Bilde av Westad, Christina
Bilde av Westad, Christina
Seksjon for virksomhetsnære tjenester christina.westad@uit.no +4777660461 Her finner du meg

Christina Westad


Faggruppeleder for digitalt læringsmiljø

Stillingsbeskrivelse

Digitalt læringsmiljø er delt inn i tre tjenestelinjer:
- Digital undervisning og studiestøtte
- Digitale læringsrom - areal for undervisning
- Kurs og opplæringForskningsinteresser

Læringsstrategier, kultur, veiledning og kompetanseutvikling, didaktikk, IKT og læring, digital kompetanse. CV

Utdanning
2018-2020 Student ved masterprogrammet i pedagogikk. UiT - Norges arktiske universitet. 
2019 Student ved UC Berkeley. Education/Sociology. University of California, Berkeley (UCB).
2014-2018 Student ved bachelorprogrammet i pedagogikk. UiT - Norges arktiske universitet.