Bilde av Sundsvold, Bente
Bilde av Sundsvold, Bente
Institutt for samfunnsvitenskap bente.sundsvold@uit.no +4777646273 93000430 Tromsø SVHUM D 3007

Bente Sundsvold


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Bente Sundsvold har forskningsaktiviteter i en rekke ekstern finansierte prosjekter relatert til menneske-miljø relasjoner og potensial for lokal kunnskap i forvaltning og ivaretakelse av miljørelaterte utfordringer. Hun er prosjektleder for FUGLAN VEIT (NFR Miljøforsk p.nr.320848) som går over fire år (2021-2024), hun leder en arbeidspakke i FOODCOAST (NFR Miljøforsk p.nr 295004) som ledes av NIVA, Oslo (2019-2023), samt forsker i FutureARcticLives (EUBiodivERsA/ NFR 323076) som ledes av København Universitet (2021-2023).

Link til FUGLAN VEIT https://uit.no/project/fuglan

og til FutureArcticLives https://ifro.ku.dk/english/research/projects/future-arctic-lives/

FoodCoast: https://mearrasiida.no/index.php/component/k2/item/89-foodcoast

I tillegg underviser hun på emner på bachelor og masterprogrammene ved ISV. De seinere år på SOA 2003- Antropologisk kunnskapproduksjon og metode, SVF- 3107 Visual Ethnography and ways of knowing, SVF 1050 Kvalitativ metode, SPL 1003 Kulturforståelse og lokale prosesser, SOA- 3004 Minoritet, identitet og grenser og SOA-3006 Indigenous culture, resource management and human rights.

 

 

