Personkort bilde

Hovden, Astrid

Førsteamanuensis i religionsvitenskap Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Pågåande forsking:
Eg forskar på klimatilpassing i Himalaya, som del av NFR-prosjektet Himalayan Connections: Melting Glaciers, Sacred Landscapes and Mobile Technologies in a Changing Climate (HimalConnect). Prosjektet undersøker kunnskap om miljøforvaltning og handlingsstrategiar i møte med naturkatastrofar og klimaendringar i buddhistiske samfunn i Himalaya.

Limi i Nepal og Punakha i Bhutan har dei siste åra blitt utsatt for klimarelaterte katastrofar som flaum frå smeltande isbrear (eng. GLOF) og jordskred, samtidig som samfunna også får ny infrastruktur, telefonforbindelse og nye former for styresett. Prosjektgruppa skal produsere samanliknande analyser av tilpassing til klimaendringar i Himalaya, samt bidra til å utvikle metodologi for korleis kunnskap om lokal miljøforvaltning kan oppskalerast og nyttiggjerast av beslutningstakarar på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Andre forskingsinteresser:

Våren 2020 underviser eg på føgjande emne:

REL-1050 Teori og metode I
REL-2005 Religionsvitenskapens faghistorie
REL-2050 Teori og metode II

 • Kropacek, J.; Neckel, N.; Tyrna, B.; Holzer, N.; Hovden, Astrid; Gourmelen, Noel; Schneider, Christoph; Buchroithner, Manfred; Hochschild, Volker. Repeated glacial lake outburst flood threatening the oldest Buddhist monastery in north-western Nepal. Natural hazards and earth system sciences 2015; Volum 15 (10). ISSN 1561-8633.s 2425 - 2437.s doi: 10.5194/nhess-15-2425-2015.

 • Diemberger, Hildegard G.M.; Hovden, Astrid; Yeh, Emily T.. The honour of the snow-mountains is the snow: Tibetan livelihoods in a changing climate. Cambridge University Press 2015 ISBN 9781107065840.s 249 - 271.s doi: 10.1017/cbo9781107588653.014.

 • Hovden, Astrid. Who were the sponsors? Reflections on recruitment and ritual economy in three Himalayan village monasteries. 2013 ISBN 978-9937623100.

 • Hovden, Astrid. Ritualised memories: Maintenance of the Saga Dawa festival tradition in contemporary Lhasa. International Institute for Tibetan and Buddhist Studies GmbH 2011 ISBN 9783038091110.s 327 - 352.

 • Hovden, Astrid. Continuity and changes in environmental decision-making in a Himalayan border community. BASAS Annual Conference 2019-04-03 - 2019-04-05 2019.

 • Hovden, Astrid. Hva betyr religion for klimaet i Himalaya?. Åpen dag 2019-03-07 - 2019-03-07 2019.

 • Hovden, Astrid. Can Buddhism contribute to climate change adaptation in Nepal?. Årsmøte i Norge-Nepalforeningen 2019-03-27 - 2019-03-27 2019.

 • Havnevik, Hanna; Hovden, Astrid. Himalayan connections: melting glaciers, sacred landscapes and mobile technologies in a changing climate. Norglobal 2 oppstartseminar; parallell session 2018-01-23 - 2018.

 • Hovden, Astrid. Digital tools and outputs. Methodological workshop, HimalConnect 2018-08-13 - 2018-08-14 2018.

 • Hovden, Astrid. Fieldwork case study I: Limi, Nepal. Methodological workshop, HimalConnect 2018-08-13 - 2018-08-14 2018.

 • Hovden, Astrid. Melting glaciers, religious authorities and new connectivities in Himalayan communities. East Asian Lunch Seminar 2017-05-11 - 2017-05-11 2017.

 • Hovden, Astrid. Between village and monastery: a historical ethnography of a Tibetan Buddhist community in north-western Nepal. PhD thesis resumé.. Études Mongoles & Sibériennes, Centrasiatiques & Tibétaines 2017; Volum 48. ISSN 0766-5075.

 • Hovden, Astrid. Between village and monastery. A historical ethnography of a Tibetan Buddhist community in north-western Nepal. 2016.

 • Hovden, Astrid. Stolte buddhister. 2016.

 • Hovden, Astrid. Monastic Recruitment, Household Organisation, and New Networks of Patronage in a Himalayan Frontier Community. ISA International Guest Lecture 2016-11-10 - 2016.

 • Hovden, Astrid. Patronage, Monastic Recruitment and Household Organisation in a Himalayan Community. International Seminar on Buddhism and Trans-Himalayan Studies 2016-10-07 - 2016-10-10 2016.

 • Hovden, Astrid. Five Hundred Years of Flood Management – Environmental Adaption Strategies in a Community in the Nepal Himalayas. MIASU-seminar 2014-01-21 - 2014.

 • Buchroithner, Manfred; Kropacek, J.; Trültzsch, J.; Himpel, T.; Hovden, Astrid; Holzer, N.; Piezconka, T.; Rosenau, R.; Schöley, S.; Schröter, B.. Kailash/Gurla Mandhata trekking map 11 (Tibet/Nepal 1:100.000). Institute for Cartography of the Dresden University of Technology, first edition.. 2014.

