Fagplantabell: Lektor i realfag trinn 8-13 - master (Biologi/Kjemi)

Fagplan for lektor i realfag trinn 8-13, master gjeldende fra høsten 2024

 

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst) PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

BIO-1105 Introduksjon til biologi

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og biologisk kjemi

PFF-1015 Praksis år 1 (10 dager)

2. semester (vår) BIO-1601 Innføring i mikrobiologi (5 stp)

MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi (15 stp)

KJE-1002 Organisk kjemi
3. semester (høst)

MAT-0001 Brukerkurs i matematikk

eller

MAT-1001 Kalkulus 1

BIO-1007 Kvantitative metoder

og

BIO-1008 Evolusjon

KJE-1004 Innføring i uorganisk kjemi og nanomaterialkjemi

4. semester (vår) BIO-1104 Zoologi

FIL-0700 Examen philosophicum

KJE-1005 Grunnleggende fysikalsk kjemi: Kvantekjemi, termodynamikk og kinetikk
PFF-1016 Praksis år 2 (10 dager)
5. semester (høst)

BIO-2200 Bacheloroppgave i biologi

PFF-2020 Ledelse av læringsprosesser

PFF-2022 Naturfagdidaktikk 1A (5 stp)

og

PFF-2023 Naturfagdidaktikk 1B (5 stp)

PFF-2001 Praksis år 3 (35 dager)
6. semester (vår)

BIO-2002 Dyrefysiologi

BIO-2018 Genetikk, molekylærbiologi og bioinformatikk

KJE-2003 Introduction to analytical chemistry

7. semester (høst)

BIO-2027 Økologi for lærere (5 stp)

og

BIO-2037 Økologiprosjekt (5 stp)

BIO-2016 Plantefysiologi KJE-1003 Praktisk organisk kjemi
8. semester (vår) PFF-3020 Kultur, mangfold og endringskompetanse i skolen PFF-3022 Naturfagdidaktikk 2A PFF-3023 Naturfagdidaktikk 2B
PFF-3001 Praksis år 4 (40 dager)
9. semester (høst)

BIO/KJE-2xxx eller 3xxx emne

eller

Metodeemne 2xxx/3xxx

PFF-3102 Naturfagdidaktikk som forskningsfelt

eller

BIO/KJE-3xxx

BIO-3907 Mastergradsoppgave i biologi ved lektorutdanninga 

PFF-3002 Praksis år 5 (5 dager)

10. semester (vår) BIO-3907 Mastergradsoppgave i biologi ved lektorutdanninga
Ansvarlig for siden: Tor Olav Berg
opprettet: 08.03.2024