Emnetabell - Prosess og havbruk, Narvik

Emner som ligger under fordypning Prosess og havbruk, studiested Narvik.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
 
Prosessteknologi: fordypning prosess og havbruk (ordinær og tresemester)
Studiested: Narvik
1. semester (høst)
3. termin har TEK-1510 istedet for TEK-1507
TEK-1503 Teknisk tegning/DAK (5 stp)
TEK-1520 Beregnings-orientert programmering (5 stp) 
TEK-1501 Statistikk (5 stp)
2. semester (vår)
(5 stp)
 
3. semester (høst) ELE-2604 Programmering i LabVIEW (5 stp)
 
4. semester (vår)
5. semester (høst)
Valgfrie emner (30 sp.)
TEK-2800 Matematikk 3 og TEK-2801 Fysikk 2 er obligatorisk for å kunne begynne på master-studier
6. semester (vår)

 

Ansvarlig for siden: Espen Johannessen
Sist oppdatert: 06.03.2023

Dette er emneporteføljen som gjelder for ordinære og 3-semester ved fordypning Prosess og havbruk.