Feltkurs i arkeologi

Feltkurs i arkeologi tilbys hvert år, ved slutten av vårsemesteret og på et utvalgt tidspunkt om sommeren. Kurset består av tre komponenter: 1) et sikkerhetskurs, 2) et registreringskurs, og 3) et utgravningskurs. Utgravningkursets lokalisering og hvilket materiale som skal undersøkes varierer fra år til år. Nedenfor kan du se bilder og lese om funn fra tidligere utgravningskurs.

Sikkerhetskurset består av emnene HMS-0501 og HMS-0502. Registreringskurset er emnet ARK-1020 Registrering av kulturminner og utgravningskurset er emnet ARK-1021 Arkeologisk utgravning.

De fem siste årene har feltkurset vært i nærheten av Skibotn feltstasjon, der studentene har vært innlosjert.

Studentenes feltdagbok fra de siste tre årene kan leses på studentenes feltblogg.

I august 2023 var studentene og de ansatte på Lullesletta i Storfjord for å grave ut en lokalitet fra 2. verdenskrig.

Også i 2021 og 2022 ble det gjort utgravinger ved Nálluvuohppi i Storfjord, slik som i 2019 og 2020.


Feltkurs våren 2020


Nálluvuohppi i Skibotn, Storfjord

 


Feltkurs våren 2019


Nálluvuohppi i Skibotn, Storfjord

Feltkurs våren 2017


Dypingdammen
Kvaløya, ved Brensholmen og Sommarøy

Feltkurs våren 2013 og 2014


Ørnfløya
Kvaløya, ved Brensholmen og Sommarøy

Feltkurs våren 2012


Tønsnes
Fastlandet, Tromsø.

Feltkurs våren 2011


Tønsnes
Fastlandet, Tromsø

Ansvarlig for siden: Marie Berger Nicolaysen
Sist oppdatert: 04.12.2023