Partnerinstitusjon:
University of Applied Sciences Stralsund

Tyskland

University of Applied Sciences Stralsund

Tyskland

Om University of Applied Sciences Stralsund

Stralsund er en hanseaterby i Vorpommern-Rügen nordøst i Tyskland og var under svensk herredømme til Napoleonskrigene. Byen står på lista til UNESCO World Heritage. Skolen har 3000 studenter og ligger fem minutter fra strandsonen. De viktigste fagområdene er turisme, informatikk, fornybar energi, ledelse av små og mellomstore bedrifter, simulering og systemdesign.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Blant annet har Institutt for reiseliv og nordlige studier 2 studentplasser

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 1 studieprogrammer