No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for samfunnsvitenskap dag.i.jacobsen@uit.no Tromsø

Dag Ingvar Jacobsen


Professor


 • Dag Ingvar Jacobsen, Viktoria-Anastasia Staurland Fjelde :
  Part-time work and sickness absence - an organization-level analysis
  BMC Public Health 2023 ARKIV / DOI
 • Sara Blåka, Dag Ingvar Jacobsen :
  Does shared service delivery affect cost? A study of the cost-capacity relation in Norwegian local child protection services
  Journal of Economic Policy Reform 2023 ARKIV / DOI
 • Dag Ingvar Jacobsen, Jarle Trondal :
  Institutional geography: effects of physical distance on agency autonomy
  International Review of Administrative Sciences 2023 ARKIV / DOI
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Political fragmentation and “The purple zone”: how party fragmentation affects political–administrative relations
  Local Government Studies 2023 ARKIV / DOI
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Room for leadership? A comparison of perceived managerial job autonomy in public, private and hybrid organizations
  International Public Management Journal 2022 ARKIV / DOI
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Motivational Differences? Comparing Private, Public and Hybrid Organizations
  Public Organization Review 2021 ARKIV / DOI
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Organisasjonsdesign - den fysiske dimensjonen
  Universitetsforlaget 2021
 • Dag Ingvar Jacobsen, Harald Baldersheim, Nadja Sophia Bekkelund Kühn :
  Faglig uavhengighet eller politisk lojalitet? Norske kommunedirektørers balanse mellom fag og politikk.
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 17. desember 2021 ARKIV / DOI
 • Sara Blåka, Dag Ingvar Jacobsen, Tone Morken :
  Service quality and the optimum number of members in intermunicipal cooperation: The case of emergency primary care services in Norway
  Public Administration 2021 ARKIV / DOI
 • Dag Ingvar Jacobsen, Åge Johnsen :
  Alignment of strategy and structure in local government
  Public Money & Management 2020 ARKIV / DOI
 • Dag Ingvar Jacobsen, Elin M Fjeldbraaten :
  Exploring the Links Between Part-Time Employment and Absenteeism: the Mediating Roles of Organizational Commitment and Work-Family Conflict
  Public Organization Review 2019 DOI
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Mellomledelse - en spesiell form for ledelse?
  Magma forskning og viten 2019 FULLTEKST
 • Barbara Zyzak, Dag Ingvar Jacobsen :
  External managerial networking in meta-organizations. Evidence from regional councils in Norway
  Public Management Review 2019 DOI
 • Dag Ingvar Jacobsen, Tore Hillestad, Birgitte Yttri, Jarle Hildrum :
  Alternative routes to innovation - The effects of cultural and structural fit
  International Journal of Innovation Management 2018 DOI
 • Dag Ingvar Jacobsen, Elin M Fjeldbraaten :
  Shift work and sickness absence-the mediating roles of work-home conflict and perceived health
  Human Resource Management 2018 DOI
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Democratic effects of inter-municipal cooperation: Equal effects for all?
  Edward Elgar Publishing 2017 DOI
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Governance at the local level: A Research agenda on cross-boundary coordination
  Edward Elgar Publishing 2017 DOI
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Publicness as an antecedent of transformational leadership: the case of Norway
  International Review of Administrative Sciences 2017 DOI
 • Dag Ingvar Jacobsen, Charlotte Kiland :
  Success With a Bitter Aftertaste: Success Factors in Inter-Municipal Cooperation
  Scandinavian Journal of Public Administration (SPJA) 2017 ARKIV / FULLTEKST
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Hvordan gjennomføre undersøkelser? (4. utgave)
  Cappelen Damm Akademisk 2022
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Interkommunalt samarbeid i Norge. Former, funksjoner og effekter (2. utgave)
  Fagbokforlaget 2022
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Ledelse og den offentlige dimensjon. En sammenligning av ledere i offentlige og private organisasjoner.
  Fagbokforlaget 2019
 • Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik :
  Hvordan organisasjoner fungerer (5. utgave)
  Fagbokforlaget 2019
 • Dag Ingvar Jacobsen, May Britt Postholm :
  Forskningsmetode for masterstudenter i lærerutdanning.
  Cappelen Damm Akademisk 2018
 • Sara Blåka, Dag Ingvar Jacobsen, Benny Geys :
  Cooperation is no Panacea: Inter-municipal Cooperation, Service Delivery, and the Optimum Scale of Operation. A Study of how Cooperation Affects Performance in Local Service Delivery
  Universitetet i Agder 2022 ARKIV
 • Bert George, Dag Ingvar Jacobsen, Jan-Erik Johanson, Åge Johnsen, Elias Pekkola :
  User acceptance of strategic planning: evidence from Northern European municipalities
  2021
 • Dag Ingvar Jacobsen, Harald Baldersheim, Linda Hye, Nadja Sophia Bekkelund Kühn, Iris Nguyen Duy, Nichole Makarena Silva Elgueta m.fl.:
  Styrket lederskap i kommunal sektor - gjeldende rett, roller og rolleforståelse mellom folkevalgte og kommunedirektør
  Universitetet i Agder 2021
 • Bert George, Dag Ingvar Jacobsen, Jan-Erik Johanson, Åge Johnsen, Elias Pekkola :
  Making Strategic Planning Work: A Cross-Country Analysis in Flemish, Norwegian and Finnish Municipalities
  2019
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Organisasjonsendring og endringsledelse (3. utgave)
  Fagbokforlaget 2018
 • Åge Johnsen, Sebastian Desmidt, Bert George, Dag Ingvar Jacobsen, Jan-Erik Johanson :
  Using Strategic Planning in Local Government. EGPA Policy Paper No. 3
  2017
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Storkommune og bydelskommune
  Fædrelandsvennen 18. januar 2016
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Halloooo? Er det noen sørlendinger her?
  19. februar 2016
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Kommunesammenslåing for dummies
  17. februar 2016
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Manglende kunnskap i kommunedebatten?
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 17. juni 2016
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Kritisk til ansettelse av ny organisasjonssjef
  05. september 2016
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Slutten kan være begynnelsen
  10. juni 2016
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Hva skjedde med USA?
  Fædrelandsvennen 14. november 2016
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Politikere mangler rolleforståelse
  15. desember 2016
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Her er ekspertrådene
  26. mai 2016
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  De ber om trøbbel
  08. januar 2016
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Ikkje endringar i ei eventuell storkommune
  06. januar 2016
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Forvirrende å kalle det avis
  07. april 2016
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Forstår ikke hemmeligholdet
  25. april 2016
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Folkets røst?
  Fædrelandsvennen 03. mai 2016
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Ikke typisk for bare Frp
  18. februar 2016
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Yngste er mest imot
  29. april 2016
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Ikke helt uvanlig
  12. februar 2016
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Lite klokt av rådmannen
  06. september 2016
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Benekter personlig lobbyisme
  11. juni 2016
 • Dag Ingvar Jacobsen :
  Beskyldes for å blande sammen rollene
  29. desember 2016

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →