No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Senter for samisk helseforskning SSHF kirsti.kvaloy@uit.no

Kirsti Kvaløy


Forsker

Stillingsbeskrivelse

Forsker ved Senter for samisk helseforskning, professor i epidemiologi og leder for Ung-HUNT undersøkelsen.

Mitt fagfelt er epidemiologi og genetisk epidemiologi hvor jeg primært jobber med data fra store helseundersøkelser som Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) og SAMINOR (SAMINOR | UiT). I disse populasjonsbaserte studiene ser vi på forekomst av sykdom, trender hva gjelder sykdom og folkehelseparametere, sammenhengen mellom eksponering og helseutfall og prøver å finne årsaker til sykdom eller helserelaterte utfall. Resultatene av forskningen benyttes til overvåking av folkehelsa, samt til forebygging og behandling av sykdom. De senere årene har forskningen min ofte vært relatert til fedme og problemstillinger relatert til dette. Jeg har for tiden sterkest fokus på ungdom og er involvert i forskning knyttet til mental helse i denne aldersgruppen.  

Utdannelse

D.Phil - Genetikk, Universitetet i Oxford, England – 1994

Hovedfag (Cand. Scient.) - Cellebiologi, Universitet i Oslo - 1989

Yrkeserfaring

Professor - HUNT forskningssenter, Inst. for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU – 2020-

Forsker - Senter for samisk helseforskning, ISM, UiT – Norges arktiske universitet – 2015 –

Forsker - HUNT forskningssenter, Inst. for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU – 2006-2019

Forsker - Norsk institutt for naturforskning – 1996-2006

Avdelingsleder - Norsk institutt for naturforskning – 2002

Assisterende avdelingsleder - Norsk institutt for naturforskning – 2000-2002

Post-doc - NTNU 1995-1999

Forsker – Universitetet Oslo – 1994-1995

Verv

Styremedlem – HUNT OneHealth - NTNU, Norwegian University of Life Sciences (NMBU) and the Norwegian Veterinary Institute – 2021

