Bilde av Blix, Bodil Hansen
Bilde av Blix, Bodil Hansen
Institutt for helse- og omsorgsfag bodil.hansen.blix@uit.no +4777660682 971 63 652 Tromsø MH2 L.11.347

Bodil Hansen Blix


Professor

Stillingsbeskrivelse

Professor ved Institutt for helse- og omsorgsfag

Fagansvarlig for Master i aldring og geriatrisk helsearbeid

Forskningsgruppeleder for Forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning nord


 • Bodil Hansen Blix, Mai Camilla Munkejord :
  Indigenous Sami Family Caregivers’ Experiences With Accessing and Collaborating With Municipal Health and Care Services
  Global Qualitative Nursing Research 14. september 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Bodil Hansen Blix, Stinne Glasdam, Frode F. Jacobsen :
  Introduksjon til spesialnummer om etnisk og kulturelt mangfold i helse- og omsorgstjenestene i kommunene
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2022 ARKIV / DOI
 • Berit Støre Brinchmann, Siri Lyngmo, Sine Maria Herholdt-Lomholdt, Bodil Hansen Blix :
  Multiple perspectives and dialogue in understanding experiences of living with eating disorders: Two narratives—four unpackings
  Journal of Eating Disorders 2022 ARKIV / DOI
 • Kristin Synnøve Voie, Bodil Hansen Blix, Ann Karin Helgesen, Toril Agnete Larsen, Kjersti Sunde Mæhre :
  Professional home care providers' conceptualisations of frailty in the context of home care: A focus group study
  International Journal of Older People Nursing 2022 ARKIV / DOI
 • Lena Yvonne Bjerkmo, Ann Karin Helgesen, Bodil Hansen Blix :
  Experiences of Being Significant Others to Older Adults with Frailty Living Alone in Rural Arctic Norway: A Qualitative Study
  Risk Mangement and Healthcare Policy 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Vera Caine, Pamela Steeves, Charlotte Berendonk, Bodil Hansen Blix, D. Jean Clandinin :
  Narrative care: Unpacking pandemic paradoxes
  Nursing Inquiry 19. september 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Bodil Hansen Blix, Torunn Hamran :
  Brukermedvirkning og representasjon i helse- og omsorgsforskning
  Tidsskrift for omsorgsforskning 14. desember 2021 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Marianne Kollerøs Nilsen, Bodil H. Blix, Hege Sletvold, Rose Mari Olsen :
  Older Adults Living in Sheltered Housing’s Experiences of Involvement in Pro Re Nata Decisions. A Narrative Positioning Analysis
  Global Qualitative Nursing Research 2021 ARKIV / DOI
 • Bodil Hansen Blix, Vera Caine, D. Jean Clandinin, Charlotte Berendonk :
  Considering Silences in Narrative Inquiry: An Intergenerational Story of a Sami Family
  Journal of contemporary ethnography 2021 ARKIV / DOI
 • Bodil Hansen Blix, Helge Stalsberg, Jill-Marit Moholt :
  Demografisk utvikling og potensialet for uformell omsorg i Norge
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Bodil Hansen Blix :
  Narrativ omsorg - en praksis og et mellommenneskelig fenomen
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Demografisk utvikling og potensialet for uformell omsorg i åra som kjem
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Hva er forskjellen på Lady Gaga og norsk eldreomsorg?
  Tidsskriftet sykepleien 11. april 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Norsk eldreomsorg har mye å lære av Lady Gaga
  Bergens Tidende 17. april 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Erfaring er ikke noe man har, men noe man gjør
  Tidsskriftet sykepleien 15. april 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  "Ways of telling": Narrativt verksted
  2022
 • Bodil Hansen Blix, Eskil Skjeldal :
  Representasjon i forskning: hva er det, og kan vi ta det for gitt?
  10. januar 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Om kvalitativ metode i forskning: Intervju og fokusgrupper
  2022
 • Elisabet Aaraas, Bodil Hansen Blix :
  Hun ønsker å skape et samfunn hvor det er godt å bli gammel
  22. februar 2022 FULLTEKST
 • Elisabet Aaraas, Bodil Hansen Blix :
  Hun ønsker å skape et samfunn hvor det er godt å bli gammel
  03. mars 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  The travelling and turns of being and becoming a narrative inquirer
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Demografisk utvikling og konsekvenser for eldreomsorg i årene som kommer
  2022
 • Bodil Hansen Blix, Gudmund Ågotnes :
  "Suksessfull aldring" i en velferdsstat i endring
  2022
 • Marit Kirkevold, Bodil Hansen Blix :
  Kommunale helsetjenester er et forskningssultent felt
  Dagens medisin 10. oktober 2022 FULLTEKST
