Bilde av Førde, Anniken
Foto: Yngvar Natland

Anniken Førde


Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, doktorgradskoordinator ISV


 • Brynhild Granås, Anniken Førde :
  Krykkja inntar byen. Allianser for overlevelse i naturkrisenes tid
  Kart og Plan 2023 ARKIV / DOI
 • Espen Eigil Barratt-Due Solum, Anniken Førde, Monica Guillen-Royo :
  Sharing for Health, Inclusion, and Sustainability: The Co‐Production of Outdoor Equipment Lending in Norway
  Urban Planning 2023 ARKIV / DOI
 • Anne-Lene Sand, Anniken Førde, John Pløger, Mathias Poulsen :
  Improvisation and Planning: Engaging With Unforeseen Encounters in Urban Public Space
  Urban Planning 2023 ARKIV / DOI
 • Rebekka Brox Liabø, Marit Aure, Anniken Førde :
  Hær e æ. Dramaturgi for demokrati
  Scandinavian Academic Press 2022 FULLTEKST / DOI
 • Marit Aure, Anniken Førde, Tone Magnussen, Torill Nyseth :
  Retten til den mangfoldige byen
  Scandinavian Academic Press 2022
 • Anniken Førde, Tone Magnussen :
  Flere Farger Bodø - om å skape nye krysskulturelle fellesskap
  Universitetsforlaget 2021 DOI
 • Marit Aure, Anniken Førde, Tone Magnussen, Torill Nyseth :
  Retten til byen. Kraften i krysskulturelle møter
  Scandinavian Academic Press 2022
 • John Pløger, Anniken Førde, Anne-Lene Sand :
  Improvisasjon. Mellom plan og planløshet
  Scandinavian Academic Press 2021
 • John Pløger, Anniken Førde, Anne-Lene Sand :
  Improvisasjon. Byliv mellom plan og planløshet
  Scandinavian Academic Press 2021 FULLTEKST
 • Anniken Førde :
  Stedsutvikling frå eit fleiratslig perspektiv
  2024
 • Anniken Førde :
  "Uten fugler blir ikke livet det samme". Bokbad med Martin Eggen
  2024
 • Anniken Førde :
  Silent Sofa. Slik skal vi redde sjøfuglene
  2024
 • Anniken Førde :
  Whale Tales. a storytelling workshop
  2024
 • Anniken Førde :
  Urbane krykkjer: Sameksistens og muligheter
  2023
 • Torill Nyseth, Anniken Førde :
  Retten til byen. Presentasjon av ulike integreringsinitiativ
  2023
 • Torill Nyseth, Anniken Førde :
  Retten til byen. Kraften i flerkulturelle møter
  2023
 • Ingeborg Solvang, Tone Kristin Reiertsen, Anniken Førde :
  urban kittywakes; a contested space of co-existence
  2023
 • Anniken Førde, Brynhild Granås :
  A new bird in town. Place transformations and shifting more-than-human alliances in times of planetary emergency
  2023
 • Anniken Førde :
  Omtensom stedsutvikling
  2023
 • Anniken Førde :
  Stedsutvikling frå it fleirartslig perspektiv
  2023
 • Anniken Førde :
  Paneldebatt: Hvordan kan aktivisme bidra til å nå klimamålene i stedsutviklingen?
  2023
 • Anniken Førde :
  Storytelling as a tool in local development
  2023
 • Anniken Førde :
  Museums as inclusive arenas
  2023
 • Anniken Førde, Bente Sundsvold :
  Fuglan Veit – hvordan kan forskning, kunst, tradisjonskunnskap, og dialog forenes?
  2023
 • Anniken Førde :
  Hvis ikke staten fikser Nord-Norge får vi gjøre det selv!
  2023
 • Anniken Førde :
  Bokbad: uten fugler blir ikke livet det samme, av Martin Eggen
  2023
 • Anniken Førde, Tone Kristin Reiertsen, Sveinn Are Hanssen, Thomas Holm Carlsen, Rita Johansen, Hansen Eivind m.fl.:
  Forskningsfronten for sjøfugl og mulighetsrom for lokal kunnskap
  2022
 • Anniken Førde :
  Storytelling and place making
  2022
 • Anniken Førde :
  Stedsutvikling frå eit fleirartslig perspektiv
  2022
 • Anniken Førde :
  Paneldebatt: Hvordan kan lokal kunnskap bli relevant i forskning og formidling?
  2022
 • Anniken Førde :
  Bare Prat; Krykkja i Vardø
  2022
 • Anniken Førde :
  Berekraftig byutvikling: Inkluderande byrom
  2022
 • Ingeborg Solvang, Anniken Førde, Bente Sundsvold, Tone Kristin Reiertsen :
  Krykkja er tilbake i byen. Hva gjør Tromsø nå?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 28. februar 2022
 • Anniken Førde :
  Inkluderande mangfald
  2022
 • Anniken Førde, Magnus Sivertsen Sørvig :
  Kunstens rolle i den mangfoldige byen. Panelsamtale
  2022
 • Anniken Førde :
  Stedsutvikling fra et flerartslig perspektiv
  2022
 • Anniken Førde :
  Mot en flerartslig stedsutvikling
  2022
 • Anniken Førde :
  UiT med ny studie i stedsutvikling - Vil øke samarbeidet i regionen
  31. august 2021
 • Anniken Førde :
  Med stedsutvikling på timeplanen
  31. august 2021
 • Anniken Førde :
  Gjest er best - ingen protest?
  21. januar 2021
 • Tone Magnussen, Anniken Førde :
  Krysskulturelle fellesskap
  2021
 • Anniken Førde :
  Steder vi deler. Inkluderende Arktiske byrom
  2021
 • Anniken Førde :
  Levande, elastiske byrom
  www.nordnorskdebatt.no 26. mars 2021
 • Anniken Førde :
  Levande, elastiske byrom
  Nordlys 26. mars 2021
 • Irene Nordhaug Hansen, Tone Magnussen, Anniken Førde, Marit Aure :
  Fra integrering til forskjellsfellesskap
  iFinnmark 2021
 • Irene Nordhaug Hansen, Tone Magnussen, Anniken Førde, Marit Aure :
  Fra integrering til forskjellsfellesskap
  Ringsaker Blad 2021
 • Irene Nordhaug Hansen, Tone Magnussen, Marit Aure, Anniken Førde :
  Fra integrering til forskjellsfellesskap
  Nordlys 2021 FULLTEKST
 • Irene Nordhaug Hansen, Tone Magnussen, Anniken Førde, Marit Aure :
  Fra integrering til forskjellsfellesskap
  Avisa Nordland 2021
 • Irene Nordhaug Hansen, Tone Magnussen, Anniken Førde, Marit Aure :
  Fra integrering til forskjellsfellesskap
  Fremover 2021
 • Anniken Førde :
  Mobilisering mot sentralisering. Deltager paneldebatt
  2021

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  stedlige transformasjonsprosessar, stedssensitiv planlegging, reiseliv, landskap i endring, mangfoldige byer, flerartslig stedsutvikling, innovasjon og improvisasjon


  Medlem i forskningsgruppe


  Medlem i prosjekt