Bilde av Strømmesen, Åshild
Foto: idkort
Bilde av Strømmesen, Åshild
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak ashild.strommesen@uit.no +4777644601 91547421 Her finner du meg

Åshild Strømmesen


Rådgiver

Stillingsbeskrivelse

Jeg jobbe tett opp mot ledelsen av Det helsevitenskapelige fakultet.

Ansvarsområder:

Sekretariat for fakultetsstyret

Administrativt medlem i valgstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet

Nettansvarlig for fakultetsledelsen.

Styresaker

Det nasjonale dekanmøte i medisin

Behandle emeritus søknader ved Helsefak

Generell saksbehandling

Informasjonsoppgaver