vår 2024
ODO-2009 Biomedisin 2 - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbehold studenter med studierett på Integrert master i odontologi, og kan ikke tas som enkeltemne

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-1004 Master i odontologi 1. studieår

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ODO-2004 Biomedisin II 10 stp
ODO-2006 Biomedisin 2 10 stp

Innhold

Emnet består av følgende to delemner, og et langsgående emne (ODO PROFKOM):

Delemne 1: Sykdomslære i nervesystemet, hjertet, kar, lunger og nyrer

I dette delemnet blir studentene introdusert til sykdommer som rammer nervesystemet, lungene, luftveiene, hjerte, blodåresystemet, nyrene og urinveiene, og aspekter ved disse sykdommene som er relevante å vite om eller ta hensyn til for en tannlege.

Studentene lærer også om sentrale kliniske problemstillinger og legemidler knyttet til behandling av slike sykdommer.

Delemne 2: Gastroenterologi, endokrinologi, ernæring og skjelett

Delemnet omhandler mage-tarm kanalen (gastrointestinal/GI-trakten), lever, galleveier og bukspyttkjertel (pankreas), og de endokrine organer, deres makro- og mikroskopiske oppbygging og deres hovedfunksjoner. Det gis en oversikt over regulering av fordøyelsen og metabolismen, og det undervises i farmakologi og immunologi tilknyttet disse organene. Delemnet omtaler videre sykdommer relatert til fordøyelseskanalen og de vanligste og viktigste endokrine sykdommer og behandling av disse. Det gis også en innføring i ernæring og ernæringsfysiologi. I siste del blir studentene introdusert til grunnleggende kunnskap om vevene i skjelettet, inkludert ledd, samt noen av de vanlige sykdommene som rammer disse strukturene. Både biokjemi, anatomi/fysiologi, patologi og farmakologi vil stå sentralt iundervisningen. I tillegg vil det bli gitt klinisk undervisning om vanlige sykdommer som rammer skjelettet og behandling av disse.

Det vil bli understreket aspekter ved de nevnte sykdommene i delemnet som er særlig relevante å vite om eller ta hensyn til for en tannlege.


Anbefalte forkunnskaper

ODO-2008 Biomedisin 1 og viten

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten kunne:

Delemne 1: Sykdomslære i nervesystemet, hjertet, kar, lunger og nyrer

Kunnskap

 • redegjøre for sykdomsmekanismer, kliniske symptomer/funn og behandling av de vanligste sykdommene i nervesystemet, lungene og luftveiene, hjertet og blodåresystemet og nyrene og urinveiene.
 • beskrive de viktigste indikasjoner for legemidlene som gjennomgås og beskrive deres virkningsmekanismer, viktigste virkninger og bivirkninger, viktige farmakokinetiske egenskaper samt viktige kontraindikasjoner og interaksjoner.

Delemne 2: Gastroenterologi, endokrinologi, ernæring og skjelett

Kunnskap

 • beskrive den makroskopiske og mikroskopiske oppbygningen av organer i GI-trakten og sentrale endokrine organer.
 • redegjøre for biokjemiske og fysiologiske aspekter relatert til GI-trakten og endokrine organer.
 • beskrive immunologiske aspekter relatert til munnhule.
 • redegjøre for anbefalt kosthold og sentrale prinsipper i klinisk ernæring, belyst ved ernæringsforstyrrelser som følge av alder og sykdommer i fordøyelseskanalen og ernæringens betydning for kariesutvikling og generell helse.
 • beskrive oppbygning av beinvev og bindevev, beindannelse og bruddtilheling.
 • redegjøre for sykdomsmekanismer, kliniske symptomer/funn og behandling av de vanligste sykdommene i GI-trakten, endokrine organer og skjelettet.
 • beskrive de viktigste indikasjoner for legemidlene som gjennomgås og beskrive deres virkningsmekanismer, viktigste virkninger og bivirkninger, viktige farmakokinetiske egenskaper , samt viktige kontraindikasjoner og interaksjoner.

Ferdigheter

 • vurdere sentrale sykdommer i fordøyelseskanalen, inklusive refluksrelaterte tilstander.
 • vurdere sentrale prinsipper for et normalt kosthold og ernæringens betydning for kariesutvikling.

Generell kompetanse

 • anvende kunnskap om sykdomsutvikling og behandling av vanlige sykdommer dekket i emnet til å forstå relevansen for deres arbeid som tannlege for pasienter med disse sykdommene.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig skandinavisk, men det gis adgang til å undervise på engelsk. Eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, seminarer, og klinisk demonstrasjon.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 07.03.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: ODO-2009
 • Tidligere år og semester for dette emnet