Fagplantabell: Lektor i realfag trinn 8-13 - master (Kjemi/Matematikk)

Fagplan for lektor i realfag trinn 8-13, master gjeldende fra høsten 2024

Undervisningsemner kjemi og matematikk

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst) PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

MAT-1001 Kalkulus 1

PFF-1015 Praksis år 1 (10 dager)

2. semester (vår) KJE-1002 Organisk kjemi

STA-1001 Statistikk og sannsynlighet

MAT-1002 Kalkulus 2
3. semester (høst) KJE-1004 Innføring i uorganisk kjemi og nanomaterialkjemi KJE-1003 Praktisk organisk kjemi

INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering

4. semester (vår)

KJE-1005 Grunnleggende fysikalsk kjemi: kvantekjemi, termodynamikk og kinetikk

FIL-0700 Examen philosophicum

MAT-1004 Lineær algebra
PFF-1016 Praksis år 2 (10 dager)
5. semester (høst)

KJE-2010 Prosjektoppgave i kjemi

PFF-2020 Ledelse av læringsprosesser

PFF-2022 Naturfagdidaktikk 1A (5 stp)

og

PFF-2026 Matematikkdidaktikk (5 stp)

PFF-2001 Praksis år 3 (35 dager)
6. semester (vår)

KJE-2001 Molecular physical chemistry and foundations of spectroscopy

KJE-2003 Introduction to analytical chemistry

MAT-2xxx

7. semester (høst)

KJE-2002 Biological chemistry

FYS-0001 Brukerkurs i fysikk

MAT-1005 Diskret matematikk

8. semester (vår) PFF-3020 Kultur, mangfold og endringskompetanse i skolen PFF-3022 Naturfagdidaktikk 2A PFF-3026 Matematikkdidaktikk A
PFF-3001 Praksis år 4 (40 dager)
9. semester (høst)

KJE/MAT/STA-2xxx eller 3xxx emne

eller

Metodeemne 2xxx/3xxx

PFF-3102 Naturfagdidaktikk som forskningsfelt

eller

KJE/MAT/STA-3xxx

KJE-3907 Mastergradsoppgave i kjemi ved lektorutdanninga

PFF-3002 Praksis år 5 (5 dager)

10. semester (vår) KJE-3907 Mastergradsoppgave i kjemi ved lektorutdanninga
Ansvarlig for siden: Tor Olav Berg
opprettet: 08.03.2024