Henriette Riley


Førsteamanuensis


 • Elisabeth Cecilie Klæbo Reitan, Henriette Riley, Valentina Cabral Iversen, Anne Høye :
  Why do patients want medication free treatment for psychosis? An explorative study on reasons for applying to medication free programs
  BMC Psychiatry 2024 DOI
 • Nina Camilla Wergeland, Åshild Fause, Astrid Weber, Anette Beatrix Osnes Fause, Henriette Riley :
  Capacity-based legislation in Norway has so far scarcely influenced the daily life and responsibilities of patients' carers: a qualitative study
  BMC Psychiatry 20. februar 2023 ARKIV / DOI
 • Nina Camilla Wergeland, Åshild Fause, Astrid Weber, Anette Beatrix Osnes Fause, Henriette Riley :
  Increased autonomy with capacity-based mental health legislation in Norway: a qualitative study of patient experiences of having come off a community treatment order
  BMC Health Services Research 2022 ARKIV / DOI
 • Nina Camilla Wergeland, Åshild Fause, Astrid Weber, Anett Beatrix Osnes Fause, Henriette Riley :
  Health professionals' experience of treatment of patients whose community treatment order was revoked under new capacity-based mental health legislation in Norway: qualitative study
  BJPsych Open 2022 ARKIV / DOI
 • Martin Kragnes Bystad, Njål Bjørhovde, Yvonne Larsen, Per M Aslaksen, Henriette Riley :
  Døgnvariasjoner for innleggelser ved akuttpsykiatriske enheter
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2022 ARKIV / DOI
 • Georg Høyer, Olav Nyttingnes, Jorun Rugkåsa, Ekaterina Sharashova, Tone Breines Simonsen, Anne Høye m.fl.:
  Impact of introducing capacity-based mental health legislation on the use of community treatment orders in Norway: case registry study
  BJPsych Open 2022 ARKIV / DOI
 • Henriette Riley, Ekaterina Sharashova, Jorun Rugkåsa, Olav Nyttingnes, Tore Buer Christensen, Ann-Torunn Andersen Austegard m.fl.:
  Out-patient commitment order use in Norway: Incidence and prevalence rates, duration and use of mental health services from the Norwegian Outpatient Commitment Study
  BJPsych Open 2019 ARKIV / DOI
 • Henriette Riley, Geir F Lorem, Georg Høyer :
  Community treatment orders – what are the views of decision makers?
  Journal of Mental Health 2018 DOI
 • Jorun Rugkåsa, Olav Nyttingnes, Tone Breines Simonsen, Jurate Saltyte Benth, Bjørn Lau, Henriette Riley m.fl.:
  The use of outpatient commitment in Norway: Who are the patients and what does it involve?
  International Journal of Law and Psychiatry 2018 FULLTEKST / DOI
 • Henriette Riley, Bjørn Straume, Georg Høyer :
  Patients on outpatient commitment orders in Northern Norway
  BMC Psychiatry 2017 ARKIV / DOI
 • Henriette Riley, Georg Høyer, Geir F Lorem :
  'When coercion moves into your home’ – a qualitative study of patient experiences with outpatient commitment in Norway
  Health and Social Care in the Community 2014 ARKIV / DOI
 • Henriette Riley, Ståle Bratland, Thomas Hansen :
  Nasjonal koordinering kan styrke sikkerheten.
  Dagens medisin 2023 ARKIV / DATA
 • Henriette Riley, Marius Storvik, Thomas Hansen :
  Tvangshjemler kan føre til mer tvang
  Dagens medisin 2023 ARKIV / DATA
 • Nina Camilla Wergeland, Astrid Weber, Espen Gade Rolland, Henriette Riley :
  Vurdering av samtykkekompetanse bidrar til bedre hjelp
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2022
 • Henriette Riley :
  Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →