No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for reiseliv og nordlige studier gaute.e.svensson@uit.no +4777644267 Her finner du meg

Gaute Emil Svensson


Førsteamanuensis


 • Brynhild Granås, Gaute Svensson :
  På reise med allemannsretten
  Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2021 FULLTEKST / ARKIV
 • Gaute Svensson, Arvid Viken :
  Respect in the Girdnu: The Sami verdde institution and tourism in Northern Norway
  Channel View Publications 2017 DOI
 • Gaute Svensson :
  Do you have any particular favorite place? hunters' and anglers' secrets meet tourism in northern Norway
  Arctic Anthropology 2016 DOI
 • Arvid Viken, Gaute Svensson :
  Organisering av reiselivet -DMO'er disiplinering, dialog og partnerskap
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Gaute Svensson :
  Exchange and change in northern Norway: On reciprocity in nature-based tourism
  Tourism, Culture & Communication 2015 DOI
 • Per Kåre Jakobsen, Gaute Emil Svensson, Peter Haugseth :
  UiT studenter "løser" lokale utfordringer
  15. september 2023 FULLTEKST
 • Sofie Retterstøl Olaisen, Torkild Visnes, Stine Lekander, Gaute Emil Svensson, Pål Karlsen :
  Forskar meiner det ligg i DNA-et vårt å halde sankestadene hemmelege
  02. september 2022
 • Gaute Emil Svensson, Brynhild Granås :
  Samtale rundt bålet: Matauk før og nå
  2022
 • Brynhild Granås, Gaute Emil Svensson, Arvid Viken :
  Planter og trær på vandring
  2022
 • Gaute Svensson :
  Allemannsrettens omstridte natur
  2021
 • Brynhild Granås, Gaute Svensson, Arvid Viken :
  Allemannsretten
  2021
 • Gaute Svensson, Jannike Elise Wika :
  Besøksforvaltning på Vega
  2021
 • Arvid Viken, Gaute Svensson :
  ETTERPRØVING AV UTVIDELSE AV BLÅTIND OG SAMMENBINDING AV MAUKEN OG BLÅTIND SKYTE-OG ØVINGSFELT. TEMATISK ETTERUNDERSØKELSE LANDBRUK. (24/2015)
  2015
 • Arvid Viken, Gaute Svensson :
  MAUKEN OG BLÅTIND SKYTE- OG ØVINGSFELT: ETABLERING AV SAMMENBINDINGSKORRIDOR OG UTVIDELSE AV BLÅTIND SKYTEFELT. TEMATISK ETTERPRØVING FRILUFTSLIV OG HYTTER
  2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →