Kan du endre verden ved å ta utdanning?

Studier ved UiT


6 studieprogrammer:

Computer Science - Master, 2 years

Engineering Design - master, 2 years

Integrert bygningsteknologi - sivilingeniør, 2 år

Skip to main content