Opptaksprøven til master i hørelære med didaktikk og praksis består av 2 deler:

Del 1:
Skriftlig fremstilling på ca. 800 – 1000 ord som beskriver motivasjon for studiet og tanker om tema for masteroppgaven.
Del 2:
Praktisk prøve der søker med utgangspunkt i oppgitt emne, skal undervise en gruppe elever i faget hørelære. Etterfølgende intervju. Oppgitt emne sendes 1 uke før prøven.

Del 2 av opptaksprøven avholdes på Musikkonservatoriet.
Mer om master i hørelære


Bilde av en hærelæresituasjon, med tre personer rundt pianoet
Les artikkelen Lytting på mesternivå (fra Musikk-kultur) Foto: Marte BjerkeKontakt
Hilde Blix.jpg

Hilde Synnøve Blix


Professor i hørelære og musikkdidaktikk
Telefon: +4777660532 hilde.blix@uit.no

Tollefsen, Maria Medby


Hørelære
Telefon: +4777660535 maria.m.tollefsen@uit.no

Bli student ved UiT!