 • Hovden, Astrid. Who were the sponsors? Reflections on recruitment and ritual economy in three Himalayan village monasteries. Recapturing the Tibetans who escaped the historian’s net 2013-05-27 - 2013-05-28 2013.

 • Hovden, Astrid. Still paying bod khral and mon khral: Taxes and community obligations in a Himalayan village. When the Taxman Cometh: Tax, Corvée and Community Obligations in Tibetan Societies 2013-12-06 - 2013-12-07 2013.

 • Hovden, Astrid. Seminar on Academic Writing and Study Techniques. Nettverksseminar 2013-03-06 - 2013-03-08 2013.

 • Hovden, Astrid. Paying the monk tax: Reflections on recruitment and ritual economy in Himalayan village monasteries. Oslo Buddhist Studies Forum 2013-04-23 - 2013.

 • Hovden, Astrid. Rinchen Sangpo og den andre spreiinga av buddhismen i Tibet – sett frå Limi, Nepal. Tibetansk religion og kultur 2013-09-20 - 2013.

 • Hovden, Astrid. Coping with floods: changing environmental adaptation strategies in a community in the Nepal Himalayas. The Thirteenth Seminar of The International Association for Tibetan Studies (IATS) 2013-07-21 - 2013-07-27 2013.

 • Ohrvik, Ane; Hovden, Astrid. Erfaringer med å søke og gjennomføre phd-prosjekter. Phd søkeseminar 2012-08-17 - 2012-08-17 2012.

 • Hovden, Astrid. Rinchenling gompa in Halji - the oldest monastery in the Nepal Himalayas?. 2012.

 • Hovden, Astrid. Ethical considerations in ethnographic fieldwork – experiences from Nepal. PhD seminar in research ethics 2012-12-04 - 2012.

 • Hovden, Astrid. Rituals of Rinchenling - preliminary results from fieldwork in Limi, northwestern Nepal. Research Seminar in Tibetan and Himalayan Studies 2011-09-29 - 2011.

 • Hovden, Astrid. Himalayan village caught between culture and nature. 2011.

 • Hovden, Astrid. floodinhumla. (https://floodinhumla.wordpress.com/) 2011.

 • Hovden, Astrid. If this is what a small glacial lake flood can do, imagine a big one. Nepali Times 2011 (564). ISSN 1814-2613.

 • Hovden, Astrid. Tibetanske festival- og pilegrimstradisjonar: Feiring av Saga Dawa og Drugpa Tseshi festivalane i dagens Lhasa. Tibetansk religion og kultur 2010-04-15 - 2010.

 • Hovden, Astrid. Seminar in academic writing. Nettverksseminar 2009-09-11 - 2009-09-13 2009.

 • Hovden, Astrid. Omgrepet "stad" som analytisk kategori i religionsvitskapen. Fagkritisk dag, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap, UiB 2009-03-05 - 2009.

 • Hovden, Astrid. Vidareføring av tibetanske pilegrimstradisjonar i dagens Lhasa. Foredrag 2007-04-25 - 2007.

 • Hovden, Astrid. Celebrating festivals, negotiating memories: A study of the Drugpa Tseshi tradition in Lhasa. Den nordiske Tibetkonferansen i Stockholm 2007-05-05 - 2007-05-06 2007.

 • Hovden, Astrid. Ritualised memories: Maintenance of the Saga Dawa festival tradition in contemporary Lhasa. The Eleventh Seminar of The International Association for Tibetan Studies (IATS) 2006-08-27 - 2006-09-02 2006.

 • Hovden, Astrid. Ritual, place and memory: maintenance of religious festival traditions in contemporary Lhasa. 2006.

 • Hovden, Astrid. Continuity and changes in environmental decision-making in a Himalayan border community. BASAS Annual Conference 2019-04-03 - 2019-04-05 2019.

 • Hovden, Astrid. Hva betyr religion for klimaet i Himalaya?. Åpen dag 2019-03-07 - 2019-03-07 2019.

 • Hovden, Astrid. Can Buddhism contribute to climate change adaptation in Nepal?. Årsmøte i Norge-Nepalforeningen 2019-03-27 - 2019-03-27 2019.

 • Havnevik, Hanna; Hovden, Astrid. Himalayan connections: melting glaciers, sacred landscapes and mobile technologies in a changing climate. Norglobal 2 oppstartseminar; parallell session 2018-01-23 - 2018.

 • Hovden, Astrid. Digital tools and outputs. Methodological workshop, HimalConnect 2018-08-13 - 2018-08-14 2018.

 • Hovden, Astrid. Fieldwork case study I: Limi, Nepal. Methodological workshop, HimalConnect 2018-08-13 - 2018-08-14 2018.

 • Hovden, Astrid. Melting glaciers, religious authorities and new connectivities in Himalayan communities. East Asian Lunch Seminar 2017-05-11 - 2017-05-11 2017.

