Kvalifiseringsordningen

Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning, 2019-2026

UiT har i samarbeid med Nord universitetet startet et prosjekt for å ferdigstille utdanningen til de som har påbegynt, men ikke fullført grunnskole-, allmenn- eller praktisk-estetisk lærerutdanning. De som kvalifiserer har mulighet for å delta på ordningen fram til 2026.

UiT tilbyr to studieprogram for grunnskolelærere.

Ferdigstilling av påbegynt grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn

Ferdigstilling av påbegynt grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn

Studenter ved prosjektet også kan ha rett på stipend. Stipend søkes av skoleeier. Du kan lese mer her.

Merk at det er flere institusjoner i landet som deltar på dette prosjektet. Sjekk trekkspillmenyen nederst for kontaktinformasjon.


For å bli en del av prosjektet må du ha bestått minst 150 studiepoeng fra en 4-årig allmennlærerutdanning(ALU), praktisk-estetisk lærerutdanning(PELU), eller grunnskolelærerutdanning(GLU) ved en norsk utdanningsinstitusjon. Denne utdanningen må ha vært påbegynt før 2017.

Det kreves også at du har medfølgende praksis, som for de fleste utdanningsprogram betyr 75 dager praksis.

Dersom du har 150 studiepoeng fra en annen utdanning vil du dessverre ikke være kvalifisert for dette prosjektet.

 


Prosjektet går til og med 31.12.2026.


Kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur påløper. Du må også selv dekke utgifter til reise og opphold der det er aktuelt.


Det er viktig at du selv vurderer hvor stor studiebelastning du har mulighet til å ta i forhold til din egen livssituasjon. Prosjektet varer ut 2025, og da kan det være fornuftig å balansere studiebelastningen slik at en er sikker på å bli ferdig innenfor denne fristen.

Vi forsøker etter beste evne å finne samlings- eller nettbaserte studier som passer for deg etter behov, men særlig for de som mangler mye fag er det en fordel om du har mulighet for å delta på ordinære studier ved våre studiesteder.

Det er ingen ting i veien for delta på studier ved andre utdanningsinstitusjoner så lenge dette er avklart med oss på forhånd. Vi oppfordrer derfor alle kandidater til selv å være aktive i forhold til å finne emner som kan passe.


Prosjektet forholder seg til ordinære søknadsfrister for opptak. Ordinær søknadsfrist for høyere utdanning er 15. april.

For å søke enkeltemner utenfor prosjektet er fristen 1. juli for høstsemesteret, mens fristen for vårsemesteret er 15. november.

Se her for mer informasjon om søknadsfrister.


Dersom du blir en del av prosjektet vil du bli tatt opp som ordinær student, og dermed kan du kvalifisere for å kunne søke lån og stipend i Lånekassen.

Se Lånekassen for mer informasjon.

Studenter kan også kvalifisere for utdannings- og rekrutteringsstipend. Dette søkes av skoleeier i forveien. Du kan lese mer her.


For mer informasjon eller for å få en vurdering på om du er kvalifisert for prosjektet, ta kontakt med Enika Millicent Grødahl på epost enika.m.grodahl@uit.no eller tlf. 77 66 02 51. Evt. se under for kontaktinformasjon til de andre institusjonene på prosjektet.

Med mindre du er tidligere student ved UiT, trenger vi tilgang til vitnemålet ditt. Du deler dette med oss ved å bruke vitnemalsportalen.no.

I veiledningen vil vi se på hvordan det du allerede har bestått kan innpasses i den 4-årige grunnskolelærerutdanningen (1.-7. trinn eller 5.-10.), samt lage en individuell utdanningsplan ut fra det du har og hva UiT kan tilby.


Høgskulen på Vestlandet

Fullføring av påbegynt lærerutdanning 1-7

Fullføring av påbegynt lærerutdanning 5-10

Samisk høgskole | Sámi allaskuvla

Oahpaheaddjeoahpu gárven

Nord universitet

https://www.nord.no/endeliglarer

Høgskolen i Østfold

Ta kontakt med Åsmund Solli

Høgskolen i Innlandet

https://www.inn.no/studier/vare-studier/ferdigstilling-av-pabegynt-lererutdanning-1.-7.tri/index.html

Ansvarlig for siden: Enika Millicent Grødahl
Sist oppdatert: 12.06.2024