Samisk som 1. språk som fagvalg ved grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn i Tromsø

Samisk tilbys som fag 4 på 3. studieår, og som om andre emner i lærerutdanningen inkluderer det faglige tema og fagdidaktikk. Fag 4 er på 30 studiepoeng, noe som gir undervisningskompetanse for å undervise i samisk på grunnskolens 1.-7. trinn.

Ansvarlig for siden: Kristine Bakken
opprettet: 20.02.2024