No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Seksjon for virksomhetsnære tjenester judith.a.folleso@uit.no +4777645757

Judith Maria Follesø


Rådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte

Stillingsbeskrivelse

Fagansvar område studie

Veiledning og brukerstøtte til saksbehandlere om dokumentbehandling og bruk av Ephorte.

E-post: ita-doks@hjelp.uit.no, brukerstøttetelefon 45090

Arbeidsområder

Arkiv / Journalføring