Studier ved UiT


6 studieprogrammer:

Computer Science - Master, 2 years

Engineering Design - Master, 2 years

Integrert bygningsteknologi - sivilingeniør, 2 år

Skip to main content