2021; Volum 15 (3). ISSN 2535-7697.s 38 - 69.s doi: 10.23865/up.v15.2640.
 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Skolers læringspraksiser og nyutdannede lærere. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215043890.s 156 - 172.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise. Stress-coping Strategies amongst Newly Qualified Primary and Lower Secondary School Teachers with a Master’s Degree in Norway. (fulltekst) Scandinavian Journal of Educational Research 2021. ISSN 0031-3831.s 1 - 16.s doi: 10.1080/00313831.2021.1983647.
 • Antonsen, Yngve; Maxwell, Gregor; Bjørndal, Kristin Emilie W; Jakhelln, Rachel Elise. «Det er et kjemperart system» – spesialpedagogikk, tilpasset opplæring og nyutdannede læreres kompetanse. (fulltekst) (prosjekt) Acta Didactica Norden (ADNO) 2020; Volum 14 (2). ISSN 2535-8219.s 1 - 19.s doi: 10.5617/adno.7918.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise. FoU-kompetansen hos nyutdannede grunnskolelærere – grunnlag for skoleutvikling?. (fulltekst) (prosjekt) Acta Didactica Norden (ADNO) 2020; Volum 14 (2). ISSN 2535-8219.s 1 - 20.s doi: 10.5617/adno.7917.
 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Nyutdannede grunnskolelæreres faglige fordypning og masteroppgave – relevant for skolen?. (fulltekst) Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020; Volum 14 (2). ISSN 2535-7697.s 103 - 121.s doi: 10.23865/up.v14.2209.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Bergan, Veronica. Livsmestring – hva kan det romme?. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Meløe, Gisken Marianne. Elevmassasje for å fremme positive elev-elev-relasjoner. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508.s 224 - 237.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Grini, Anne Ragnhild. Lærerstudenters erfaringer med oppmerksomt nærvær som stressmestringsverktøy. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508.s 151 - 181.
 • Husjord, Line; Bjørndal, Kristin Emilie W. Skolemåltidet i ungdomsskolen - et mulighetsrom for gode helsevalg. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508.s 135 - 150.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Andreassen, Svein-Erik. Om sammenhenger mellom forskningsspørsmål, aksjonsforskning, casestudier og generalisering. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202652296.s 163 - 189.s doi: 10.23865/noasp.121.ch6.
 • Bergan, Veronica; Bjørndal, Kristin Emilie W. Barnehagen – første steg mot en bærekraftig utvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 21 - 35.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Barns utvikling av kritisk tenkning – avgjørende for bærekraftig utvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 85 - 98.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Eklund, Gunilla Brita Maria; Aspfors, Jessica; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd. Newly qualified teachers' understandings of research-based teacher education practices-Two cases From Finland and Norway. Scandinavian Journal of Educational Research 2019. ISSN 0031-3831.s 1 - 18.s doi: 10.1080/00313831.2019.1659402.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Filosofiske samtaler - stimulering av elevers kritiske tenkning. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02819-4.s 245 - 280.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd. Masteroppgaven – relevant for grunnskolelæreren?. (fulltekst) Acta Didactica Norge 2016; Volum 10 (2). ISSN 1504-9922.s 193 - 211.s doi: 10.5617/adno.2454.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Digital dømmekraft. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-46280-9.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Digital dømmekraft i skolen. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41927-1.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Pedagogisk designforskning - en forskningsstrategi for å fremme bedre undervisning og læring. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3.s 245 - 257.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Bergan, Veronica. Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508.s 201 - 223.
 • Bergan, Veronica; Bjørndal, Kristin Emilie W. Bærekraft i praksis i barnehagen. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 99 - 114.
 • Andreassen, Svein-Erik; Tresselt, Margrethe Amalie; Bjørndal, Kristin Emilie W. Er LK20 forvirrende? - Noen refleksjoner om de tre tverrfaglige temaene og kjerneelementene. form tidsskrift for kunst og design 2022.s doi: https://www.kunstogdesign.no/nyhetssaker/erlk20forvirrende.
 • Sørensen, Yvonne; Bjørndal, Kristin Emilie W. Folkehelse og livsmestring. Etablere og vedlikeholde et godt psykososialt læringsmiljø . Programdag for GLU 2022 2022-02-22 - 2022-02-22 2022.
 • Sørensen, Yvonne; Bjørndal, Kristin Emilie W. Etablering og vedlikehold av et godt psykososialt læringsmiljø gjennom modellering og studentaktiv tilnærming i faget pedagogikk og elevkunnskap (PEL). Mind the Gap! Interdisciplinary teacher education to address future challenges 2022-03-31 - 2022-04-01 2022.
 • Antonsen, Yngve; Bjørndal, Kristin Emilie W; Jakhelln, Rachel Elise. Den fantastiske masterlæreren møter skolen? Følgeforskning på lærere utdannet i Pilot i Nord.. Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutviklings erfaringskonferanse om overgangen mellom lærerutdanning og læreryrket 2022-03-31 - 2022-03-31 2022.
 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Behold femårig lærerutdanning. (data) (fulltekst) Forskerforum.no 2021.
