Fagplantabell: Lektor i realfag trinn 8-13 - master (Matematikk/Fysikk)

Fagplan for lektor i realfag trinn 8-13, master gjeldende fra høsten 2024

Undervisningsemner matematikk og fysikk

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst) PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering

MAT-1001 Kalkulus 1

PFF-1015 Praksis år 1 (10 dager)

2. semester (vår) FYS-2500 Fysikk for ingeniører

MAT-1004 Lineær algebra

MAT-1002 Kalkulus 2
3. semester (høst) FYS-1001 Mekanikk FIL-0700 Examen philosophicum

MAT-1003 Kalkulus 3

4. semester (vår)

FYS-1002 Elektromagnetisme

FYS-1003 Grunnkurs i eksperimentell fysikk

STA-1001 Statistikk og sannsynlighet
PFF-1016 Praksis år 2 (10 dager)
5. semester (høst)

MAT-2001 Prosjektoppgave i matematikk

PFF-2020 Ledelse av læringsprosesser

PFF-2022 Naturfagdidaktikk 1A (5 stp)

og

PFF-2026 Matematikkdidaktikk (5 stp)

PFF-2001 Praksis år 3 (35 dager)
6. semester (vår)

FYS-2000 Kvantemekanikk

MAT-2xxx

MAT-2xxx

7. semester (høst)

FYS-2001 Statistisk fysikk og termodynamikk

MAT/STA-2xxx/3xxx

MAT/STA-2xxx/3xxx

eller

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

8. semester (vår) PFF-3020 Kultur, mangfold og endringskompetanse i skolen PFF-3022 Naturfagdidaktikk 2A PFF-3026 Matematikkdidaktikk A
PFF-3001 Praksis år 4 (40 dager)
9. semester (høst)

MAT/STA/FYS-2xxx eller 3xxx emne

eller

Metodeemne 2xxx/3xxx

PFF-3101 Matematikkdidaktikk - teori og metode

eller

MAT/STA/FYS-3xxx

MAT-3907 Mastergradsoppgave i matematikk ved lektorutdanninga

PFF-3002 Praksis år 5 (5 dager)

10. semester (vår) MAT-3907 Mastergradsoppgave i matematikk ved lektorutdanninga
Ansvarlig for siden: Tor Olav Berg
opprettet: 08.03.2024