Ofte stilte spørsmål

Hvor i Søknadsweb laster jeg opp porteføljen?Velg dokumenttype "Other" for å laste opp porteføljen, beskrivelse av vedlagte arbeider og oversikt over innhold i porteføljen. Last gjerne alt opp som et samlet PDF-dokument.

Hva må en godkjent portefølje inneholde? En godkjent portefølje skal bestå av dokumentasjon av 6 - 8 arbeider. Les mer informasjon om innhold i porteføljen her

Får jeg tilbakemelding på innsendt portefølje? Vi har dessverre ikke mulighet til å gi individuelle tilbakemeldinger.

Hva skjer med søknaden min etter 1. mars? Alle godkjente porteføljer vurderes av opptakskomiteen.  Opptakskomiteen bestemmer hvilke søkere som skal inviteres til å komme til Tromsø på intervju. Intervjuene gjøres av representanter for opptakskomiteen.  Etter at alle intervjuer er gjennomført, fatter opptakskomiteen vedtak om hvilke søkere som skal tilbys plass ved studiet.

Får jeg eget atelier? Alle studenter får egen atelierplass i fellesskap med andre.

Jeg studerer ved en annen kunst/designhøgskole - kan jeg overflyttes til Kunstakademiet? Du må søke opptak til studiet gjennom det ordinære opptaket. Dersom du får opptak ved Kunstakademiet, kan du søke om å få tidligere studier innpasset. Om søknaden blir innvilget, kan du få innpassing i et kull som er kommet lengre i studiet.

Kan jeg ta del av utdanningen i utlandet? Vi oppfordrer studentene våre til å søke om utvekslingsopphold i høstsemesteret, 3. studieår. Utvekslingsoppholdet blir integrert i studiet, så du taper ikke studieprogresjon.

Jeg har fått opptak ved studiet, og trenger et sted å bo – hva gjør jeg? Du bør begynne å lete etter bolig så fort som mulig. Gode tips finer du her

Jeg har fått opptak til studiet, men jeg kan ikke møte til studiestart. Hva gjør jeg? Hvis du ikke kan møte til studiestart, må skriftlig søknad sendes studieadministrasjonen snarest. Dokumentasjon på fravær må legges ved søknaden. Kunstakademiet godkjenner kun fravær der tungtveiende grunner kan dokumenteres. Ferie er ikke regnet som en tungtveiende grunn.Ansvarlig for siden: Merete Elise Blichfeldt
Sist oppdatert: 06.11.2018 14:33