Fordypningstema religionsvitenskap på 3000-nivå

På disse emnene får studentene mulighet til å velge en rekke ulike tema for fordypning basert på tilgjengelige veilederressurser:

Nedenfor finner dere en liste over aktuelle tema som tilbys av de respektive faglærerne:

Michael Heneise
michael.t.heneise@uit.no

Tema for veiledning:

 • Hinduisme og kristendom
 • Urfolksreligion/kunnskapssystemer
 • Religionsantropologi
 • Religion og drømmer
 • Religion og politikk
 • Religion og musikk
 • Religion og natur/miljøhumaniora

Geografisk fokus: Sør-Asia, Sørøst-Asia, Latin-Amerika og Karibia

Metodiske tilnærminger: etnografiske studier, historiske studier

Siv Ellen Kraft
siv.ellen.kraft@uit.no

Tema for veiledning:

 • Samisk samtidsreligion
 • Urfolksreligion
 • Nyreligiøsitet
 • Religion og media
 • Religion og natur/miljøaktivisme
 • Religion og kjønn

Geografisk fokus: Norge og Sápmi

Metodiske tilnærminger: etnografiske studier, historiske studier, dokumentanalyse, mediastudier. 

Istvan Czachesz
istvan.czachesz@uit.no

Tema for veiledning (gjelder bachelor- og masteroppgave i teologi):

 • Bibelvitenskap
 • Religion i antikken
 • Kognitiv religionsvitenskap
 • Vitenskap og religion

Metodiske tilnærminger: filologiske metoder, historiske metoder, tekstfortolkning, kognitiv vitenskap, digital humaniora

Espen Dahl
espen.dahl@uit.no

Tema for veiledning (gjelder bachelor- og masteroppgave i teologi):

 • Religionsfilosofi
 • Systematisk teologi: dogmatikk og etikk
 • Inkarnasjon og kropp
 • Lidelse og det ondes problem
 • Det hellige
 • Estetisk og liturgisk erfaring
 • Mystikk

Metodiske tilnærminger: Fenomenologi, hermeneutikk, språkfilosofi

 

Ansvarlig for siden: Inga Bårdsen Tøllefsen
Sist oppdatert: 29.11.2023