Bente Sundsvold


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Bente Sundsvold har forskningsaktiviteter i en rekke ekstern finansierte prosjekter relatert til menneske-miljø relasjoner og potensial for lokal kunnskap i forvaltning og ivaretakelse av miljørelaterte utfordringer. Hun er prosjektleder for FUGLAN VEIT (NFR Miljøforsk p.nr.320848) som går over fire år (2021-2024), hun leder en arbeidspakke i FOODCOAST (NFR Miljøforsk p.nr 295004) som ledes av NIVA, Oslo (2019-2023), samt forsker i FutureARcticLives (EUBiodivERsA/ NFR 323076) som ledes av København Universitet (2021-2024).

Link til FUGLAN VEIT https://uit.no/project/fuglan

og til FutureArcticLives https://ifro.ku.dk/english/research/projects/future-arctic-lives/

FoodCoast: https://mearrasiida.no/index.php/component/k2/item/89-foodcoast

I tillegg underviser hun på emner på bachelor og masterprogrammene ved ISV. De seinere år på SOA 2003- Antropologisk kunnskapproduksjon og metode, SVF- 3107 Visual Ethnography and ways of knowing, SVF 1050 Kvalitativ metode, SPL 1003 Kulturforståelse og lokale prosesser, SOA- 3004 Minoritet, identitet og grenser og SOA-3006 Indigenous culture, resource management and human rights, SVF-1050 -qualitative method seminars, SVF 3003 qualitative methode supervisor, SVF-8054 philosophy of science, social sciences.

 

 