 • Petter Hveem, Bodil Hansen Blix :
  Fremtidens uformelle omsorg overfor personer med demens
  22. mars 2022 FULLTEKST
 • Kaja Figenschou, Bodil Hansen Blix :
  Intervju P1+ Holm
  09. mars 2022 FULLTEKST
 • Lill Sverresdatter Larsen, Silje Naustvik, Bodil Hansen Blix :
  Sykepleierpodden episode 41: Sykepleie, sykepleiere og forskning
  12. april 2022 FULLTEKST
 • Morten Lønhaug-Næss, Monika Dybdahl Jakobsen, Bodil Hansen Blix, Trine Strand Bergmo, Jill-Marit Moholt :
  Older high-utilization patients in Norwegian somatic hospitals - a national register-based study
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Alderdommen skal leves, ikke presteres
  Tidsskriftet sykepleien 01. august 2022 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Analyser av narrativ, narrative analyser og narrative inquiry
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Perspektiver på aldring, eldre medborgere og samfunn
  2022
 • Bodil Hansen Blix, Mai Camilla Munkejord :
  Indigenous Sami family caregivers' experiences with accessing and collaborating with public care services in Norway
  2022
 • Bodil Hansen Blix :
  Rammer for kommunale helse- og omsorgstjenester: Mellom rettigheter, standarder og skjønn
  2022
 • Jill-Marit Moholt, Audhild Høyem, Bodil Hansen Blix, Cathrine Arntzen :
  Helsepersonells erfaringer med ytelse av kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre stormottakere av somatiske sykehustjenester
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Iselin Caroline Finn, Inger Dagsvold, Bodil Hansen Blix, Ingrid Petrikke Olsen, Ann-Mari Andersen m.fl.:
  LUB 5 del 2: Læringsaktiviteter om samiske rettigheter i helse- og sosialtjenestene
  2021 DATA
 • Bodil Hansen Blix :
  Forventninger til pårørendeomsorg og demografisk utvikling - hvordan går dette i hop?
  2021
 • Bodil Hansen Blix, Helge Stalsberg, Jill-Marit Moholt :
  Demographic development and the potential for informal care in Norway
  2021 OMTALE
 • Gudmund Ågotnes, Bodil Hansen Blix, Tamara Daly, Jacqueline Choiniere :
  “Mind the Gap”: Community Aged Care Services
  2021
 • Bodil Hansen Blix :
  Narrative care with Indigenous older adults
  2021
 • Bodil Hansen Blix :
  Narrativ omsorg - et mellommenneskelig fenomen og en praksis
  2021
 • Bodil Hansen Blix :
  Overordnede rammer for kommunale helse- og omsorgstjenester: Mellom skjønn, rettigheter og standarder
  2021
 • Bodil Hansen Blix :
  Panelsamtale: Omsorg i pleie og behandling
  2021
 • Bodil Hansen Blix :
  Realistiske forventninger til pårørende i fremtidens eldreomsorg
  2021
 • Bodil Hansen Blix :
  Fortelling og forskning 3: Narrative inquiry
  2021
 • Helge Stalsberg, Bodil Hansen Blix :
  Om nødvendig beredskap for en varslet personellkrise i eldreomsorgen
  www.nordnorskdebatt.no 14. mai 2021 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Et kritisk blikk på brukermedvirkning i forskning
  2021
 • Bodil Hansen Blix, Helge Stalsberg, Jill-Marit Moholt :
  Demografisk utvikling og potensialet for uformell omsorg
  2021
 • Bodil Hansen Blix :
  Frivillighet i dialog
  2021
 • Bodil Hansen Blix :
  The necessity of playfulness in narrative care
  2021
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt, Helge Stalsberg :
  Pårørende og frivillige kan ikke sikre bærekraften i fremtidens omsorgstjenester
  Nordnorsk Debatt 16. februar 2021 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

   


  Forskningsinteresser

  Jeg er sykepleier og PhD, og jobber som professor ved Institutt for helse- og omsorgsfag. Jeg er fagansvarlig for Master i aldring og geriatrisk helsearbeid. Jeg er leder for forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning, nord. Forskningen min hører hjemme i skjæringspunktet mellom kritisk gerontologi, narrativ gerontologi og helsetjenesteforskning, og jeg har en særlig interesse for ulikhet i helse og helsetjenester. Jeg er interessert i eldre menneskers liv og helse, og har en særskilt interesse for eldre samer. Min metodekompetanse er først og fremst innen kvalitativ forskning generelt og narrativ forskning spesielt.

  Redaksjonsmedlem i Tidsskrift for omsorgsforskning

  Redaksjonsmedlem i Journal of Aging Studies

  Medlem av arbeidsgruppen for den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE

  Medlem av ph.d.-utvalget for Sygepleje og Sundhedsvidenskap ved Ilisimatusarfik, Grønlands universitet

  Fast spaltist i Tidsskriftet Sykepleien

  Du kan lese mer om ting jeg er opptatt av her og høre litt mer her

  MH2 L.11.347

  Klikk for større kart