Utsikten linjeforening for filosofistudenter

Velkommen til Utsikten, filosofistudentenes egen forening! 

Du som studerer ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, eller er oppmeldt til enkeltemner i filosofi, vil ha mange fordeler av å være medlem i foreningen vår. 

Utsikten ble stiftet i 2017 og har som formål å være et møtested for alle som studerer filosofi ved Universitetet i Tromsø. Ved å være medlem kan du lettere bli kjent med de andre som tar filosofifag, holde deg oppdatert på hva som skjer innenfor fagområdet og bli invitert på sosiale sammenkomster: herunder fester, turer, quiz og julebord m.m. 


Som medlem kan du også delta på alle av foreningens arrangementer, stille til valg og være med på å påvirke foreningens fremtid.  

For å melde deg inn, send epost med navn til styrets leder Morten Solvang Jakobsen: mja060@uit.no 

Eller meld deg inn i Facebook-gruppen vår!

Vi også en filmklubb! Følg oss på Facebook. 

Vi ses!​ 

Ansvarlig for siden: Karoline Dahl
Sist oppdatert: 23.10.2023