Informasjon til nye studenter 2021 på Automasjon, ingeniør

     

Kjære nye automasjonsstudenter

Velkommen til UiT – Norges Arktiske Universitet og Bachelor Ingeniør Automasjon. Mitt navn er Anne Mai Ersdal, og jeg er studieleder for Automasjonsstudiet. Både jeg og resten av automasjonsteamet gleder oss veldig til å ta imot dere alle ved studiestart i Tromsø i august. På oppmøtedagen vil det først være en felles samling for hele universitetet, før dere sammen med deres medstudenter på studiet skal møte oss i automasjonsteamet. 

Automasjonsstudiet består både av studenter som kommer inn med generell studiekompetanse (ordinært opptak) og av studenter med relevant fagbrev (y-vei opptak), og samlet er det cirka 15-20 stykker i hver klasse. I tillegg har automasjonsstudentene mye kontakt med de som studerer Bachelor Ingeniør Droneteknologi. Disse to studiene har mange fag sammen, og de deler også linjeforening. Se mer info om linjeforeningen for automasjon og droneteknologi (LAD) under.

I løpet av studietiden vil dere ha en del fag med fokus på teori, men også svært mange fag som fokuserer på det praktiske. Her vil dere få testet ut teori i praksis gjennom laboratorieoppgaver og egne studentoppgaver. Første semester venter bl.a. en legorobot på dere, som dere skal bygge og programmere til å kjøre autonomt (av seg selv) rundt en bane. Allerede her vil dere møte på flere viktige deler av utdanningen, som programmering og reguleringsteknikk (det å få noe til å styres automatisk).

For mer info om studiet, se uit.no/studieprogram/automat. Dere finner også mye info om studentlivet i Tromsø på Instagram-profilen og YouTube-kanalen UiTstudent. Her ligger blant annet en hverdagsvlog fra en av våre tredjeårsstudenter!

Sees i august! Vi gleder oss til å møte dere alle. 

Mvh,

Anne Mai og resten av automasjonsteamet


Linjeforeningen for Automasjon og Droneteknologi (LAD) er en studentorganisasjon med formål om å bidra positiv til at studentene får en minnerik studietid ved UiT.

Hvert semester går vi i LAD hardt ut og lover å arrangere lystbetonte sosiale sammenkomster og bedriftspresentasjon o.l. for økt faglig påfyll. Det siste halvannet året har vist at det ikke er alltid mulig å holde det man lover. Likevel så er vi offensiv å lover at denne gangen skal vi lykkes.Det betyr at det er høyt potensial for å ha det gøy og lærerikt ved UiT samtidig.

Det vi derimot kan tilby med 100% sikkerhet er gratis kaffe til våre medlemmer. Våre medlemmer er så privilegerte at de har tilgang til egen kaffetrakter, og selvfølgelig kaffe som er kjøpt inn av LAD, som kan nytes når de er på campus.


Til tross for at Covid-19 forsøker å by på utfordringer så er vi evige optimister og håper vi får arrangert morsomme og trivelige aktiviteter det kommende semestret. Velkommen!


Mvh,
Styret i LAD

Ansvarlig for siden: Inger Hunstad Karlsen
Sist oppdatert: 10.06.2021

Automasjon, Tromsø