Ida Jørgine Bendiksen


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Jeg forsker på barns rett til respekt for sitt familieliv. Målet med prosjektet er å analysere hvilke rammer menneskerettighetene og Grunnloven gir for hvem eller hvilke relasjoner som inngår i barns beskyttede familieliv. Målet er videre å analysere innholdet i retten til respekt for familieliv. Spørsmålet er hvilke rettigheter og forpliktelser som oppstår som følge av et etablert familieliv for barnet. Dette vil igjen gi grunnlag for vurderinger av om barns rett til respekt for sitt familieliv er godt nok ivaretatt i norsk lovgivning og praksis.Forskningsinteresser

Mine forskningsinteresser er knyttet til barnerettslige spørsmål. Jeg er opptatt av barns rettigheter, barns menneskerettigheter, forholdet mellom barn og foreldre og hvordan samfunnsutvilking påvirker tenkningen rundt hva en familie er.  

Jeg er medlem av forskergruppen i barnerett.


Medlem i forskningsgruppe