Medlem – Datatilgangskomitee (DAK) HUNT – 2020 –

Medlem – HUNT ledergruppe – 2020

Styremedlem – Norsk epidemiologisk forening (NOFE) – 2016-2017


 • Vegar Rangul, Turid Lingaas Holmen, Arnulf Langhammer, Jo Magne Ingul, Kristine Pape, Jørn Søberg Fenstad m.fl.:
  Cohort Profile Update: The Young-HUNT Study, Norway
  International Journal of Epidemiology 2024 ARKIV / DOI
 • Thomas Potrebny, Sondre Aasen Nilsen, Anders Bakken, Tillman von Soest, Kirsti Kvaløy, Oddrun Samdal m.fl.:
  Secular trends in mental health problems among young people in Norway: a review and meta-analysis
  European Child and Adolescent Psychiatry 2024 DOI
 • Nayan Deepak Parlikar, Kirsti Kvaløy, Linn B Strand, Geir Arild Espnes, Unni Karin Moksnes :
  Loneliness in the Norwegian adolescent population: prevalence trends and relations to mental and self-rated health
  BMC Psychiatry 2023 ARKIV / DOI
 • Deborah Mitchison, Ann Ragnhild Broderstad, Adam Burt, Kirsti Kvaløy :
  Eating disorders in indigenous people
  Springer Nature 2023 FULLTEKST / DOI
 • Åse Sagatun, Thomas Engell, Malene Brekke, Hege Sjølie, Stine Margrethe Ekornes, Kristin Sofie Waldum-Grevbo m.fl.:
  Guideline evaluation and implementation mechanisms in school health services (GuideMe): protocol for a hybrid randomized factorial trial
  BMC Health Services Research 2023 ARKIV / DOI
 • Farzaneh S Sardahaee, Kirsti Kvaløy :
  Cross-sectional study of BMI, weight concern, body size perception, dieting and mental distress in adolescents: The HUNT Study
  BMJ Open 2022 ARKIV / DOI
 • Trine Eik-Nes Tetlie, Audrey Tokatlian, Jayanthi Raman, Dean Spirou, Kirsti Kvaløy :
  Depression, anxiety, and psychosocial stressors across BMI classes: A Norwegian population study - The HUNT Study
  Frontiers in Endocrinology 2022 ARKIV / DOI
 • Steinar Krokstad, Daniel Albert Weiss, Morten Austheim Krokstad, Vegar Rangul, Kirsti Kvaløy, Jo Magne Ingul m.fl.:
  Divergent decennial trends in mental health according to age reveal poorer mental health for young people: Repeated cross-sectional population-based surveys from the HUNT Study, Norway
  BMJ Open 2022 ARKIV / DOI
 • Steinar Krokstad, Erik Sund, Kirsti Kvaløy, Vegar Rangul, Marit Næss :
  HUNT for better public health
  Scandinavian Journal of Public Health 2022 ARKIV / DOI
 • Vilde Lehne Michalsen, Sarah H. Wild, Kirsti Kvaløy, Johan Svartberg, Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
  Obesity measures, metabolic health and their association with 15-year all-cause and cardiovascular mortality in the SAMINOR 1 Survey: a population-based cohort study
  BMC Cardiovascular Disorders 2021 ARKIV / DOI
 • Marit Næss, Erik Sund, Gunnhild Åberge Vie, Johan Håkon Bjørngaard, Bjørn Olav Åsvold, Turid Lingaas Holmen m.fl.:
  Intergenerational polygenic obesity risk throughout adolescence in a cross-sectional study design: The HUNT study, Norway
  Obesity 2021 ARKIV / DOI
 • Vilde Lehne Michalsen, David Andre Coucheron, Kirsti Kvaløy, Marita Melhus :
  Sex-specific height-correction of weight in a population with ethnic groups that differ in stature - the SAMINOR 1 Survey: a cross-sectional study
  Socialmedicinsk Tidskrift (SMT) 2021 ARKIV
 • Kirsti Kvaløy, Eli Sandsgård-Hilmarsen, Trine Tetlie Eik-Nes, Grete Helen Bratberg :
  Underestimation of Overweight and Health Beneficial Outcomes in Two Adolescent Chorts in Norway - The HUNT study
  Journal of Adolescent Health 04. desember 2020 ARKIV / DOI
 • Maria Charlotta Brandkvist, Johan Håkon Bjørngaard, Rønnaug Ødegård, Ben Michael Brumpton, George Davey Smith, Bjørn Olav Åsvold m.fl.:
  Genetic associations with temporal shifts in obesity and severe obesity during the obesity epidemic in Norway: A longitudinal population-based cohort (the HUNT Study)
  PLoS Medicine 2020 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Vilde Lehne Michalsen, Tonje Braaten, Kirsti Kvaløy, Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
  Relationships between metabolic markers and obesity measures in two populations that differ in stature—The SAMINOR Study
  Obesity Science & Practice 2020 ARKIV / DOI
 • Bjarne K. Jacobsen, Marita Melhus, Kirsti Kvaløy, Susanna Ragnhild Siri, Vilde Lehne Michalsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  A descriptive study of ten-year longitudinal changes in weight and waist circumference in the multi-ethnic rural Northern Norway. The SAMINOR Study, 2003-2014
