Ofte stilte spørsmål

Hvor i Søknadsweb laster jeg opp porteføljen? Velg dokumenttype "Other" for å laste opp porteføljen, beskrivelse av vedlagte arbeider og oversikt over innhold i porteføljen. Last gjerne alt opp som et samlet PDF-dokument.

Hva skjer med søknaden min etter 15.april? Alle porteføljer vurderes av opptakskomiteen.  Opptakskomiteen avgjør hvilke søkere som skal inviteres til intervju.  Etter at alle intervjuer er gjennomført, fatter opptakskomiteen vedtak om hvilke søkere som er kvalifisert for studiet. Etter at det er fattet vedtak om hvilke søkere som får opptak, sendes det ut svar til alle som har søkt om opptak ved studiet.

Får jeg tilbakemelding på innsendt portefølje? Vi har dessverre ikke mulighet til å gi individuelle tilbakemeldinger.

Hvem vil være til sted under intervjuet? Representanter fra opptakskomiteen vil være til stede ved intervjuene. Opptakskomiteen består av leder for komiteen, 2 faglige medlemmer og 2 studentrepresentanter.

Får jeg eget atelier? Alle studenter får egen atelierplass i fellesskap med andre.

Jeg studerer ved en annen kunst/designhøgskole - kan jeg overflyttes til Kunstakademiet? Du må søke opptak til studiet gjennom det ordinære opptaket. Dersom du får opptak ved Kunstakademiet, kan du søke om å få tidligere studier innpasset (godkjent som en del av dette studiumet). Om søknaden blir innvilget, kan du få innpassing i et kull som er kommet lengre i studiet.

Kan jeg ta del av utdanningen i utlandet? Vi oppfordrer studentene våre til å søke om utvekslingsopphold i vårsemesteret, 2. studieår. Utvekslingsoppholdet blir integrert i studiet, så du taper ikke studieprogresjon.

Jeg har fått opptak ved studiet, og trenger et sted å bo – hva gjør jeg? Du kan søke studentbolig via Samskipnaden. Du kan også se om du finner bolig på Finn.no eller Hybel.no

Jeg har fått opptak til studiet, men jeg kan ikke møte til studiestart. Hva gjør jeg? Hvis du ikke kan møte til studiestart, må skriftlig søknad sendes studieadministrasjonen snarest. Dokumentasjon på fravær må legges ved søknaden. Kunstakademiet godkjenner kun fravær der tungtveiende grunner kan dokumenteres. Ferie er ikke regnet som en tungtveiende grunn.

 

Ansvarlig for siden: Merete Blichfeldt
Sist oppdatert: 01.12.2022