Konsulent

Konsulenter er eksperter innenfor et fagfelt og tilbyr sine tjenester til bedrifter.

Konsulent er en svært bred stillingsbetegnelse, og yrkesbetegnelsen er ikke beskyttet.

 Det finnes to hovedtyper konsulenter:

  • ansatte i konsulentfirmaer eller selvstendig næringsdrivende som tilbyr sine tjenester til bedrifter, og leies inn for å bidra på et spesielt felt gjerne i en begrenset tidsperiode
  • konsulent i offentlig sektor 

Som konsulent bruker du din erfaring, kunnskap og kompetanse til å hjelpe andre. Konsulenttjenester kan tilbys innenfor de aller fleste yrkesgrupper.

Det finnes en rekke fagspesifikke konsulentyrker, deriblant IT-konsulent, saksbehandler, økonomikonsulent og markedsføringskonsulent. Se yrkesbeskrivelsen for de fagspesifikke konsulentyrkene for mer informasjon om arbeidsoppgaver, utdanning og lønn. 

Du kan også jobbe som lønns- og personalkonsulent, innen rekruttering, innen opplæring eller med rådgivning i spørsmål om regel- og avtaleverk. 

Som konsulent er det viktig at du har høy kompetanse og er oppdatert innenfor ditt fagfelt.

Hvor kan jeg jobbe?

Konsulenter finnes innenfor flere bransjer – både i det offentlige og i det private. En del konsulenter arbeider i byråer, og leies eller ansettes av en arbeidsgiver for å tilby sine tjenester eller delta i et prosjekt.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Applied Computer Science - Master (Narvik) Computer Science - master (Tromsø) Computer Science - master (Bodø) Elkraftteknikk, ingeniør - bachelor (Narvik) Elkraftteknikk, ingeniør - bachelor (3-semester) (Narvik) Elkraftteknikk, ingeniør - bachelor (y-vei) (Narvik) Fornybar energi, sivilingeniør - master (Tromsø) Geosciences - master (Tromsø) Human Rights Policy and Practice - master (London / Bilbao / Gøteborg / Tromsø) Kunsthistorie - bachelor (Tromsø) Kunsthistorie - master (Tromsø) Luftfartsvitenskap - master (Tromsø) Mathematical Sciences - master (Tromsø) Medie- og dokumentasjonsvitenskap - bachelor (Tromsø) Nordisk språk og litteratur - bachelor (Tromsø) Nordisk språk og litteratur - master (Tromsø) Nordsamisk på morsmålsnivå - bachelor (Tromsø) Peace and Conflict Transformation - master (Tromsø) Pedagogikk - bachelor (Tromsø) Pedagogikk - master (Tromsø) Physics - master (Tromsø) Reiselivsledelse - erfaringsbasert master (Alta / Tromsø) Religionsvitenskap - bachelor (Tromsø) Religionsvitenskap - master (Tromsø) Rettsvitenskap - master (Tromsø) Russisk - bachelor (Tromsø) Russlandsstudier - master (Tromsø) Samfunnssikkerhet - master (Tromsø) Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor (Tromsø) Technology and Safety in the High North - master (Tromsø) Økonomi og administrasjon, siviløkonom (deltid, samlings- og nettbasert) - master (Harstad / Alta)