Bilde av Höper, Jan
Bilde av Höper, Jan
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk jan.hoper@uit.no +4777646666 Tromsø ILP 3.025

Jan Höper


Førstelektor naturfag

Stillingsbeskrivelse

 • Undervisning i biologi, kjemi og geologi for studenter i Master i lærerutdanning 1.-7. og 5.-10. trinn

pågående FoU-Prosjekter:

Verv:


 • Siw Turid Killengreen, Helene Lundberg, Ingrid Jensvoll, Jan Höper :
  Naturfag utenfor klasserommet fra et Nordnorsk perspektiv
  Nordic Studies in Science Education 2023 DOI
 • Jan Höper, Kirsti Marie Jegstad, Kari Beate Remmen :
  Student teachers’ problem-based investigations of chemical phenomena in the nearby outdoor environment
  Chemistry Education Research and Practice (CERP) 2021 ARKIV / DOI
 • Kirsti Marie Jegstad, Jan Höper, Kari Beate Remmen :
  Using the Schoolyard as a Setting for Learning Chemistry: A Sociocultural Analysis of Pre-service Teachers’ Talk about Redox Chemistry
  Journal of Chemical Education 2021 ARKIV / DOI
 • Kari Beate Remmen, Kirsti Marie Jegstad, Jan Höper :
  Preservice teachers’ reflections on outdoor science activities following an outdoor chemistry unit
  Journal of Science Teacher Education 03. desember 2020 DOI
 • Jan Höper :
  Has the time come to use near-infrared spectroscopy in your science classroom?
  School Science Review 2020 ARKIV
 • Jan Höper, Hans-Georg Køller :
  Outdoor chemistry in teacher education – a case study about finding carbohydrates in nature
  LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education 2018 ARKIV / DOI
 • Oleg Popov, Jan Höper :
  Exploring outdoor science in teacher education from a comparative Scandinavian perspective
  Conexão Ciência 2017 ARKIV
 • Jan Höper, Mareike Janssen, Philipp Spitzer :
  Chemie und Natur - ein Gegensatz für Lehramtsstudierende?
 • Jan Höper :
  Sandøya,en unik læringsarena – naturen som inspirasjon for byen
  2022
 • Solveig Karlsen, Magne Olufsen, Jan Höper, Mona Kvivesen :
  Innføring i kjemi for lærere, bind 2
  Universitetsforlaget 2022
 • Jan Höper, Siw Turid Killengreen, Andy B. Sortland :
  "Birgejupmi" - Sjølberging og artskunnskap
  2022 FULLTEKST
 • Jan Höper :
  På jakt etter den røde tråden mellom tverrfaglighet og faglig dybde
  2022
 • Jan Höper :
  Har vi råd til å la naturfagstudenter delta på tverrfaglige prosjekter?
  2022
 • Jan Höper :
  Hvordan skal vi undervise 1-7-studenter i en nettbasert utdanning (flex1-7)? Ut ifra et helhetlig naturfag, eller langs tradisjonelle disiplinfag?
  2022
 • Jan Höper :
  Towards integrated science education by using mobile technologies outdoors
  2020
 • Jan Höper :
  Naturwissenschaften in Deutschland - Naturfag i Tyskland
  2019
 • Jan Höper :
  Towards integrated science education by using mobile techniques outdoors - Experiences from chemistry education above the polar circle
  2019
 • Kirsti Marie Jegstad, Jan Höper, Kari Beate Remmen :
  The outdoors as a setting for learning chemistry in teacher education
  2019
 • Kirsti Marie Jegstad, Jan Höper, Kari Beate Remmen :
  The outdoors as a setting for talking chemistry in teacher education
  2019
 • Jan Höper :
  Case-based Health and Safety Education
  2019 DATA
 • Jan Höper :
  Den mobile kjemikeren i kjøkkenhagen – Nye metoder for å påvise næringsstoffer i matvarer
  2018
 • Jan Höper :
  Uteundervisning i kjemi ved NTNU
  2018
 • Jan Höper :
  Kjemiundervisning ute? «Den mobile kjemikeren» utforsker stoffer og prosesser i nærområdet.
  2017
 • Jan Höper :
  Natural experiments: taking the lab outdoors
  Science in School 2017 ARKIV
 • Jan Höper :
  Den mobile kjemikeren - digitale skattejakt
  2017
 • Jan Höper :
  Den mobile kjemikeren
  2017
 • Jan Höper :
  Ta naturfag ut av laben
  2017
 • Jan Höper :
  Realfagsundervisning i vinteruterommet
  2016
 • Jan Höper :
  Kvalfeber - et interaktivt undervisningsopplegg om våre største pattedyr
  2016
 • Jan Höper, Per helge Nylund :
  The SMARTPATH – how to make a discovery walk with limited resources?
  MID magasin 2015 ARKIV
 • Jan Höper :
  Datalogging BYOD
  Naturfag 2015 ARKIV
 • Jan Höper :
  Scientix - Styrkedråper på nettet
  2014

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  - IKT i Naturfagundervisningen, bruk av mobile enheter

  - Naturen i nærmiljøet som læringsarena

  - Fugler i undervisningen

  Undervisning

  LER-1304, LER-3300/01; Masterveiledning

  DeKomp
  CV

  2002-2004 Lektor (bio/kjemi 7. trinn- VG3) Gymnasium Athenaeum Stade (Tyskland); Staatsexamen II

  2004-2008 Lektor (bio/kjemi/naturfag 5. trinn- VG3) Burckhardt-Gymnasium Lübeck (Tyskland); Fagleder biologi

  2007-2008 Rådgiver opplæring for bærekraftig utvikling, Lübeck kommune (Tyskland)

  2008-2009 Lektor (bio/kjemi/naturfag 5. trinn- VG3) Scuola Germanica di Roma (Italia); Fagleder biologi

  2009-2010 Pappapermisjon

  2010-2011 Lærervikar i Pedagogisk Vikarsentral

  2010-2016 Museumslærer ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

  2012-2014 Pedagogisk rådgiver ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT

  2013-2014 Scientix ambassadør for Norge http://www.scientix.eu

  2015-d.d. Universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning, HSL-fakultetet, UiT