Skriv ut Lukk vindu


 

Odontologi - master

Fakta

Varighet:5 År
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Master i odontologi
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + MEROD
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 742

Beskrivelse av studiet

Tannlegestudiet er variert og inneholder teoretisk opplæring i biologiske, medisinske og odontologiske fag, samt mye klinisk praksis med pasienter. Den kliniske undervisningen med pasienter foregår både internt på Universitetstannklinikken og eksternt på offentlige tannklinikker som Universitetet i Tromsø har avtaler med.


Studiet har følgende oppbygning:

1. ÅR:
Dette året består i stor grad av basalfag som for eksempel biokjemi, kjemi og mikrobiologi. Året starter med felles undervisning med første året for profesjonsstudiet i medisin. Etter hvert starter tannlegestudentene med et eget emne der de blant annet får undervisning innenfor odontologiske fagområder.

2. ÅR:
Det andre året fortsetter med forberedelse til klinikk. Undervisningen i begynnelsen av andre året starter med felles introduksjon for master i odontologi og profesjonsstudiet i medisin. Deretter har tannlegestudentene egne odontologiske emner.

Det er mulig å søke på forskerlinje odontologi for de som er interessert i forskning. Studenter på forskerlinjen har ett forskningsår i sitt tredje studieår der de arbeider med et forskningsprosjekt. Den normerte studietiden blir forlenget med ett år. Forskerlinjens mål er å gi forskningsinteresserte studenter opplæring i forskning, noe som gir grunnlag for et videre doktorgradsstudium.

3. ÅR:

De tre siste årene av studiet omtales som de tre kliniske årene. I 5. semester begynner omfattende opplæring i kliniske ferdigheter i tannlegefaget, foreløpig på modeller på Simuleringsklinikken.
Introduksjon til klinikk og initial trening på pasient starter i 6. semester på Universitetstannklinikken. Dette skal gjøre studentene i stand til å gå ut i ekstern praksis på 4. året.
Hovedvekten i dette studieåret er forebyggende arbeid og enkle terapeutiske behandlinger.

4. ÅR:
Hele 7. semester er ute i ekstern praksis på offentlige tannklinikker. Studentene fortsetter med teoretisk undervisning på 8. semester, men det er også mye klinisk undervisning på Universitetstannklinikken med pasienter.

5. ÅR:
Det er mye klinisk undervisning med pasienter på Universitetstannklinikken på 9.semester.
Studentene skal ut i ekstern praksis i ca 2 måneder i 10. semester. Studentene skal da ha fått introduksjon til alle typer arbeidsoppgaver de vil møte i ekstern praksis. I tillegg skal studentene utarbeide en masteroppgave før avsluttende eksamener.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) ODO-1004 Master i odontologi 1. studieår - 50 stp. FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp. HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag. - 10 stp. HMS-0501 Sikkerhet på laboratoriet, verksted, felt og tokt - 0 stp.
2. sem. (vår)
3. sem. (høst) ODO-2008 Biomedisin 1 og viten - 30 stp. HMS-0504 Biologisk materiale - 0 stp.
4. sem. (vår) ODO-2009 Biomedisin 2 - 15 stp. ODO-2010 Oral anatomi og fysiologi - 15 stp.
5. sem. (høst) ODO-2515 Propedevtikk - 15 stp. ODO-2516 Dentale biomaterialer - 10 stp. ODO-2518 Oral økologi - 5 stp. HMS-0514 Basic course in x-rays for students in dental care and dentistery - 0 stp.
6. sem. (vår) ODO-2520 Samfunnsodontologi - 10 stp. ODO-2550 Klinisk odontologi del I - 20 stp.
7. sem. (høst) ODO-3005 Ekstern praksis del 1 - 30 stp.
8. sem. (vår) ODO-3305 Klinisk odontologi II a - 15 stp. ODO-3306 Klinisk odontologi II b - 15 stp. ODO-3324 Pedodonti og Kjeveortopedi - 15 stp. ODO-3208 Kjeve- og ansiktsradiologi - 10 stp.
9. sem. (høst) ODO-3901 Masteroppgave i odontologi - 20 stp.
10. sem. (vår) ODO-3505 Ekstern praksis del 2 - 15 stp.

Hva lærer du?

Tannlegestudiet er en blanding av både teori og praksis. Mye av undervisningen er obligatorisk, og studentene følger en oppsatt timeplan og tilhører en klasse.

Teorien består av emner innen samfunnsfag, naturvitenskap og medisin. Du skal blant annet innom kjemi, biokjemi og anatomi. Som tannlege kommer du tett innpå pasienten, og må også lære deg god kommunikasjon, psykologi og atferdsteori. I ditt tredje studieår begynner du å jobbe med klinisk behandling i vår fantastiske simuleringsklinikk med plastikktenner på modeller. Fra å jobbe på modeller går du videre til å jobbe på medstudenter. Etter hvert starter du å jobbe med pasienter på Universitetstannklinikken.

Som tannlegestudent lærer du å diagnostisere og behandle sykdommer i munnhulen, samt å utføre forskjellige typer tannbehandling. Eksempler på tannbehandling er alt fra å fjerne karies til å trekke tenner og å utføre krone- og brubehandling. Du lærer også å ta og tolke røntgenbilder, behandle betennelser i tannkjøttet, jobbe med tannstillingsfeil og utviklingsforstyrrelser, samt gi råd om hvordan man kan forebygge sykdommer i kjeven og munnhulen. På Universitetet i Tromsø legger vi mye vekt på praksis. Du vil i løpet av din tannlegeutdanning tilbringe hele 6 måneder i praksis på tannklinikker rundt omkring i landet, i tillegg til å jobbe mye på vår egen Universitetstannklinikk.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, skandinavisk og engelsk.

Utveksling

Det er mulighet for utveksling i løpet av 8. og/eller 9. semester. Mer informasjon om studentutveksling finner du her

Jobbmuligheter

Det er gode arbeidsmuligheter for tannleger. Du kan jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten, i privat praksis eller kombinere disse. Det er også mulig å jobbe i departementer eller organisasjoner som utreder eller rådgiver. I tillegg kan du jobbe med forskning eller undervisning. Du har også mulighet til å jobbe innen EU-området etter søknad til det aktuelle landets helsemyndigheter.

Les mer om hva en tannlege kan jobbe med i UiTs egen yrkeskatalog

Videre studier

Etter en master i odontologi og minimum to års praksis, kan du spesialisere deg. UiT tilbyr flere spesialistutdanninger:

Ønsker du en karriere innen forskning, kan du søke opptak til et doktorgradsprogram. UiT har blant annet et doktorgradsprogram i helsevitenskap.