 • Sørensen, Yvonne; Bjørndal, Kristin Emilie W; Bergan, Veronica. Etablering av psykososialt læringsmiljø. Vlogg (data) 2021-08-23 - 2021.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Presentasjon av antologien: Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning (Bjørndal og Bergan, 2020), kap. 8: Lærerstudenters erfaringer med oppmerksomt nærvær som stressmestringsverktøy (Bjørndal & Grini, 2020).. Digitale nettverksmøtet i foreningen Mindfulness Norge. 2020-04-22 - 2020-04-22 2020.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Biseth, Heidi. Bygger bro mellom skolen og lærerutdanningen. (data) 2020.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Bergan, Veronica. Bærekraft i praksis i barnehagen - fagseminar. Romsdal Barnehagestevne 2019 2019-10-07 - 2019-10-07 2019.
 • Maxwell, Gregor; Antonsen, Yngve; Bjørndal, Kristin Emilie W. Inclusive education competence in teacher education – an absence in newly trained teachers in Norway. Annual conference of the Nordic Educational Research Association 2019-03-06 - 2019-03-08 2019.
 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Newly qualified teachers’ experiences of their knowledge-base in practice – a Norwegian longitudinal study.. ECER 2019-09-06 - 2019-09-06 2019.
 • Maxwell, Gregor; Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Inclusive education competence in teacher education – an absence in newly qualified teachers in Norway. ECER 2019 2019-09-04 - 2019-09-04 2019.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Jakhelln, Rachel Elise. Hva med masterlærerne som er ferdig utdannet – hva sier de?. Arbeidsseminar for ansatte på GLU 1-7 og 5-10, 2018-10-24 - 2018-10-25 2018.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Eklund, Gunilla Brita Maria; Aspfors, Jessica; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd. Newly qualified teachers’ understanding of research-based teacher education in Finland and Norway. NERA conference 2018-03-08 - 2018-03-10 2018.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Jakhelln, Rachel Elise. Nyutdannede «masterlærere» og yrkespraksis. NORALF. Nordisk konferanse for aksjonslæring og -forskning 2018-05-15 - 2018-05-16 2018.
 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. RELEMAST – Relevant MA education for primary and lower secondary school teachers. Presentasjon for Dean of Education, UC Berkeley 2018-10-30 - 2018-10-30 2018.
 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. RELEMAST - Relevant masterutdanning. Forskningsdagene 2018-09-22 - 2018-09-22 2018.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Filosofering med barn og unge styrker medvirkning.. Innlegg og workshop på arrangementet: Levende Lokaler: Barnas dager: Alvorlig talt – hvorfor høre på barn og unge? / bestillernr.: 42000014 /prosjektnummer: 169008 2018-11-15 - 2018-11-15 2018.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Absence and presence of leadership? The experience of early career teachers’ with school management with respect to their competence from initial teacher education. Congress of the Nordic Educational Reserach Association 2017-03-23 - 2017-03-25 2017.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Stølen, Gerd; Bjørndal, Kristin Emilie W; Bæck, Unn-Doris K.. Early career teachers’ experiences with the new research-based knowledge foundation developed in Norwegian teacher education. ECER Eurpean Conference of Educational Research 2016-08-23 - 2016-08-26 2016.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Meløe, Gisken Marianne. Barn og filosofi.. Filosofiske Samtaler på Skarven, Tromsø. 2014-09-06 - 2014-09-06 2014.
 • Bjørndal, kristin Emilie W. Utvikle undervisningsopplegg for å understøtte barn og unges digitale dømmekraft. Bruk av Design research som forskningsstrategi. FoU i Praksis 2013. Samspill mellom forskning og utdanning. 2013-04-22 - 2013-04-23 2013.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Digital dømmekraft. KICK OFF for universitetsskoleprosjektet 2011-10-21 - 2011-10-21 2011.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Nettvett gjennom filosofiske samtaler. REDD BARNA Nettvettseminar. 2007-02-03 - 2007.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Breivik, Jens. Fra filosofiens abstraksjoner til lek og dialog.. Nasjonale konferanse for Filosofi i skolen: Dialog og dannelse – den filosofiske samtalen som en ny læringsarena. Det Humanistiske fakultet. UiO 2006-06-16 - 2006-06-16 2006.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Å være nyutdannet i det offentlig vs. det privat næringsliv.. Næringslivsdagene. Universitetet i Tromsø (17.-18.oktober) 2002-10-17 - 2002-10-17 2002.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Kunnskapsbaser.. IKT- fremtidsvyer for skolen 2002-11-28 - 2002-11-28 2002.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W. Seminar om filosofi og barn. Erfaringer fra en grunnskole i Tromsø.. Seminar om filosofi og barn. Høgskolen i Oslo. 1999-11-11 - 1999-11-12 1999.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  • Bjørndal, Kristin Emilie W (2012) Digital dømmekraft. Utprøving og empirisk analyse av et undervisningsopplegg for ungdomstrinnet, inspirert av filosofering med barn-bevegelsen, med formål om å fremme kritisk internettbruk.(Doktoravhandling, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk). Tromsø: Universitetet i Tromsø.   
  • Bjørndal, Kristin Emilie W (2002) Statusrapport fra forsknings- og utviklingsprosjektet: BrainBank – kunnskapsbase i læring og undervisning. PLP, Universitetet i Tromsø.
  • Bjørndal, Kristin Emilie W (2003) Statusrapport for prosjektet: Det elektroniske klasserommet – et interaktivt rom for å utvikle student til student respons i lærerutdanning. PLP, Universitetet i Tromsø.
  • Bjørndal, Kristin Emilie W. (2000) Erfaringer fra en grunnskole i Tromsø. Filosofi i skolen. HiO-rapport, side 43-62, nr. 7.


  Forskningsinteresser

  Dialogpedagogikk, pedagogiske grunnlagsproblemer, filosofering med barn og ungdom, filosofi og kritisk tenkning i skolen, digital kompetanse med vekt på digital dømmekraft og danning, oppmerksomt nærvær (Mindfulness) innenfor utdanningsfeltet.

  Medlem av forskergruppe:

     CV

  Arbeidserfaring

  • 2012: Førsteamanuensis i pedagogikk, ILP, UiT
  • 2011: Studieleder og universitetslektor i pedagogikk, ILP, UiT
  • 2010: PhD-stipendiat, ILP, UiT
  • 2009-2010:Studieleder, ILP, UiT
  • 2004-2009: PhD-stipendiat, ILP, UiT
  • 2002-2004: Universitetslektor i pedagogikk, Program for læring og praktisk pedagogikk (PLP)
  • 2003: Undervisningsoppdrag ved avd. for lærerutdanning, Høgskolen i Tromsø
  • 2001: Forskningsassistent for professor Tom Tiller ved Program for læring og praktisk pedagogikk (PLP) ved UiT, PLP, UiT 
  • 2000-2001: Rektor og lærer ved Norsk dataskole as

  For detaljert cv ta kontakt

  Verv

  • 2008/v 2009: Instituttstyremedlem, IPLU, Universitetet i Tromsø.
  • 1997/ v1998: Fagutvalgskoordinator ved Samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø.
  • 1996/ v1997: Fagutvalgsmedlem, pedagogikk hovedfag. Universitetet i Tromsø.   
  • 1996/ v1997: Styremedlem i Pedagogikkstudentenes Nasjonale Fagråd (PNF).
  • 1997: Vararepresentant i styret for Norsk Studentunion (PNFs NSU-koordinator).

  Kursholder

  • Filosofi i skolen. Bestilling fra Tromsø kommune (7. februar og 14. mars 2006).
  • Filosofi i skolen. Bestilling fra Harstad kommune (22.-23. mars 2006).
  • Veiledning av lærlinger. FAGSAMLING I IKT-DRIFTSFAG for faglige ledere og lærlinger. Bestilling fra Kommunenes Opplæringskontor i Troms (19-20 april 2006).

  Innlegg på konferanser/seminar

  Ikke oppdatert

  • REDD BARNA Nettvettseminar, Folkets hus, Oslo 3. februar 2007, innlegg: Nettvett gjennom filosofiske samtaler.
  • Nasjonale konferanse for Filosofi i skolen: Dialog og dannelse – den filosofiske samtalen som en ny læringsarena. Det Humanistiske fakultet. UiO, 16. juni 2006, innlegg: Fra filosofiens abstraksjoner til lek og dialog.
  • Næringslivsdagene. Universitetet i Tromsø, 17.-18. oktober 2003, innlegg: Å være nyutdannet i det offentlig vs. det private næringsliv
  • IKT- konferanse i Øksnes kommune i Vesterålen, 2003, innlegg: BrainBank – i teori og praksis.
  • IKT- fremtidsvyer for skolen 28.november 2002, innlegg: Kunnskapsbaser.
  • Seminar om filosofi og barn. Høgskolen i Oslo, 11-12. november 1999, innlegg: Erfaringer fra en grunnskole i Tromsø.

  MV.110 B 319

  Klikk for større kart