Studier ved UiT


15 studieprogrammer:

Biomedicine - master, 2 years

Farmasi - master, 2 år

Idrettsvitenskap - master, 2 år

Jordmorfag - master, 2 år

Odontologi - master, 5 år

Psykologi - master, 2 år

Public Health - master, 2 years

Velferdsendring - erfaringsbasert master, 4 år