  PLOS ONE 2020 ARKIV / DOI
 • Cai Yutong, Wilma L. Zijlema, Elin Pettersen Sørgjerd, Dany Doiron, Kees de Hoogh, Susan Hodgson m.fl.:
  Impact of road traffic noise on obesity measures: Observational study of three European cohorts
  Environmental Research 2020 DOI
 • Kirsti Kvaløy :
  Loneliness trends and associations among young people
  2024
 • Kirsti Kvaløy :
  Kjønnsforskjeller i helse
  2023
 • Kirsti Kvaløy :
  HUNT: The Trøndelag Health Study
  2023
 • Kirsti Kvaløy :
  Ung-HUNT - viktighet og trender
  2023
 • Kirsti Kvaløy :
  Ung-HUNT
  2023
 • Kirsti Kvaløy :
  Tidstrender for psykiske plager og lidelser blant unge fra Ung-HUNT
  2023
 • Nayan Deepak Parlikar, Kirsti Kvaløy, Linn B Strand, Geir Arild Espnes, Unni Karin Moksnes :
  Prevalence trends and the associations of loneliness in a Norwegian adolescent population over a 24-year period-The HUNT Study
  2023
 • Marit Stranden, Bente Irene Løkken, Erik Reidar Sund, Kirsti Kvaløy, Vegar Rangul :
  Is cultural activity participation good for health? Associations with mental health in the Young-HUNT Study, Norway
  2023
 • Bodil Elisabeth Valstad Aasan, Monica Lillefjell, Steinar Krokstad, Kirsti Kvaløy, Erik Sund :
  Social inequality and change in psychological distress during the Covid-19 pandemic in Norway
  2022
 • Bodil Elisabeth Valstad Aasan, Monica Lillefjell, Steinar Krokstad, Kirsti Kvaløy, Erik Sund :
  Social inequality and change in psychological distress during the Covid-19 pandemic in Norway
  European Journal of Public Health 2022 DOI
 • Kirsti Kvaløy :
  Ungdommers helse og adferd fra Ung-HUNT
  2022
 • Kirsti Kvaløy :
  Ung-HUNT og HUNT
  2022
 • Kirsti Kvaløy :
  Ungdom og psykisk helse - vår tids utfordring
  2022
 • Kirsti Kvaløy :
  Hva sier HUNT-undersøkelsen om kvinnehelse?
  2022
 • Kirsti Kvaløy, Marita Melhus, Anne Silviken, Ann Ragnhild Broderstad :
  Symptomer på spiseforstyrrelser og fornøydhet med egen kropp
  UiT Norges arktiske universitet 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Kirsti Kvaløy :
  HUNT Covid studien
  2022
 • Bjarne K. Jacobsen, Marita Melhus, Kirsti Kvaløy, Ann Ragnhild Broderstad :
  Vekt og overvekt i SAMINOR
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Kirsti Kvaløy, Vegar Rangul, Erik Reidar Sund, Jo Magne Ingul, Steinar Krokstad :
  Mange flere unge sliter med helseplager i dag enn tidlig på 2000-tallet
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 04. november 2022
 • Nayan Deepak Parlikar, Kirsti Kvaløy, Linn B Strand, Geir Arild Espnes, Unni Karin Moksnes :
  Prevalence trends and how loneliness associates with sociodemographic factors and mental and subjective health The Young HUNT study
  2022
 • Kirsti Kvaløy, Steinar Krokstad :
  Ung-HUNT, COVID-relatert datainnsamling
  2021
 • Kirsti Kvaløy :
  The Young-HUNT Study
  2021
 • Kirsti Kvaløy :
  Ung-HUNT COVID
  2021
 • Kirsti Kvaløy :
  Fedme og vektoppfattelse (Ung-HUNT)
  2021
 • Kirsti Kvaløy :
  HUNT studien - en helsemessig gullgruve
  2021
 • Kirsti Kvaløy :
  The Young-HUNT COVID Survey
  2021
 • Kirsti Kvaløy :
  Ung-HUNT status
  2021
 • Øivind Øines, Ann-Katrin Llarena, Thomas Hendricus Augustus Haverkamp, Sabrina Rodriguez Campos, Kristian Hveem, Kristin Herstad m.fl.:
  Hunt One Health A metagenomic repository project promoting One Health studies
  2021
 • Kirsti Kvaløy :
  Ung-HUNT som kunnskapsgrunnlag i kommunen
  2021
 • Kirsti Kvaløy :
  HUNT studien - en gullgruve for helseforskning
  2020
 • Vegar Rangul, Kirsti Kvaløy :
  Fritidsaktiviteter og kontakt med venner blant ungdommer i Nord-Trøndelag 2017-19. Helsestatistikk-rapport nummer 2 fra Ung-HUNT4.
  2020
 • Bjarne K. Jacobsen, Marita Melhus, Kirsti Kvaløy, Susanna Ragnhild Siri, Vilde Lehne Michalsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Vekt og midjeomkrets økte mer for yngre enn for eldre voksne i løpet av en tiårsperiode
  2020 DATA
 • Vegar Rangul, Kirsti Kvaløy :
  Selvopplevd helse, kroppsmasse og risikoatferd blant ungdommer i Nord-Trøndelag 2017-19 Helsestatistikk-rapport nummer 1 fra Ung-HUNT4
  2020
 • Kirsti Kvaløy :
  Genetikk - Sykehuset i Levanger
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →