Kjersti Lillevoll


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Førsteamanuensis, Forskningsgruppe for klinisk psykologi

Studieprogramleder, profesjonsstudium

Emneansvarlig PSY-2802 Klinisk psykologi

Pedagogisk mappe finner du her.


 • Risør, Mette Bech; Lillevoll, Kjersti. Caught up in Care: Crafting Moral Subjects of Chronic Fatigue. Medical Anthropology 2021; Volum 40 (5). ISSN 0145-9740.s 432 - 445.s doi: 10.1080/01459740.2021.1883011.
 • Opdal, Ida Marie; Morseth, Bente; Handegård, Bjørn Helge; Lillevoll, Kjersti; Nilsen, Wendy; Nielsen, Christopher Sivert; Furberg, Anne-Sofie; Rosenbaum, Simon; Rognmo, Kamilla. Is change in mental distress among adolescents predicted by sedentary behavior or screen time? Results from the longitudinal population study The Tromsø Study: Fit Futures. BMJ Open 2020; Volum 10 (2). ISSN 2044-6055.s doi: 10.1136/bmjopen-2019-035549.
 • Lorentzen, Veronica; Handegård, Bjørn Helge; Moen, Connie Malén; Solem, Kenth; Lillevoll, Kjersti; Skre, Ingunn. CORE-OM as a routine outcome measure for adolescents with emotional disorders: factor structure and psychometric properties. BMC Psychology 2020; Volum 8 (86). ISSN 2050-7283.s 1 - 14.s doi: 10.1186/s40359-020-00459-5.
 • Opdal, Ida Marie; Morseth, Bente; Handegård, Bjørn Helge; Lillevoll, Kjersti; Ask, Helga; Nielsen, Christopher Sivert; Horsch, Alexander; Furberg, Anne-Sofie; Rosenbaum, Simon; Rognmo, Kamilla. Change in physical activity is not associated with change in mental distress among adolescents: The Tromsø Study: Fit Futures. BMC Public Health 2019; Volum 19:916. ISSN 1471-2458.s doi: 10.1186/s12889-019-7271-6.
 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Mittner, Matthias; Lillevoll, Kjersti; Kvam Katla, Susanne; Kolstrup, nils; Eisemann, Martin; Friborg, Oddgeir; Waterloo, Knut. Predictors of Response to Web-Based Cognitive Behavioral Therapy With High-Intensity Face-to-Face Therapist Guidance for Depression: A Bayesian Analysis. (fulltekst) Journal of Medical Internet Research 2015; Volum 17 (9). ISSN 1438-8871.s e197 - .s doi: 10.2196/jmir.4351.
 • Lillevoll, Kjersti; Vangberg, Hans Christian Bones; Griffiths, Kathleen; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin. Uptake and adherence of a self-directed internet-based mental health intervention with tailored e-mail reminders in senior high schools in Norway. BMC Psychiatry 2014; Volum 14 (14). ISSN 1471-244X.s doi: 10.1186/1471-244X-14-14.
 • Skre, Ingunn; Friborg, Oddgeir; Elgarøy, Sigmund; Evans, Chris; Myklebust, Lars Henrik Ryther; Lillevoll, Kjersti; Sørgaard, Knut; Hansen, Vidje. The factor structure and psychometric properties of the Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure (CORE-OM) in Norwegian clinical and non-clinical samples. BMC Psychiatry 2013; Volum 13. ISSN 1471-244X.s doi: 10.1186/1471-244X-13-99.
 • Wilhelmsen, Maja; Lillevoll, Kjersti; Risør, Mette Bech; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Johansen, May-Lill; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Kolstrup, nils. Motivation to persist with internet-based cognitive behavioural treatment using blended care: a qualitative study. BMC Psychiatry 2013; Volum 13 (1). ISSN 1471-244X.s doi: 10.1186/1471-244X-13-296.
 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Lillevoll, Kjersti; Griffiths, Kathleen M; Wilsgaard, Tom; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut; Kolstrup, nils. The Clinical Effectiveness of Web-Based Cognitive Behavioral Therapy With Face-to-Face Therapist Support for Depressed Primary Care Patients: Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research 2013; Volum 15 (8:e153). ISSN 1438-8871.s doi: 10.2196/jmir.2714.
 • Lillevoll, Kjersti; Kroger, Jane; Martinussen, Monica. Identity Status and Locus of Control: A Meta-Analysis. Identity. An International Journal of Theory and Research 2013; Volum 13 (3). ISSN 1528-3488.s 253 - 265.s doi: 10.1080/15283488.2013.799471.
 • Lillevoll, Kjersti; Kroger, Jane; Martinussen, Monica. Identity Status and Anxiety: A Meta-Analysis. Identity. An International Journal of Theory and Research 2013; Volum 13 (3). ISSN 1528-3488.s 214 - 227.s doi: 10.1080/15283488.2013.799432.
