Arild Buanes


Førsteamanuensis


 • Gro Sandkjær Hanssen, Nils Aarsæther, Hege Hofstad, Helle Tegner Anker, Thomas Kalbro, Arild Buanes m.fl.:
  En operativ lov? Spenningen mellom lovens intensjoner og planpraksis - behov for forbedring?
  Universitetsforlaget 2018
 • Arild Buanes :
  Helhetlig planlegging og sektorenes ansvar
  Universitetsforlaget 2018
 • Nils Aarsæther, Arild Buanes :
  Den komplekse statsmakta - rollemangfald og styringsutfordringar i planfeltet
  Cappelen Damm Akademisk 2018
 • Nils Aarsæther, Torill Nyseth, Arild Buanes :
  Samordning: planlegging som prosedyre for reflektert samfunnsutvikling
  Universitetsforlaget 2018
 • Arild Buanes, Torill Nyseth :
  Innsigelser
  Universitetsforlaget 2018
 • Torill Nyseth, Arild Buanes :
  Når staten skal samordne seg selv : samordning av statlige innsigelser til kommunale planer
  Kart og Plan 2017
 • Nils Aarsæther, Arild Buanes :
  Kan planloven bidra til en vitalisering av lokaldemokratiet?
  Nytt Norsk Tidsskrift 2016 DOI
 • Kai Kokko, Arild Buanes, Timo Koivurova, Vladimir Masloboev, Maria Pettersson :
  Sustainable Mining, Local Communities and Environmental Regulation.
  Barents Studies 2015 DATA
 • Timo Koivurova, Arild Buanes, Larissa Riabova, Vladimir Didyk, Thomas Ejdemo, Gregory Poelzer m.fl.:
  ‘Social license to operate’: a relevant term in Northern European mining?
  Polar Geography 2015 DOI
 • Eirik Malnes, Arild Buanes, Thomas Nagler, Gabriele Bippus, David Gustafsson, Christian Schiller m.fl.:
  User requirements for the snow and land ice services - CryoLand
  The Cryosphere 2015 DOI
 • Eirik Inge Mikkelsen, Arild Buanes :
  Climate change and fisheries in the Norwegian Arctic. Societal impacts and adaption
  2014
 • Eirik Inge Mikkelsen, Arild Buanes :
  Predicting the societal impact of climate change on fisheries. Preliminary results from the NorAcia-project
  2014
 • Bjørn Hersoug, Jahn Petter Johnsen, Trude Kristin Borch, Otto Andreassen, Arild Buanes :
  Forhandlinger om plass - eksemplet Alta
  Universitetsforlaget 2012
 • Nils Aarsæther, Arild Buanes :
  Staten - frå planaktør til planforvaltar?
  Cappelen Damm Akademisk 2012
 • Aksel Hagen, Nils Johan Aarsæther, Camilla Brattland, Hans Olav Bråtå, Arild Buanes, Toril Merete Ringholm m.fl.:
  Pilot arealstrategi. Utvikling og evaluering av arealstrategiarbeid i åtte distriktskommunar. Sluttrapport.
  2023 OMTALE / ARKIV
 • Torill Nyseth, Arild Buanes, Johanne Kryger, Louise Vick, Stein Arne Rånes :
  Hvordan skal vi tilpasse oss et varmere, våtere og villere klima?
  Nordlys 08. april 2022
 • Juho Junttila, Noortje Dijkstra, Steffen Aagaard Sørensen, Sabine K.J. Cochrane, Bjarne Landfald, Stian Røberg m.fl.:
  Barents Sea Drill cuttings research initiative (BARCUT)-project - End report
  UiT Norges arktiske universitet 2019 ARKIV
 • Nils Aarsæther, Arild Buanes, Torill Nyseth :
  Understanding coordination in municipal planning. Theory and the Norwegian Planning and Building Act.
  2017
 • Torill Nyseth, Arild Buanes, Ingvild Nylund :
  Samordning av statlige innsigelser. Evaluering av forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer
  2016
 • Arild Buanes, Eirik Inge Mikkelsen, Håkan Sandersen :
  Will up-scaling the planning scope enhance Ecosystem-based Management within ICZM? Will the trend towards inter-municipal coastal zone planning in Norway realize the ambitions of ecosystem based management
  2016
 • Håkan Torleif Sandersen, Arild Buanes, Eirik Inge Mikkelsen :
  Here and there or everywhere? Municipal strategies for siting of salmon farms in Norway
  2016
 • Arild Buanes :
  Kampen om kystsonen
  2015
 • Nils Aarsæther, Arild Buanes :
  Representativ-demokratisk rasjonalitet - en mulighet? En analyse av "planstrategi"-kravet innført i norsk planlovgivning 2008
  2015
 • Arild Buanes, Toril Merete Ringholm :
  Fylkesmannens prosjektskjønnsmidler - relevant for fylkeskommunen? (2/2014)
  2014
 • Mette Ravn Midtgaard, Arild Buanes, Lars Henrik Larsen, Martin Ivar Aaserød :
  Konsekvenser av akutte utslipp for lokalsamfunn og lokalt næringsliv - BARENTSHAVET SØRØST
  2012
 • Arild Buanes, Jan Åge Riseth, Eirik Inge Mikkelsen :
  Effekter på folk og samfunn. Klimaendringer i norsk Arktis. NorACIA delutredning 4.
  2009 FULLTEKST
 • Arild Buanes, Jan Åge Riseth, Eirik Inge Mikkelsen :
  Tilpasning og avbøtende tiltak. NorACIA delutredning 5
  2009 FULLTEKST
 • Gro Alteren, Toril Ringholm, Elisabeth Angell, Arild Buanes, Margrethe Aanesen :
  Hager i skiftende landskap. Evaluering av SIVAs Næringshagesatsing
  2008
 • Ellen Brox, Arild Buanes, Bernt Holst, Siri Ulfsdatter Søreng, Asgeir Finnseth, Knut Skog m.fl.:
  Geodataforvaltning i offentlig sektor. Forprosjektrapport.
  2003

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →