Skriv ut Lukk vindu


 

Odontologi - master

Fakta

Varighet:5 År
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Master i odontologi
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + MEROD
Søknadsfrist:20. april
Søknadskode:186 742

Beskrivelse av studiet

Tannlegestudiet er variert og inneholder teoretisk opplæring i biologiske, medisinske og odontologiske fag, samt mye klinisk praksis med pasienter. Den kliniske undervisningen med pasienter foregår både internt på Studenttstannklinikken og ekstern på offentlige tannklinikker, som Universitetet har avtaler med.


Studiet har følgende oppbygning:

1. ÅR:
Det er mye basalfag som for eksempel biokjemi, kjemi og mikrobiologi. Det er mye felles undervisning med første året for profesjonsstudiet i medisin. Etterhvert deles tannlegestudenter inn i egne grupper og får undervisning i fagområde odontologi. Studentene skal ut i 2 dagers praksis på tannklinikker.

2. ÅR:
Det andre året fortsetter med forberedelse til klinikk. Undervisningen i begynnelsen av andre året starter med felles introduksjon for begge gruppene, før man deles i to grupper med separat undervisning. Det er også egne emner med odontologisk introduksjon. Det er mulig å søke på forskerlinje odontologi for de som er interessert i forskning. Studenter på forskerlinjen har ett forskningsår i sitt tredje studieår der de arbeider med et forskningsprosjekt. Den normerte studietiden blir forlenget med ett år. Forskerlinjens mål er å gi forskningsinteresserte studenter opplæring i forskning som gir grunnlag for et videre doktorgradsstudium.

3. ÅR:

De tre siste årene av studiet omtales som de tre kliniske årene. I 5. semester begynner omfattende opplæring i kliniske ferdigheter i tannlegefaget, foreløpig på modeller på Simuleringsklinikken.
Introduksjon til klinikk og initial trening på pasient starter i 6.semester på Studenttetstannklinikken. Dette skal gjøre studentene i stand til å gå ut i ekstern praksis på 4. året.
Hovedvekten i dette studieåret er forebyggende arbeid og enkle terapeutiske behandlinger.

4. ÅR:
Hele 7. semester er ute i ekstern praksis på offentlige tannklinikker. Studentene fortsetter med teoretisk undervisning på 8. semester, men det er også mye klinisk undervisning på Studenttannklinikken med pasienter.

5. ÅR:
Det er mye klinisk undervisning med pasienter på Studenttannklinikken på 9.semester.
Studentene skal ut i ekstern praksis i ca 2 måneder i 10. semester. Studentene skal da ha fått introduksjon til alle typer arbeidsoppgaver de vil møte i ekstern praksis. I tillegg skal studentene utarbeide en masteroppgave, før avsluttende eksamener.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
4. sem (vår)
5. sem (høst)
6. sem (vår)
7. sem (høst)
8. sem (vår)
9. sem (høst)
10. sem (vår)

Hva lærer du?

Tannlegestudiet er en blanding av både teori og praksis. Mye av undervisningen er obligatorisk og man følger en oppsatt timeplan og følger en klasse.

 

Teorien består av emner innen samfunnsfag, naturvitenskap og medisin. Du skal blant annet innom kjemi, biokjemi og anatomi. Som tannlege kommer du tett innpå pasienten og må også lære deg god kommunikasjon, psykologi og atferdsteori. I ditt tredje studieår begynner man å jobbe med klinisk behandling i vår fantastiske simuleringsklinikk med plastikktenner på modeller. Fra å jobbe på modeller går man så videre til å jobbe på hverandre før man så jobber på pasienter i vår studenttannklinikk.

 

Som tannlegestudent lærer du å diagnostieres og behandle sykdommer i munnhulen og utføre forskjellige typer tannbehandling. Eksempler på tannbehandling er alt fra å fjerne karies til å trekke tenner til å utføre krone- og brubehandling. Du lærer også å ta og tolke røntgenbilder, behandle betennelser i tannkjøttet, jobbe med tannstillingsfeil og utviklingsforstyrrelser samt gi råd om hvordan man kan forebygge sykdommer i kjeven og munnhulen. I Tromsø legger vi mye vekt på praksis. Du vil i løpet av din tannlegeutdanning tilbringe hele 6 måneder i praksis på tannklinikker rundt omkring i landet i tillegg til å jobbe mye på vår egen studenttannklinikk.

 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, skandinavisk og engelsk.

Utveksling

Det er tilrettelagt for å ta et utenlandsopphold på 8.semester. Institutt for klinisk odontologi (IKO) har inngått avtaler om utveksling med Univeristetet i Umeå og Karolinska Instituttet i Stockholm i Sverige. Videre er det inngått avtale med Universitetet i Århus i Danmark. Det jobbes med å utvikle samarbeidsavtaler med andre utenlandske universiteter.

I tillegg har man etablert samarbeidsprosjekt med Northern State University, Arkhangelsk i Russland om kortere utvekslings opphold i forbindelse med skriving av masteroppgave.

Instituttet også en avtale med Kings College i London med 2 ukers utvekslingsopphold i form av observasjons praksis.


Jobbmuligheter

Det er gode arbeidsmuligheter for tannleger. Du kan jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten, i privat praksis eller kombinere disse. Det er også mulig å jobbe i departementer eller organisasjoner som utreder eller rådgiver. I tillegg kan du jobbe med forskning eller undervisning. Du har også mulighet til å jobbe innen EU-området etter søknad til det aktuelle landets helsemyndigheter.

Les mer om hva en tannlege kan jobbe med i UiTs egen yrkeskatalog.

Videre studier

Etter en master i odontologi og minimum to års praksis, kan du spesialisere deg. UiT tilbyr flere spesialistutdanninger:

* Med forbehold om godkjenning av studieplan planlegges det oppstart av spesialistutdanning i oral kirurgi/oral medisin fra høsten 2021.

Ønsker du en karriere innen forskning, kan du søke opptak til et doktorgradsprogram. UiT har blant annet et doktorgradsprogram i helsevitenskap.