Arbeidsområder

Undervisning

 • Bente Sundsvold, Claire W. Armstrong :
  Found in translation: identifying ecosystem services through public consultation statements in a marine spatial planning process
  Ecosystems and People 2019 ARKIV / DOI
 • Bente Sundsvold :
  "To think like a bird"
  Journal of Anthropological Films 2018 DATA / DOI
 • Bente Sundsvold :
  "Å tenkje som en fauel" Med videokamera i utforskning av relasjonsbygging og meningsdannelse mellom menneske og fugl. [«To think like a bird»: A visual exploration of an anthropology beyond the human]
  Norsk Antropologisk Tidsskrift 2018 ARKIV / DOI
 • Bente Sundsvold, Tone Kristin Reiertsen :
  FUGLAN VEIT - allianser for handling
  2024 OMTALE
 • Anniken Førde, Bente Sundsvold :
  Fuglan Veit – hvordan kan forskning, kunst, tradisjonskunnskap, og dialog forenes?
  2023
 • Bente Sundsvold :
  FUGLAN VEIT - experiments in collaboration (Compelling stories and ethnographic action)
  2023
 • Bente Sundsvold :
  Predators and prey - matters of care and concern
  2023 PROSJEKT
 • Bente Sundsvold, Ove Stødle :
  Sjøfugl og tradisjonell kunnskap
  2023
 • Kristin Asdal, Tone Huse, Narve Fulsås, Bente Sundsvold, Anne Husebekk :
  Natur og økonomi i havets brytningstid - Bpkbad og panelsamtale
  2023 FULLTEKST
 • Svanhild Andersen, Bente Sundsvold :
  Sjøfugltradisjoner i Porsanger
  Porsangerfolket 2023
 • Bente Sundsvold :
  FUGLAN VEIT - å løfte lokalkunnskapen
  2023
 • Bente Sundsvold, Ove Stødle :
  FUGLAN VEIT - å sette et 50 år gammelt arkiv i arbeid
  2023
 • Beate Bursta, Torje Jensen, Ove Stødle, Svanhild Andersen, Bente Sundsvold :
  Tre i reiret
  FUGLAN VEIT - Måseggfestivalen 2023 2023
 • Bente Sundsvold :
  Putting an archive to work
  2023
 • Ove Stødle, Bente Sundsvold, Svanhild Andersen, Solveig Joks :
  Folk og fugler i Porsanger Store Tamsøy - fra allmenning til amtmannsrettighet Rev på holman
  Utstilling og fortellerverksted 2023
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold, Svanhild Andersen, Svanhild Andersen :
  Porsangerfjorden tilbake til livet. Kjenne til fortida, omsorg for framtidas fjord.
  2022
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold, Svanhild Andersen :
  Porsangerfjord Back to Life
  2022
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold :
  Implikasjoner av endringer i klima og biodiversitet for levevilkår i Arktis
  2022
 • Bente Sundsvold, Maria Berteussen Skrydstrup, Anne Maren Krogvold Nilssen, Gry Anita Kristiansen, Sveinulf Hegstad, Torje Jenssen :
  Utstilling Sjøfuglprosjektet 1975-78, FUGLAN VEIT, Vardø
  Utstilling Sjøfuglarkivet 1975-78 Vardø og omegn FUGLAN VEIT 2022
 • Bente Sundsvold :
  FUGLAN VEIT - presentasjon av prosjekt og målsettinger
  2022
 • Vibeke Steinsholm, Rita Johansen, Bente Sundsvold, Bjørn Hatteng, Torje Jenssen :
  Folk og fugler - fra arkiv til levende kunnskap
  2022
 • Anniken Førde, Tone Kristin Reiertsen, Sveinn Are Hanssen, Thomas Holm Carlsen, Rita Johansen, Hansen Eivind m.fl.:
  Forskningsfronten for sjøfugl og mulighetsrom for lokal kunnskap
  2022
 • Bente Sundsvold :
  FUGLAN VEIT- kultur- og naturmangfold i tider med klimaendringer og tap av biodiversitet
  2022
 • Bente Sundsvold, Håvard Dahl Bratrein, Vibeke Steinsholm, Maria Berteussen Skrydstrup :
  FUGLAN VEIT - fra arkiv til utstilling og verksted
  2022
 • Bente Sundsvold :
  FUGLAN VEIT - arkiv og utstilling basert på Sjøfuglprosjektet 1975-78
  2022
 • Ingeborg Solvang, Bente Sundsvold :
  FUGLAN VEIT og bykrykkja i Tromsø
  2022
 • Vibeke Steinholm, Bente Sundsvold, Rita Johansen, Hegstad Sveinulf, Torje Jenssen :
  Folk og fugler - utstilling fra Sjøfuglarkivet, Fuglan Veit 2022
  Utstilling 2022
 • Bjørn Hatteng, Torje Jenssen, Bente Sundsvold :
  FUGLAN VEIT & Sjøfuglarkivet 1975-78
  2022
 • Bente Sundsvold, Vibeke Steinsholm, Ove Stødle :
  To put an archive to work: Bracing up land-and seascape practices on seabirds FUGLAN VEIT
  2022
 • Ingeborg Solvang, Anniken Førde, Bente Sundsvold, Tone Kristin Reiertsen :
  Krykkja er tilbake i byen. Hva gjør Tromsø nå?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 28. februar 2022
 • Bjørn Hatteng, Bente Sundsvold, Torje Jenssen :
  Krykkja i Vardø, rollup til utstilling Sjøfuglarkivet 1975-78, FUGLAN VEIT
  2022
 • Bente Sundsvold :
  FUGLAN VEIT og Sjøfuglarkivet fra 1970-tallet
  2021
 • Bente Sundsvold :
  Mer-enn-menneskelige analytiske perspektiver i FUGLAN VEIT
  2021
 • Bente Sundsvold, Rita Johansen :
  "Å dra på alk-tol-mark" - nesten en liten folkefest
  2021
 • Bente Sundsvold :
  FUGLAN VEIT- verksteder basert på Sjøfuglarkivet 1975-78
  2021
 • Bente Sundsvold, Tone Kristin Reiertsen, Sveinn Are Hanssen :
  Oppstartsmøte FUGLAN VEIT 14. april -lundkommardagen
  2021
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold, Arne Eide :
  Presentasjon av Future Arctic Lives: Følger av endringer i biodiversitet for næringsliv og velferd
  2021
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold, Arne Eide, Anne Borge Johannesen, Stine Rybråten :
  Future Arctic Livelihoods and Biodiversity in a Changing Climate
  2021
 • Bente Sundsvold, Rita Johansen, Berit Martinussen, Vibeke Steinsholm :
  FUGLAN VEIT - fra arkiv til verksteder
  2021
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold, Arne Eide :
  Biodiversity and wellbeing implications of climate change for coastal Saami in Norway
  2020
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold :
  Three ecologies re-presented.
  2020 OMTALE
 • Bjørn Hersoug, Claire W. Armstrong, Camilla Brattland, Einar Eythórsson, Sanne Bech Holmgaard, Jahn Petter Johnsen m.fl.:
  "Når det blåser i fra ØST" - Om bruken av økosystemtjeneste-perspektivet i kystsoneplanleggingen
  2019 ARKIV
 • Bente Sundsvold :
  "Vulnerabilities and risks to culturally significant areas"
  2018
 • Bente Sundsvold :
  Laksens veier.
  2018
 • Bente Sundsvold :
  Vegaøyan ble verdensarv. Tilbakeblikk på innskrivelsesprosessen og begrunnelsen for innskrivelsen
  2018
 • Bente Sundsvold, Claire W. Armstrong :
  Identifying Ecosystem Services through public consultation statements
  2017
 • Bente Sundsvold, Claire W. Armstrong, Ann-Magnhild Solås, Ingrid Kvalvik, Alma Elizabeth Thuestad, Camilla Brattland :
  Integrated coastal resource management and planning - Ecosystem services and coastal governance
  2017
 • Bente Sundsvold :
  Architectures of inter-species communication - eider down harvesting.
  2017
 • Bente Sundsvold :
  "Fuglenes dronning". Film 2015(2013) 85 min
  22. februar 2016 PROSJEKT / DATA
 • Bente Sundsvold :
  "Den nordlandske fuglepleie" - herligheter, utvær og celeber verdensarv.
  2016

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Sundsvold Bente (2018): «Å tenkje som en faule. Med videokamera som verktøy i utforskning av relasjonsbygging og meningsdannelse mellom menneske og fugl» i Norsk Antropologisk Tidsskrift 3‐4/ 2018 s. 179‐198 Publisert 19.12.2019
  DOI: 10.18261/issn.1504‐2898‐2018‐03‐04‐06

  Sundsvold 2015. ”Den nordlandske fuglepleie. Herligheter, utvær og celeber verdensarv. Mellom tekster og praksiser i Vegaøyan. Monografi. MUNIN https://munin.uit.no/handle/10037/8457

  Sundsvold, Bente & Armstrong, Claire (2019): ØST med andre ord. Kapittel i sluttrapport Hersoug et al: Når det blåser i fra ØST» NOFIMA rapport 2/2019


  Forskningsinteresser

  Domestiseringsprosesser, relasjoner menneske-fugl-miljø, kultur-og naturforvaltning, marin ressurseforvaltning, visuell antropologi, kulturelle endringsprosesser, dokument og akivstudier, vitenskapsstudier, performativitet, ecosystem services

  Undervisning

  Har undervist på diverse emner på bachelorprogrammet i antropologi (SOA 1001- Innføring i sosialantropologi, SV) og bachelorprgrammet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse (SPL 1003 Kulturforståelse og lokale prosesser), masterprogrammet i antropologi (SOA- 3004 Minoritet, identitet og grenser) og masterprogrammet for urfolksstudier (SOA-3006 Indigenous culture, resource management and human rights).