Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler ofte nyheter eller aktuelle begivenheter.

Som journalist samler du inn opplysninger som du analyserer og vurderer, før du formidler disse gjennom medier som aviser, radio, fjernsyn, internett, magasiner eller tidsskrifter. 

Ofte er du ansatt i en redaksjon og jobber med et bestemt område, for eksempel nyheter, sport, kultur, underholdning eller utenriks. I små redaksjoner jobber journalister ofte innenfor flere ulike områder. Noen journalister spesialiserer seg også innenfor ulike medier, for eksempel som videojournalist.

Vanlige arbeidsoppgaver for en journalist:

  • samle inn informasjon gjennom observasjoner, intervjuer, videoer og bilder
  • bearbeide informasjonen, for eksempel gjennom å skrive en artikkel
  • presentere informasjonen for lesere, lyttere og seere i form av artikler, reportasjer eller notiser
  • kildepleie og kildekontakt
  • forberede intervjuer eller debatter
  • finne bakgrunnsinformasjon (research)

Journalist er ikke en beskyttet tittel, og hvem som helst kan kalle seg journalist. Journalistrollen utøves innenfor etiske og juridiske regler, som blant annet er nedfelt i Vær varsom-plakaten. Det er viktig å se en sak fra flere sider, stille kritiske spørsmål og beskytte sine kilder.

Journalisten har sin lojalitet hos publikum, og skal basere sine saker på frie vurderinger. Det betyr at en journalist ikke skal la seg presse til å formidle informasjon i tråd med andres interesser. Journalister skal være samfunnets øyne og kontroll overfor regjering, Stortinget og domstolene, og derfor kaller vi ofte journalister for samfunnets vaktbikkje.

Yrket må ikke forveksles med kommunikasjonsrådgiver, som jobber med å formidle bestemte budskap på vegne av en oppdragsgiver.

Hvor kan jeg jobbe?

Som journalist kan du jobbe i mediebedrifter som avisredaksjoner, magasiner, ukeblader, radiostasjoner, TV-stasjoner eller nettredaksjoner. En del personer med bakgrunn fra journalistikk går senere over til å jobbe i offentlige og private informasjons- og kommunikasjonsavdelinger.

Journalisten kan blant annet arbeide som researcher, reporter, programleder eller produsent. En del jobber som avis- eller webredaktører i etermedier eller trykt presse.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.