Informasjon til nye studenter på Automasjon, ingeniør

     

Kjære nye automasjonsstudenter

Velkommen til UiT – Norges Arktiske Universitet og Bachelor Ingeniør Automasjon. Mitt navn er Anne Mai Ersdal, og jeg er studieleder for Automasjonsstudiet. Både jeg og resten av automasjonsteamet gleder oss veldig til å ta imot dere alle ved studiestart i Tromsø i august. På oppmøtedagen vil dere først møte deres medstudenter og oss i automasjonsteamet, etterpå er en det først være en felles samling ute for hele universitetet.

Automasjonsstudiet består både av studenter som kommer inn med generell studiekompetanse (ordinært opptak) og av studenter med relevant fagbrev (y-vei opptak), og samlet er det cirka 15-20 stykker i hver klasse. I tillegg har automasjonsstudentene mye kontakt med de som studerer Bachelor Ingeniør Droneteknologi, da disse to studiene har mange fag sammen. Automasjon deler også linjeforening (LimTEK) med de andre linjene på instituttet.

I løpet av studietiden vil dere ha en del fag med fokus på teori, men også svært mange fag som fokuserer på det praktiske. Her vil dere få testet ut teori i praksis gjennom laboratorieoppgaver og egne studentoppgaver. Første semester venter bl.a. en legorobot på dere, som dere skal bygge og programmere til å kjøre autonomt (av seg selv) rundt en bane. Allerede her vil dere møte på flere viktige deler av utdanningen, som programmering og reguleringsteknikk (det å få noe til å styres automatisk).

Gjennom hele studiet vil dere kunne benytte dere av alle våre lab-fasiliteter, både i forbindelse med skoleprosjekter og andre morsomme prosjekter du sysler med på fritiden. Her har dere fri tilgang til blant annet 3D-printere, loddebolter, oscilloskop, breadboard, elektroniske komponenter, etc.

For mer info om studiet, se uit.no/studieprogram/automat. Dere finner også mye info om studentlivet i Tromsø på Instagram-profilen og YouTube-kanalen UiTstudent. Her ligger blant annet en hverdagsvlog fra en av våre tidligere studenter!

Sees i august! Vi gleder oss til å møte dere alle.

Mvh,

Anne Mai og resten av automasjonsteamet

Ansvarlig for siden: Inger Hunstad Karlsen
Sist oppdatert: 23.05.2023

Automasjon, Tromsø