 • Lillevoll, Kjersti; Wilhelmsen, Maja; Kolstrup, Nils; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Risør, Mette Bech. Patients’ experiences of helpfulness in guided internet-based treatment for depression: qualitative study of integrated therapeutic dimensions. Journal of Medical Internet Research 2013; Volum 15 (6:e126). ISSN 1438-8871.s doi: 10.2196/jmir.2531.
 • Vangberg, Hans Christian Bones; Lillevoll, Kjersti; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin. Does personality predict depression and use of an internet-based intervention for depression among adolescents?. Depression Research and Treatment 2012; Volum 1 (1). ISSN 2090-1321.s doi: 10.1155/2012/593068.
 • Lone, Maria Elise; Lillevoll, Kjersti; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Gruppesamtaler som forebyggende tiltak for flyktninger. En kvalitativ intervjuundersøkelse av deltakeres opplevelse.. Psykologikongressen 2021: Utenforskap og diskriminering 2021-09-09 - 2021-09-10 2021.
 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Arnesen, Yngvild; Barrett, Elisabeth Ovanger; Bohne, Agnes; Hopmann, Karen; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Kjøterøe, Jane; Lillevoll, Kjersti; Lorentzen, Veronica; Nilsen, Toril Sørheim; Nordahl, Dag; Næss, Eva Therese; Sundby, Jørgen; Thimm, Jens. Derfor har tiltakene skapt lidelser for barn og unge. Morgenbladet 2021. ISSN 0805-3847.
 • Lillevoll, Kjersti. Her trenger folk minst lykkepiller. 2014.
 • Lillevoll, Kjersti. De vanligste symptomene på depresjon. (fulltekst) 2014.
 • Lillevoll, Kjersti; Høifødt, Ragnhild Sørensen. Internettbasert selvhjelp ved depresjon. Fagdag UNN 2013-04-17 - 2013.
 • Lillevoll, Kjersti; Høifødt, Ragnhild Sørensen. MoodGYM-programmet og erfaringer med bruk av dette. Legeforeningskurs: Innføring i kognitive teknikker til behandling av pasienter i allmennpraksis 2012-03-23 - 2012.
 • Lillevoll, Kjersti. Persepsjon og vitnepsykologi. Fagdag Kongsbakken videregående skole 2012-11-28 - 2012.
 • Lillevoll, Kjersti; Høifødt, Ragnhild Sørensen. Psykologisk behandling med internettbasert selvhjelp. Dagens medisin 2012. ISSN 1501-4290.
 • Lillevoll, Kjersti. Assistert selvhjelp mot depresjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012. ISSN 0804-3116.
 • Lillevoll, Kjersti; Martinussen, Monica; Kroger, Jane. Identity status and anxiety: A meta-analysis. Society for Research on Identity Formation 18th annual conference 2011-02-02 - 2011-02-04 2011.
 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Wilhelmsen, Maja; Lillevoll, Kjersti; Lintvedt, Ove K; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Kolstrup, nils. Internettbasert kognitiv terapi som ren selvhjelp eller som assistert selvhjelp i samarbeid med helsepersonell. Tidsskrift for kognitiv terapi 2011; Volum 12 (3). ISSN 1504-3142.s 14 - 21.
 • Vangberg, Hans Christian Bones; Lillevoll, Kjersti; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Lintvedt, Ove K; Eisemann, Martin; Waterloo, Knut. Mental selvhjelp.no. Internettbaserte selvhjelpsprogram. Forskningsdagene 2010-09-24 - 2010-09-25 2010.
 • Wilhelmsen, Maja; Lillevoll, Kjersti. Internet-basert kognitiv terapi i allmennpraksis. Forskernettverksamling 2010-06-08 - 2010-06-09 2010.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Clinical psychology: Mental health and psychotherapy, common factors in therapy, cognitive behavioural therapy.

  E-mental health: Stepped care, prevention and early intervention.

  Health psychology: Chronic fatigue syndrome/Myalic encephalomyelitis (CFS/ME) and psychological factors

  Qualitative and quantitative research methods. 

  Undervisning

  Psykologiens historie 

  Kvalitativ metode i psykologi

  Klinisk psykologi:

  • Utredning og diagnostikk voksne
  • Selvhjelp for depresjon og angst
  • Barn som pårørende
  • Utredning og behandling av kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME).

   

  Emneansvarlig for PSY-2595 Klinisk psykologi

  Utdanningskoordinator 5.-8. semester på profesjonsstudiet.

  Medlem i programstyret og programkomite for profesjonsstudiet.
  TEO-H5 5.531

  Klikk for større kart