Arbeidsområder


 • Bente Sundsvold, Claire W. Armstrong :
  Found in translation: identifying ecosystem services through public consultation statements in a marine spatial planning process
  Ecosystems and People 2019 ARKIV / DOI
 • Bente Sundsvold :
  "To think like a bird"
  Journal of Anthropological Films 2018 DATA / DOI
 • Bente Sundsvold :
  "Å tenkje som en fauel" Med videokamera i utforskning av relasjonsbygging og meningsdannelse mellom menneske og fugl. [«To think like a bird»: A visual exploration of an anthropology beyond the human]
  Norsk Antropologisk Tidsskrift 2018 ARKIV / DOI
 • Bente Sundsvold :
  Stedets herligheter - amenities of place eider down harvesting through changing times
  Acta Borealia 2010 DOI
 • Ingeborg Solvang, Anniken Førde, Bente Sundsvold, Tone Kristin Reiertsen :
  Krykkja er tilbake i byen. Hva gjør Tromsø nå?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 28. februar 2022
 • Ingeborg Solvang, Anniken Førde, Tone Kristin Reiertsen, Bente Sundsvold :
  Krykkja er tilbake i byen. Hva gjør Tromsø nå?
  Nordlys 2022
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold, Svanhild Andersen :
  Porsangerfjord Back to Life
  2022
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold, Svanhild Andersen, Svanhild Andersen :
  Porsangerfjorden tilbake til livet. Kjenne til fortida, omsorg for framtidas fjord.
  2022
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold :
  Implikasjoner av endringer i klima og biodiversitet for levevilkår i Arktis
  2022
 • Alf Jørgen Schnell, Bente Sundsvold, Anniken Førde :
  Kystkulturens håndbårne naturkunnskap
  Plan Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling 2021
 • Bente Sundsvold :
  FUGLAN VEIT og Sjøfuglarkivet fra 1970-tallet
  2021
 • Bente Sundsvold :
  Mer-enn-menneskelige analytiske perspektiver i FUGLAN VEIT
  2021
 • Bente Sundsvold, Rita Johansen :
  "Å dra på alk-tol-mark" - nesten en liten folkefest
  2021
 • Bente Sundsvold :
  FUGLAN VEIT- verksteder basert på Sjøfuglarkivet 1975-78
  2021
 • Bente Sundsvold, Tone Kristin Reiertsen, Sveinn Are Hanssen :
  Oppstartsmøte FUGLAN VEIT 14. april -lundkommardagen
  2021
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold, Arne Eide :
  Presentasjon av Future Arctic Lives: Følger av endringer i biodiversitet for næringsliv og velferd
  2021
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold, Arne Eide, Anne Borge Johannesen, Stine Rybråten :
  Future Arctic Livelihoods and Biodiversity in a Changing Climate
  2021
 • Bente Sundsvold, Rita Johansen, Berit Martinussen, Vibeke Steinsholm :
  FUGLAN VEIT - fra arkiv til verksteder
  2021
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold :
  Three ecologies re-presented.
  2020 OMTALE
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold, Arne Eide :
  Biodiversity and wellbeing implications of climate change for coastal Saami in Norway
  2020
 • Bjørn Hersoug, Claire W. Armstrong, Camilla Brattland, Einar Eythórsson, Sanne Bech Holmgaard, Jahn Petter Johnsen m.fl.:
  "Når det blåser i fra ØST" - Om bruken av økosystemtjeneste-perspektivet i kystsoneplanleggingen
  2019 FULLTEKST
 • Bente Sundsvold :
  "Vulnerabilities and risks to culturally significant areas"
  2018
 • Bente Sundsvold :
  Laksens veier.
  2018
 • Bente Sundsvold :
  Vegaøyan ble verdensarv. Tilbakeblikk på innskrivelsesprosessen og begrunnelsen for innskrivelsen
  2018
 • Bente Sundsvold, Claire W. Armstrong :
  Identifying Ecosystem Services through public consultation statements
  2017
 • Bente Sundsvold, Claire W. Armstrong, Ann-Magnhild Solås, Ingrid Kvalvik, Alma Elizabeth Thuestad, Camilla Brattland :
  Integrated coastal resource management and planning - Ecosystem services and coastal governance
  2017
 • Bente Sundsvold :
  Architectures of inter-species communication - eider down harvesting.
  2017
 • Bente Sundsvold :
  "Fuglenes dronning". Film 2015(2013) 85 min
  22. februar 2016 PROSJEKT / DATA
 • Bente Sundsvold :
  "Den nordlandske fuglepleie" - herligheter, utvær og celeber verdensarv.
  2016
 • Bente Sundsvold :
  "Barberen i Tromsø" (Baba/ Sundsvold) 2002
  23. januar 2016
 • Bente Sundsvold, Lisbet Holtedahl, David G. Anderson :
  "Den nordlandske fuglepleie". Herligheter, utvær og celeber verdensarv. Mellom tekster og praksiser i Vegaøyan.
  2016 DATA
 • Bente Sundsvold :
  Vegaøyan blir verdensarv. 22 min, 2014(2004)
  22. februar 2016 PROSJEKT
 • Bente Sundsvold :
  Den nordlandske fuglepleie
  2016
 • Øystein Antonsen, Bente Sundsvold :
  Nordnytt - ærfuglforsker på Grindøya
  13. juni 2016
 • Bente Sundsvold :
  I ærfuglens rike
  2016
 • Bente Sundsvold, Øystein Antonsen :
  NRK, Norge Rundt, ærfuglforsker på Grindøya
  02. september 2016
 • Bente Sundsvold :
  Fra utvær til verdensarv -
  2016
 • Bente Sundsvold :
  Commodification of cultural diversity and authenticity
  2015
 • Bente Sundsvold :
  Digital og muntlig historiefortelling
  2015
 • Bente Sundsvold :
  Barbereren i Tromsø, film 2002
  2014
 • Bente Sundsvold :
  Vegaøyan blir verdensarv - tilbakeblikk på innskrivelsesprosessen med filmvisning
  2014
 • Lisbet Holtedahl, Trond Waage, Bente Sundsvold, Petia Mankova :
  Blikk på Tromsø - fortellinger fra yttersia og fra innersia
  2014
 • Bente Sundsvold :
  Historiefortelling som suksesskriterie i lokalmatproduksjon
  2012
 • Bente Sundsvold, Leikny Toften :
  Making sense of the past through visual storytelling. "To farm or not to farm"(Beleghe 1985) & "For the eye and for the palate" Toften 2011
  2012
 • Bente Sundsvold, David Anderson :
  Performing Nature
  2009
 • Bente Sundsvold :
  Transformativity & performativity
  2009
 • Bente Sundsvold :
  Utvær - Shifting Sentiments and Meanings
  2008 PROSJEKT
 • Bente Sundsvold :
  'From Treasure to Trash - driftwood on the move'
  2008
 • Bente Sundsvold :
  'Conflicting standards - beauty or garbage'
  2008
 • Bente Sundsvold :
  'Rak - søppel eller nytte?'
  2008 PROSJEKT

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Sundsvold Bente (2018): «Å tenkje som en faule. Med videokamera som verktøy i utforskning av relasjonsbygging og meningsdannelse mellom menneske og fugl» i Norsk Antropologisk Tidsskrift 3‐4/ 2018 s. 179‐198 Publisert 19.12.2019
  DOI: 10.18261/issn.1504‐2898‐2018‐03‐04‐06

  Sundsvold 2015. ”Den nordlandske fuglepleie. Herligheter, utvær og celeber verdensarv. Mellom tekster og praksiser i Vegaøyan. Monografi. MUNIN https://munin.uit.no/handle/10037/8457

  Sundsvold, Bente & Armstrong, Claire (2019): ØST med andre ord. Kapittel i sluttrapport Hersoug et al: Når det blåser i fra ØST» NOFIMA rapport 2/2019


  Forskningsinteresser

  Domestiseringsprosesser, relasjoner menneske-fugl-miljø, kultur-og naturforvaltning, marin ressurseforvaltning, visuell antropologi, kulturelle endringsprosesser, dokument og akivstudier, vitenskapsstudier, performativitet, ecosystem services

  Undervisning

  Har undervist på diverse emner på bachelorprogrammet i antropologi (SOA 1001- Innføring i sosialantropologi, SV) og bachelorprgrammet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse (SPL 1003 Kulturforståelse og lokale prosesser), masterprogrammet i antropologi (SOA- 3004 Minoritet, identitet og grenser) og masterprogrammet for urfolksstudier (SOA-3006 Indigenous culture, resource management and human rights).
  SVHUM D 3007

  Klikk for større kart