 • Hovden, Astrid. Between village and monastery: a historical ethnography of a Tibetan Buddhist community in north-western Nepal. PhD thesis resumé.. Études Mongoles & Sibériennes, Centrasiatiques & Tibétaines 2017; Volum 48. ISSN 0766-5075.

 • Hovden, Astrid. Between village and monastery. A historical ethnography of a Tibetan Buddhist community in north-western Nepal. 2016.

 • Hovden, Astrid. Stolte buddhister. 2016.

 • Hovden, Astrid. Monastic Recruitment, Household Organisation, and New Networks of Patronage in a Himalayan Frontier Community. ISA International Guest Lecture 2016-11-10 - 2016.

 • Hovden, Astrid. Patronage, Monastic Recruitment and Household Organisation in a Himalayan Community. International Seminar on Buddhism and Trans-Himalayan Studies 2016-10-07 - 2016-10-10 2016.

 • Hovden, Astrid. Five Hundred Years of Flood Management – Environmental Adaption Strategies in a Community in the Nepal Himalayas. MIASU-seminar 2014-01-21 - 2014.

 • Buchroithner, Manfred; Kropacek, J.; Trültzsch, J.; Himpel, T.; Hovden, Astrid; Holzer, N.; Piezconka, T.; Rosenau, R.; Schöley, S.; Schröter, B.. Kailash/Gurla Mandhata trekking map 11 (Tibet/Nepal 1:100.000). Institute for Cartography of the Dresden University of Technology, first edition.. 2014.

 • Hovden, Astrid. Who were the sponsors? Reflections on recruitment and ritual economy in three Himalayan village monasteries. Recapturing the Tibetans who escaped the historian’s net 2013-05-27 - 2013-05-28 2013.

 • Hovden, Astrid. Still paying bod khral and mon khral: Taxes and community obligations in a Himalayan village. When the Taxman Cometh: Tax, Corvée and Community Obligations in Tibetan Societies 2013-12-06 - 2013-12-07 2013.

 • Hovden, Astrid. Seminar on Academic Writing and Study Techniques. Nettverksseminar 2013-03-06 - 2013-03-08 2013.

 • Hovden, Astrid. Paying the monk tax: Reflections on recruitment and ritual economy in Himalayan village monasteries. Oslo Buddhist Studies Forum 2013-04-23 - 2013.

 • Hovden, Astrid. Rinchen Sangpo og den andre spreiinga av buddhismen i Tibet – sett frå Limi, Nepal. Tibetansk religion og kultur 2013-09-20 - 2013.

 • Hovden, Astrid. Coping with floods: changing environmental adaptation strategies in a community in the Nepal Himalayas. The Thirteenth Seminar of The International Association for Tibetan Studies (IATS) 2013-07-21 - 2013-07-27 2013.

 • Ohrvik, Ane; Hovden, Astrid. Erfaringer med å søke og gjennomføre phd-prosjekter. Phd søkeseminar 2012-08-17 - 2012-08-17 2012.

 • Hovden, Astrid. Rinchenling gompa in Halji - the oldest monastery in the Nepal Himalayas?. 2012.

 • Hovden, Astrid. Ethical considerations in ethnographic fieldwork – experiences from Nepal. PhD seminar in research ethics 2012-12-04 - 2012.

 • Hovden, Astrid. Rituals of Rinchenling - preliminary results from fieldwork in Limi, northwestern Nepal. Research Seminar in Tibetan and Himalayan Studies 2011-09-29 - 2011.

 • Hovden, Astrid. Himalayan village caught between culture and nature. 2011.

 • Hovden, Astrid. floodinhumla. (https://floodinhumla.wordpress.com/) 2011.

 • Hovden, Astrid. If this is what a small glacial lake flood can do, imagine a big one. Nepali Times 2011 (564). ISSN 1814-2613.

 • Hovden, Astrid. Tibetanske festival- og pilegrimstradisjonar: Feiring av Saga Dawa og Drugpa Tseshi festivalane i dagens Lhasa. Tibetansk religion og kultur 2010-04-15 - 2010.

 • Hovden, Astrid. Seminar in academic writing. Nettverksseminar 2009-09-11 - 2009-09-13 2009.

 • Hovden, Astrid. Omgrepet "stad" som analytisk kategori i religionsvitskapen. Fagkritisk dag, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap, UiB 2009-03-05 - 2009.

 • Hovden, Astrid. Vidareføring av tibetanske pilegrimstradisjonar i dagens Lhasa. Foredrag 2007-04-25 - 2007.

 • Hovden, Astrid. Celebrating festivals, negotiating memories: A study of the Drugpa Tseshi tradition in Lhasa. Den nordiske Tibetkonferansen i Stockholm 2007-05-05 - 2007-05-06 2007.

 • Hovden, Astrid. Ritualised memories: Maintenance of the Saga Dawa festival tradition in contemporary Lhasa. The Eleventh Seminar of The International Association for Tibetan Studies (IATS) 2006-08-27 - 2006-09-02 2006.

 • Hovden, Astrid. Ritual, place and memory: maintenance of religious festival traditions in contemporary Lhasa. 2006.

 • [Loading...]