Kvalifiseringsordningen

Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning, 2019-2025

UiT har i samarbeid med Nord universitetet startet et prosjekt for å ferdigstille utdanningen til de som har påbegynt, men ikke fullført grunnskole-, allmenn- eller praktisk-estetisk lærerutdanning. De som kvalifiserer har mulighet for å delta på ordningen fram til 2025.

UiT tilbyr to studieprogram for grunnskolelærere.

For lærere på trinn 1.-7.: https://uit.no/studieprogram/B-LER1-7

For lærere på trinn 5.-10.: https://uit.no/studieprogram/B-LER5-10

Merk at studenter ved prosjektet også kan ha rett på stipend. Stipend søkes av skoleeier. Du kan lese mer her.


For å bli en del av prosjektet må du ha bestått minst 150 studiepoeng fra en 4-årig allmennlærerutdanning(ALU), praktisk-estetisk lærerutdanning(PELU), eller grunnskolelærerutdanning(GLU) ved en norsk utdanningsinstitusjon. Denne utdanningen må ha vært påbegynt før 2017.


Dersom du har 150 studiepoeng fra en annen utdanning vil du dessverre ikke være kvalifisert for dette prosjektet.


Prosjektet går til og med 31.12.2025.


Kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur påløper. Du må også selv dekke utgifter til reise og opphold der det er aktuelt.


Det er viktig at du selv vurderer hvor stor studiebelastning du har mulighet til å ta i forhold til din egen livssituasjon. Prosjektet varer ut 2025, og da kan det være fornuftig å balansere studiebelastningen slik at en er sikker på å bli ferdig innenfor denne fristen.


Vi forsøker etter beste evne å finne samlingsbaserte studier som passer for deg, men særlig for de som mangler fag er det en fordel om du har mulighet for å delta på ordinære studier ved våre studiesteder.


Det er ingen ting i veien for delta på studier ved andre utdanningsinstitusjoner så lenge dette er avklart med oss på forhånd. Vi oppfordrer derfor alle kandidater til selv å være aktive i forhold til å finne studier som kan passe.


Prosjektet forholder seg til ordinære søknadsfrister for opptak. Ordinær søknadsfrist for høyere utdanning er 15. april.


For å søke enkeltemner er fristen 1. juli for høstsemesteret, mens fristen for vårsemesteret er 15. november.

 

Se https://uit.no/utdanning/opptak eller https://www.nord.no/no/studier/opptak for mer informasjon om søknadsfrister.


Dersom du blir en del av prosjektet vil du bli tatt opp som ordinær student, og dermed kan du kvalifisere for å kunne søke lån og stipend i Lånekassen.

 

Se https://www.lanekassen.no/ for mer informasjon.


For mer informasjon eller for å få en vurdering på om du er kvalifisert for prosjektet, ta kontakt med enika.m.grodahl@uit.no for UiT eller geir.gran@nord.no for Nord universitetet.

For å kunne veilede deg trenger vi tilgang til vitnemålet ditt. Om du ikke allerede har delt informasjonen din med utdanningsinstitusjonen du søker hos, deler du dette med oss ved å bruke vitnemalsportalen.no.

I veiledningen vil vi se på hvordan det du allerede har bestått kan innpasses i den 4-årige grunnskolelærerutdanningen (1.-7. trinn eller 5.-10.), samt lage en individuell utdanningsplan ut fra det du har og hva UiT eller Nord universitet kan tilby.
Ansvarlig for siden: Enika Millicent Grødahl
Sist oppdatert: 02.02.2021 12:22